Tarih : 04.01.2021 - 11:28 Yorum : 0

İflas Anlaşması (Konkordato) Nedir? İflas Anlaşması Nasıl Uygulanır?

Birçok kişinin bilgi edinmek için araştırdığı "İflas Anlaşması" İtalyanca bir kelime olan "Konkordato"'dan dilimize çevrilerek Türkçeye kazandırılmıştır. Bu makalemizde sizler için "İflas anlaşması nedir? İflas anlaşması ne demek, İflas antlaşması nasıl uygulanır, Konkordato çeşitleri nelerdir?, İflastan sonra konkordato re demek?" gibi merak edilen tüm soruların yanıtlarını vermeye çalışacağız. İşte tüm yönleriyle İflas anlaşması yani konkordato...

İflas Anlaşması (Konkordato) Nedir? İflas Anlaşması Nasıl Uygulanır?

İflas Anlaşması Nedir?

İflas anlaşması diğer adıyla konkordato olarak bilinir. Konkordato müessesesi borçlarını ödemede zorlanan şirketlerin veya kooperatiflerin, bir kısım borçlarından kurtularak borçlarını ödeyebilir hale getirilmesi için uygulanan bir müessesedir. Bu uygulama, alacaklı ve borçluların konkordato müessesesi kapsamında borç ve alacakları yeniden yapılandırma işlemine tabi tutulmasıdır.

Konkordato Çeşitleri Nelerdir?

İflas Anlaşması Nedir?

Konkordato müessesesi 2004 sayılı İ.İ.K.’nun 285-309. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre, finansal yapısı bozulan ve iyi niyetli, dürüst borçlu şirketleri, kooperatifleri korunmayı amaçlayan bir sistemdir.

Konkordato'nun uygulanabilmesi için için borçlu iflas anlaşması için talepte bulunmalıdır. Borçlunun yaptığı bu talep üzerine konkordato müessesesi vakit kaybetmeden şirketin borçlarını planlı ödeyebilmesi için sistemi işletmeye başlar.

Konkordato müessesesi dört bölümden oluşur:

 1. Adi konkordato
 2. İflastan sonra konkordato
 3. Mal varlığının terki suretiyle konkordato
 4. Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması

İflastan Sonra Konkordato Ne Demek?

İflastan Sonra Konkordato Ne Demek?

İflası kabul edilmiş olan borçlu bir şirket konkordato teklifi ederse iflas idaresi mütalaasıyla beraber ikinci alacaklılar toplanmasında veya daha sonra müzakere edilmek üzere alacaklılara bu teklifi bildirirler. Dolayısıyla komisere ait vazifeler iflas idaresi tarafından hemen yapılmaya başlanır. Yani, paraya çevirme ticaret mahkemesi tasdik hakkında bir karar verinceye kadar ertelenmiş olur.

Konkordato üzerine verilen karar iflas idaresine bildirilir ve konkordatonun tasdiki halinde ise idare iflasa hükmeden mahkemeden iflasın kaldırılmasını ister.

Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Ne Demek?

Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Ne Demek?

Malvarlığının terki suretiyle konkordato ile alacaklılara, borçlunun malvarlığı üzerinde tasarruf etmek veya bu malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişiye devretmek yetkisi verilir. Alacaklılar haklarını konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu aracılığıyla kullanırlar. Konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu konkordato talebi hakkında karar veren alacaklılar tarafından seçilir. Konkordato tasfiye memuru icra mahkemesinin seçime ilişkin kararı onaylamasından sonra göreve başlar. Konkordato komiseri de tasfiye memuru olabilir.

Konkordato (İflas) ve İflasın Ertelenmesi Kurumu ile Arasındaki Farklar Nelerdir?

Konkordato Nedir?

 • Konkordato az masrafla yapılır, iflas fazla maliyetlidir.
 • İflas da borçlunun tasarruf ehliyeti tamamen ortadan kalkar; ancak konkordato da tasarruf ehliyeti devam eder.
 • İflasta alacağını tamamen alamamış alacaklı muflisi takip edebilir. Fakat konkordato yapıldığı zaman borçlu borcundan kesin olarak kurtulur. Konkordato dışında kalmış alacaklılar alacağını talep edemezler.
 • İflasa ancak tacirler başvurabilirken konkordatoya başvurmak için tacir olmak şartı yoktur.
 • İflasa tabi olsun veya olmasın tüm borçlular ile iflas talebinde bulunabilen alacaklılar konkordato talebinde bulunabilirken, iflasın ertelenmesini sadece sermaye şirketleri ve kooperatifler talep edebilirler.
 • İflasın ertelenmesine mahkemece karar verilebilmesi için alacaklıların rızası aranmaz. Ancak konkordatonun mahkemece onaylanabilmesi için toplantıya katılacakların belli sayıda olmasına bağlıdır.
 • İflas ertelemesine pasifi aktifinden fazla (borca batık) olanlar başvurabilirken konkordatoya borcu vadesinde ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında bulunan başvurabilir.
 • İflasın ertelemesinde faizler işler ,konkordato da ise kural olarak konkordato mühletince faiz işlemez.
 • İflasın ertelenmesinde alacaklılar alacaklarından feragat edip etmeme konudan serbestken konkordato da ise genellikle alacaklarından bir kısmından feragat halinde başarıya ulaşır.
 • Konkordato kısa sürerken, iflasın ertelenmesi 5 yıla kadar çıkabilir.
 • Artık iflasın ertelenmesi kurumu tamamen kaldırılmıştır.
 
 
YORUM YAPIN

 
 
© 2004 - TGRT Haber