2022-01-11 10:53:05

Korkunca okunacak dua, korkmamak için okunacak dua nedir? Gece uyumadan önce okunacak dualar

Korku duası okumak ve vesveseden kurtulmak isteyenler, gece yatmadan önce okunması gereken duaları araştırmaya devam ediyor. Korku ve sıkıntıyı yenmek için hangi dualar okunmalı, gece korkunca okunması gereken dua nedir? Korku için dua ve anlamı haberimizde...

Korkunca okunacak dua, korkmamak için okunacak dua nedir? Gece uyumadan önce okunacak dualar
fotoğrafı büyüt
Fotoğrafı Paylaş

Korkuya iyi gelen dualar, gece uyumadan önce okunması gereken ve vesveseye, sıkıntıya karşı tesir eden dualar sorgulananlar arasında yer alıyor. Birçok kişi, gece korkunacak duayı merak ediyor. Karabasan görenler için okunması gereken dua, korkuya karşı etkili dua ve korkuyu yenmek için okunacak dualar haberimizde... 

KORKU, VESVESE VE SIKINTI İÇİN OKUNACAK DUALAR

Nas, Felak, Ayetel Kürsi Sureleri, insanı, başına gelebilecek görünür ve görünmez tüm kötülüklerden korumaktadır. Nas kelimesi "insanlar"; Felak kelime ise "sabah aydınlığı" anlamına gelmekedir.

  • Nas Suresinin Türkçe Okunuşu

Kul e'ûzü birabbinnâs
Melikinnâs
İlâhinnâs
Min şerrilvesvâsilhannâs
Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
Minelcinneti vennâs

  • Nas Suresi Türkçe Meali

De ki: "Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların mâlik ve hâkimine, insanların mâbuduna sığınırım!"

  • Felak Suresinin Türkçe Okunuşu

Kul e'ûzü birabbil felak
Min şerri mâ halak
Ve min şerri ğasikın izâ vekab
Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
Ve min şerri hâsidin izâ hased

  • Felak Suresi Türkçe Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. De ki: "Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım."

  • Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

  • Ayetel Kürsi Türkçe Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

O'na bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

GECE YATMADAN ÖNCE OKUNACAK DUALAR

Gece yatmadan önce dua etmek ve huzurlu bir uyku uyumak birçok kişi tarafından oldukça önemli. Peki, uyumadan önce hangi dualar okunur? Hangi dualar iyi bir uykuya hazırlar, korkuya iyi gelir? İşte o etkili dualar...

  • Şeyh Şihâbüddin Sühreverdi Hazretleri buyurdu ki:

Her sabah üç defa bu duayı okuyanı Allah yanmaktan, boğulmaktan ve ani ölümden emin kılar:
Bismillâhi mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâallah lâ yesűkul hayre illallah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yekşifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah küllü ni’metin minallah. Bismillâhi mâ şâallah el hayrü küllühü biyedillah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yasrifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah mâ kâne min ni’metin fe minallah.

  • Her türlü kötülük ve beladan koruyan dua:

"Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim" duasını üç defa okuyanlar her türlü musibetten korunur. Bu duayı okuyanlar için, "Gece büyük yangın oldu, her odada eşyalar yandı, duayı okuyanlara bir şey olmadı." denmektedir.

"Allah'ın gazabına uğramaktan, O'nun cezasından, kullarının şerrinden ve bana gelmelerinden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım." anlamına gelen ve okunuşu "Euzü bi-kelimatillahi't-tammeti min gadabihî ve ikâbihî ve şerri ibâdihî ve min hemezati'ş-şeyetîni en yahdûrun." olan dua da uyumadan önce okunması gerekenler arasındadır.

KARABASAN GÖRENLER İÇİN KORKUYU YENME DUASI

Gece uykusunda korku dolu rüyalar görenler için okunması tavsiye edilen dualar şöyle:

  • "Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka" duasını okuyan kişiye, o yerden kalkıncaya kadar, hiçbir şey zarar veremez,
  • İmam-ı Rabbani hazretleri cinden korunmak için ve korkulu zamanlarda, "Lâ havle velâ kuvvete illa billah-il-aliyyilazim" okunmasını önerirdi. 

GÖK GÜRÜLTÜSÜNDEN KORKMAMAK İÇİN OKUNMASI GEREKEN DUA

İbni Abbas Hazretleri, gök gürültüsünü işiten kişilerin, "Sübhanallahi yüsebbihür-ra’dü bihamdihi vel melaiketü min hifetihi vehüve alâ külli şey'in kadir" duasını okumasını tavsiye eder. Bu duayı okuyan kişiye yıldırım isabet etmediği söylenir. 

Etiketler