2019-09-02 16:30:23

32 Farz Nedir? 32 Farz Hangileridir, Nelerdir? / 54 Farz Nedir, Hangileridir?

İslam alimleri her Müslümanın İslam dininin emir ve yasaklarını iyi bilmesi ve uygulayabilmesi için her insanın aklında kolayca tutabileceği 32 farzı düzenlemiştir. Bu makalemizde; “32 farz nedir?, 32 farz hangileridir?, nelerdir?, 54 farz nelerdir?” gibi sorularınıza cevaplar bulacaksınız. İşte tüm yönleriyle 32 farz ve 54 farz... Keyifli okumalar.

32 Farz Nedir? 32 Farz Hangileridir, Nelerdir? / 54 Farz Nedir, Hangileridir?
fotoğrafı büyüt
Fotoğrafı Paylaş

Müslümanların yerine getirmesi gereken farzları İslam Âlimleri kolayca anlaşılması için bir çeşit düzene koymuştur. 32 Farz ve 54 Farz olarak adlandırılan bu farzlara gelin hep birlikte göz atalım.

Farz Ne Demek?

Allah yarattığı tüm kullara bir takım emir ve yasaklarını yüce kitabı Kur’an-ı Kerim’de sunmuştur.  Yani farz demek, Allah'ın kesin olarak yapılmasını ve yerine getirilmesini istediği, yapılması kesin delillerle sabit olan emirler demektir. Bir Müslüman farzları inkâr eder veya yok sayarsa küfre girer ve dinden çıkmış olur. Farzı daha da sadeleştirirsek, yapanın sevap kazandığı, yapmayanın ise günah ve cezayı hak ettiği fiillere farz diyebiliriz.

Farz-ı Ayn Ne Demek?

Her Müslümanın bizzat kendisinin yapması gereken farzlardır.

Örneğin: Namaz kılmak, Oruç tutmak, Hacca gitmek gibi..

Farz-ı Kifaye Ne Demek?

Din- Mübin-i İslam’a göre, farz olan bir görev, durum veya davranışı, dünyanın herhangi bir kısmındaki Müslümanların yerine getirmesiyle diğer tüm Müslümanların bu sorumluluktan kurtulması demektir. Kısaca, bir sorumluluğu dünyanın bir bölgesinde yaşayan Müslümanlar o sorumluğu yerine getirirse dünyanın farklı bölgesindeki müslümanlara o sorumluluk düşmeyen farzlardır.

Teyemmümün Farzları Nelerdir?

 • Niyet etmek
 • İki elin içini temiz toprağa sürüp, yüzün tamamını mesh etmek. Tekrar elleri temiz toprağa vurup, önce sağ ve sonra sol kolu mesh etmek.*

*Teyemmümün farzı üçtür diyen din âlimleri de vardır. Burada teyemmümün ikinci farzını ikiye ayırarak söyleyenler bulunuyor. O zaman 32 farz, 33 farz olarak sayılabiliyor.

Guslün Farzları Nelerdir?

 • Ağzına su vermek
 • Burnuna su vermek
 • Bütün bedenini yıkamak

İmanın Şartları Kaçtır?

 1. Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak,
 2. Meleklerine inanmak,
 3. Gönderdiği kitaplarına inanmak
 4. Peygamberlerine inanmak
 5. Ahiret gününe inanmak,
 6. kaza ve kadere inanmak

İslam’ın Şartı Kaçtır?

 1. Kelime-i Şehadet getirmek
 2. Namaz kılmak,
 3. Oruç tutmak,
 4. Zekât vermek,
 5. Hacca gitmek

Namazın Farzı Kaçtır?

Namazın farzı iki grupta ele alınır. Birisi dışındakiler, diğer ise içindekiler. Şimdi namazın dışındaki farzlara bakalım…

A) Dışındakiler (Hazırlık Şartları)

 1. Hadesten taharet (Abdest veya gerekiyorsa Gusül abdesti almak)
 2. Necasetten taharet (Elbise, beden ve namaz kılınan yerin temiz olması)
 3. Setrü’l avret (örtünmesi gereken yerlerin örtülmesi, kadınlarda; el, yüz, ayak, hariç tüm vücut)
 4. İstikbali kıble (kıbleye yani kabeye yönelmek)
 5. Vakit (kılınacak namaz vaktinin girmiş olması)
 6. Niyet (kılınacak namaza niyet etmek, Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya gibi)

B) İçindekiler (Kılınış Şartları)

 1. İftitah tekbiri (Kılınacak namaza tekbir almak)
 2. Kıyam (Namazda ayakta durmak)
 3. Kıraat (Namazda ayakta kuran okumak)
 4. Rukû (Eğilmek)
 5. Secde (Alın ve burnu yere koymak)
 6. Kade-i ahire (Namazın sonunda tahiyyat okuyacak kadar oturmak)

Abdestin Farzları Kaçtır?

 1. Yüzü yıkamak,
 2. Elleri dirseklere kadar yıkamak,
 3. Başın dörtte birini mesh etmek,
 4. Ayakları topuklarla birlikte yıkamak.

Teyemmümün Farzı Kaçtır?

 1. Niyet (Ne için teyemmüm yapılıyorsa ona niyet etmek)
 2. Elleri temiz toprağa vurup yüzü mesh etmek, Elleri temiz toprağa vurup kolları mesh etme

Yine birçok kişinin merak ettiği 54 farz ile ilgili ana başlıklarımızı makalemizde vermiş olalım.
 

54 Farz Nelerdir, Hangileridir?

İslam âlimleri, her Müslümanın öğrenmesi, inanması ve tâbi olması lazım olan farzlardan elli dört adedini seçmişlerdir. 54 farz şunlardır:

 1. Allahü teâlâyı bir bilip, Onu hiç unutmamak. [Yani her şeyi İslamiyet’e uygun yapmaya çalışmak.
 2. Helalinden yiyip içmek.
 3. Abdest almak.
 4. Beş vakit namaz kılmak.
 5. Hayzdan, nifastan ve cünüplükten gusletmek.
 6. Kişinin rızkına, Allahü teâlânın kefil olduğuna inanmak.
 7. Helalinden temiz elbise giymek.
 8. Hakka tevekkül ederek çalışmak.
 9. Kanaat etmek.
 10. Nimetleri için, Allah ü Teâlâ’ya şükretmek (nimetlerini emrolunan yerlerde harcamak)
 11. Kaza ve kadere razı olmak.
 12. Belalara sabretmek ve isyan etmemek,
 13. Günahlardan tövbe etmek.
 14. İhlasla ibadet etmek.
 15. İslam düşmanlarını düşman bilmek.
 16. Kur'an-ı kerimi dört delilden biri bilmek.
 17. Ölüme hazırlanmak yani farzları yapıp haramlardan kaçarak imanla ölmeye çalışmak.
 18. Allah ü Teâlâ’nın sevdiğini sevip, sevmediğini sevmemek ve bundan kaçmak. (Buna Hubb-i fillah ve buğd-i fillah denir.)
 19. Ana babaya iyilik etmek.
 20. Gücü yetenlerin, imkânı nispetinde dinin emirlerini yaymaya çalışması.
 21. Mahrem olan salih akrabayı ziyaret etmek.
 22. Emanete hıyanet etmemek.
 23. Daima, Allah’tan korkarak, haramlardan sakınmak.
 24. Allah’a ve Resulüne itaat etmek.
 25. Günahtan kaçıp, ibadet ile meşgul olmak.
 26. Hükümdara karşı gelmemek.
 27. Âleme ibretle bakmak.
 28. Allah ü Teâlâ’nın varlığını tefekkür etmek.
 29. Dilini haram, fuhuş olan sözlerden korumak.
 30. Kalbini dünyanın faydasız şeylerinden, zararlı isteklerinden temizlemek
 31. Hiç kimseyi alay etmemek.
 32. Harama bakmamak.
 33. Hep sözüne sadık olmak.
 34. Kulağını fuhuş söz ve çalgıdan korumak.
 35. Farzları ve haramları öğrenmek.
 36. Tartı, ölçü aletlerini, doğru olarak kullanmak.
 37. Allah ü Teâlâ’nın azabından emin olmayıp daima korkmak.
 38. Allah ü Teâlâ’nın rahmetinden, ümidini kesmemek.
 39. Müslüman fakirlerine zekât vermek ve yardım etmek.
 40. Nefsin haram olan isteklerine uymamak.
 41. Aç olanı Allah rızası için doyurmak.
 42. Yetecek kadar rızık [yiyecek, giyecek ve ev] için çalışmak.
 43. Malının zekâtını, ürünlerinin öşrünü vermek.
 44. Adetli ve lohusa halinde bulunan hanımı ile ilişkide bulunmamak.
 45. Kalbini günahlardan temizlemek.
 46. Kibirli olmaktan sakınmak.
 47. Yetim çocuğun malını korumak.
 48. Genç oğlanlara, şehvete sebep olacak durum ve hareketlerden uzak durmak
 49. Günlük vakit namazlarını kazaya bırakmamak.
 50. Şirk koşmamak.
 51. Zinadan kaçınmak.
 52. Alkollü içki içmemek.
 53. Boş yere yemin etmemek.
 54. Haksız yere, zulümle yani gayrimeşru olarak başkasının malını almamak.
Etiketler