Tarih : 21.06.2021 - 10:44 Yorum : 0

Dilekçe nasıl yazılır? Dilekçe örnekleri, dilekçenin özellikleri

Vatandaşlar, herhangi bir kuruma istek, öneri, şikayet gibi talepleri iletmek amacıyla dilekçe yazarlar. Her duyarlı vatandaşın görevi olan dilekçe yazımı merak ediliyor. Konu başlığına göre farklılık gösteren dilekçeleri örnekleriyle beraber haberimizde derledik. Peki, dilekçe nasıl yazılır? Resmi kurumlara dilekçe nasıl yazılmalı? Dilekçede tarih, imza nereye atılır?

Dilekçe nasıl yazılır? Dilekçe örnekleri, dilekçenin özellikleri

Gündelik yaşamımızda karşılaştığımız problemlere karşı çözüm yolu olarak dilekçe yazılır. Ayrıca çalıştığımız kurumlarda istek, öneri veya problemlere karşı talepte bulunmak içinde dilekçe yazılır. Dilekçede, kamu veya özel kurum fark etmeksizin hitap etilen kuruma uygun bir dil kullanılmalıdır. Hangi kuruma ilgilendiriyorsa dilekçeye; ona hitap ederek başlanmalıdır.

Kurum hiyerarşisi dikkate alınarak yazılması gereken dilekçeye saygı sözü de eklenmelidir. Ayrıca dilekçede en önemli noktalardan birisi de imzadır. İmzanın atılmadığı dilekçe, kurum tarafından ciddiye alınmaz.

Dilekçe hakkı, anayasanın 74. Maddesine göre; vatandaşların, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve TBMM’ye yazı ile başvurma hakkı bulunur.

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin yazılmış olması gerekir.

Aynı kanunun 7. Maddesine göre dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. 8. Maddesine göre ise Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması altmış gün içinde belli olur.

Bunların yanı sıra ilk defa dilekçe yazacak olan vatandaşlar, dilekçenin bölümlerini, dilekçede tarih ve imzanın nereye atıldığını, dilekçe örneklerini araştırıyor.

DİLEKÇENİN BÖLÜMLERİ NELERDİR?

İlk defa dilekçe yazacak olanlar, dilekçede tarihin ve imzanın nereye atıldığını merak ediyor. Ayrıca dilekçe yazan kişi, cümleye nasıl başlayacağını da araştırıyor. İşte dilekçenin bölümleri şu şekilde;

Tarih, makam adı (Gerekiyorsa il ve açık adres), konu metni, imza, dilekçeyi yazan kişini adı, dilekçeyi yazan kişinin adresi

DİLEKÇE NASIL YAZILIR?

Dilekçeler beyaz ve çizgisiz kağıtlara yani A4 boyutuna kağıtlara yazılır. Kağıdın arka tarafına herhangi bir şey yazılmamalı, gerekirse ikinci bir kağıt kullanılmalıdır.

Dilekçenizi bilgisayar başında da hazırlayabilirsiniz. Ancak bilgisayar olmadığı takdirde mavi veya siyah kalem kullanmalısınız.

Dilekçeler; istek, öneri veya şikayetler hitap edilen kurumun diline uygun şekilde hazırlanmalıdır.

Dilekçede istek, öneri veya şikayetinizin konusu açık ve kısa bir şekilde anlatılmalıdır. Gereksiz detaylara girilerek konu uzatılmamalıdır.

Dilekçede imla kurallarına uyulmalıdır. İmla Kılavuzu’nda yer alan kısaltmaların dışında kısaltma kullanılacaksa parantez içerisinde uzun okunuşu yazılır.

Başlık, metin ve bilgiler hiyerarşik düzene göre yazılır.

Kurumu bilgilendirme amacıyla yazılan dilekçede “..durumu bilgilerinize arz ederim.” ifadesi kullanılır.

Bir sorunun çözülmesi veya işlem başlatması isteniyorsa dilekçede “Gereğini saygılarımla arz ederim.” ifadesi kullanılır.

Yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa dilekçede “İzninizi saygılarımla arz ederim.” ifadesi kullanılarak dilekçeye son verilir.

Dilekçeyi hazırlayan kişi tarihi, adını, soyadı ve adresini dilekçenin belli bölümlerine yazmalıdır.

Dilekçenin sonunda kâğıdın alt bölümüne imza atılmalıdır. Aksi takdirde imzasız dilekçe geçersiz sayılır.

Ek belgeler dilekçenin sonunda “Ekler” başlığı altında maddeler halinde yazılmalıdır.

DİLEKÇEDE TARİH, İMZA, ADRES NEREYE YAZILIR?

Kağıdın sağ üst kısmına dilekçenin tarihi GG.AA.YYYY şeklinde yazılır.

Kağıdın sol alt kısmına dilekçeyi yazan kişinin adresi yazılmalıdır. Adres yazarken posta kodu biliniyorsa mahalle yazmaya gerek yoktur. Adres açık olmalı.

Hitap edilecek kurumun adı kağıdın tam ortasına gelecek şekilde başlık kısmına yazılır. Bu hitap sonrasına “,” virgül getirilir. Konu metni ise yine kağıdın tam ortasına gelecek şekilde yazılır. Paragraflar girinti ile başlar.

Konu metnini tamamladıktan sonra kağıdın sağ alt tarafına imza atılır. İmzanın altına da büyük harflerle isim, soyisim yazılır.

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇE NASIL YAZILIR?

Anlaşmalı bir şekilde evliliklerini sonlandırmak isteyenler “anlaşmalı boşanma dilekçesi” hazırlamalıdır. Bu dilekçeyi hazırlarken profesyonel hizmet alınmalı ve iki tarafında imzalaması gerekir.

OKULA DİLEKÇE NASIL YAZILIR?

Öğrenciler, okula ilişkin istek, öneri veya şikayetlerini dile getirmek için dilekçe yazmalıdır. Dilekçenin başlığında okulun adı yazılmalı ve temel dilekçe yazım kuralları uygulanmalıdır. Okula dilekçe örneği şu şekilde;

ŞAHSİ DİLEKÇE NASIL YAZILIR?

BELEDİYEYE DİLEKÇE NASIL YAZILIR?

 
 
YORUM YAPIN

 
 
© 2004 - TGRT Haber