2022-06-09 16:42:49 | Son Güncelleme : 2022-06-09 16:45:42

Hakim ve Savcı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarih verdi!

Hakim ve Savcı olmak için son aşama olan mülakatların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekleyen adaylar "Hakim ve savcı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Mülakat sonuçları için aramalar hız kazanırken TGRT Haber’e konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Hakim ve Savcı mülakat sonuçları için de tarih verdi. İşte Bozdağ’ın açıklamaları…

Hakim ve Savcı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarih verdi!
fotoğrafı büyüt
Fotoğrafı Paylaş

TGRT Haber’e açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakim ve Savcı mülakatları ile ilgili müjdeli haberi duyurdu. Peki Hakim ve Savcı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

HAKİM VE SAVCI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hakim ve Savcı olmak isteyen adaylar için gerçekleştirilen mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilirken sevindiren açıklama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bozdağ, Hakim ve Savcı mülakatlarının bayramdan önce açıklanacağını duyurdu.

Buna göre, Hakim ve Savcı mülakatlarının bayramdan önce açıklanacak.

ADLİ VE İDARİ YARGI HAKİM VE SAVCI OLMA ŞARTLARI

Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar şu şekildedir:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,
  • Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
  • Kamu haklarından yasaklı olmamak,
  • Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
  • Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
  • Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,
  • Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,
  • Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; 8 inci maddenin (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırkbeş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olmak.