Tgrt Haber

Kur’an’da geçen kadın erkek isimleri ve anlamları! Hiç duyulmamış, dini, Allah’ın sevdiği Kur’an’da geçen isimler…

26 Ocak 2023 15:46 - Güncelleme : 26 Ocak 2023 15:50
Editör: Demet İlce / Kaynak: TGRT Haber

Müslümanlar yeni doğmuş bebeklerine isim koyarken Kur’an-ı Kerim’de geçen kız ve erkek isimlerini araştırıyor. Özellikle Türkiye’de birçok insan Kur’an’da geçen isimleri çocuklarına koyuyor. Son zamanlarda çocuklara iki isim koymak popüler hale geldi. İki isimden birisi için genellikle Kur’an’a başvuruluyor. Ebeveynler, “Kur’an’da geçen kadın erkek isimleri ve anlamları” gibi aramalar yapıyor. Fakat Kur’an-ı Kerim’den isim seçilmeden önce anlamlarına da bakmak gerekiyor. Biz de sizler için hiç duyulmamış, dini, Allah’ın sevdiği Kur’an’da geçen isimleri araştırdık…

Kur’an’da geçen kadın erkek isimleri ve anlamları! Hiç duyulmamış, dini, Allah’ın sevdiği Kur’an’da geçen isimler…
Bebek Isimleri, Kadın Isimleri, Erkek Isimleri, Kuran

Kur’an’da geçen kadın erkek isimleri ve anlamları en çok aratılanlar arasında gündemden düşmüyor. Dünyaya gelen her yeni çocuk için aileleri en güzel ve anlamlı isimleri araştırıyor. Müslüman ülkelerde ise genellikle bebeklere isim seçerken genellikle Kur’an-ı Kerim’de geçip geçmediğine bakılıyor. Kur’an’dan konulan isimlerin anlamlarına bakmak oldukça önem arz ediyor. Çünkü Kur’an’daki her kelimenin Türkçe’de farklı bir anlamı bulunuyor. Özellikle bebeğine iki isim koyacakların tercih ettiği isimlerden biri Kur’an’dan oluyor. Son yıllarda Kur’an’ı Kerim’den çocuklara koymak için seçilen isimler oldukça popüler oldu. İşte, hiç duyulmamış, dini, Allah’ın sevdiği Kur’an’da geçen isimler…

 

KUR’AN’DA GEÇEN KADIN ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Adem: Dinî inanışlara göre dünya üzerindeki ilk insan

Ahmet: 1. Allah'a şükreden. 2. Övülmeye layık, övülen.

Ali: 1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Orun bakımından en üstün.

Amine: Korkusuz, gözüpek.

Aziz: 1. Ermiş, eren. 2. Sevgide üstün tutulan.

Baki: 1. Sürekli.2. Bir şeyden artan miktar.3. Öteki.

Berra: 1. Hayırsever. 2. Bereket ve bolluk getiren.

Beyza: 1. Temiz, pak. 2. Çok beyaz, ak. 3. Günahtan arınmış.

Burak: Hz. Muhammed'in Miraç Gecesi'ndeki biniti.

Burhan: Kanıt, delil, ispat.

Büşra: 1. Müjde, sevinçli ve beklenen haber. 2. Acele, hızlı.

Cahit: Elinden geldiği kadar çabalayan, azmeden.

Celal: 1. Öfke, sinir. 2. Büyüklük, yücelik. 3. Allah'ın büyüklük ifade eden sıfatları.

Celil: Büyük, ulu.

Cem: 1. Toplama, derleme. 2. Hükümdar, sultan. 3. Hem Büyük İskender'in hem de Hz. Süleyman'ın lakabı.

Cezmi: 1. Cezm hakkında. 2. Kesin karar ve niyetlerle alakalı.

Cihat: Din, İslam uğruna düşmanla savaşma.

HİÇ DUYULMAMIŞ, DİNİ, ALLAH’IN SEVDİĞİ KUR’AN’DA GEÇEN İSİMLER

Dilaver: Yiğit, yürekli.

Duha: 1. Kuşluk vakti. 2. Kur'an-I Kerim'de sure.

Ebrar: 1. İyi huylu. 2. Dürüst. 3. İyi ve salih kul.

Ecrin: 1. Sevap. 2. Allah tarafından verilen hediye

Elif: Arap alfabesinin ilk harfinin adı.

Emel: Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek, hedef

Emin: 1. İnanılır, güvenilir. 2. Sakıncasız, tehlikesiz. 3. Kuşkusu olmayan.

Emir: 1. Buyruk, komut. 2. Bir kavim, aşiret veya ülkenin başı. 3. Prens, şehzade.

Ensar: Yardımcılar, koruyucular.

Esila: İkindi sonrası

Eslem: 1. Günahsız ve dinen değerli kişi. 2. Allah'a teslim olan.

Esra: 1. Karanlıkta yol gösteren, aydınlatan. 2. Hızlı, çabuk.

Evla: Daha iyi, yeğ, önde gelen.

Eymen: 1. Daha uğurlu, daha bereketli.2. Sağ tarafta olan.

Eyüp: 1. Çok ıstırap çeken kimse.2. Kuran’da adı geçen ve "sabırlı insan" örneği olarak gösterilen peygamber.

 

 

Fatih: 1. Fetheden, zafer kazanan. 2. Açan, kapılar açan. 3. Osmanlı Padişahı II. Mehmet'in lakabı. 

Fazilet: Erdem.

Ferda: 1. Yarın. 2. Gelecek. 3. Öbür dünya, ahiret.

Feyyaz: 1. Bereket ve bolluk veren. 2. Allah.

Furkan: 1. Doğru ile yanlışı ayırt edebilen.

Füruzan: Parlayan, parlak.

Gamze: 1. Bazı insanların çenelerinde, yanaklarında doğal olarak bulunan özellikle güldüklerinde daha iyi görülen küçük çukur. 2. Yan bakış, göz süzme.

Gani: 1. Zengin, varlıklı. 2. Bol. 3. Allah adlarındandır.

Gazi: 1. Düşmanla savaşan veya savaş yapmış kimse. 2. Savaştan sağ ve zafer kazanmış olarak dönen kimse.

Halim: 1. Yumuşak huylu, sert olmayan. 2. Allah’ın adlarındandır.

Hasan: 1. Güzel ve iyi olan. 2. Güzel sevgili. 3. Güzel ve hayırlı iş.

Havva: Dinî inanışlara göre dünya üzerindeki ilk kadın, Havva Ana.

Hicret: Bir ülkeye göç etmiş olan, göç etme.

Hidayet: Doğru yol, hak olan Müslümanlık yolu.

Huri: 1. Cennet kızı. 2. Sevgili. 3. Çok güzel kadın.

İhsan: 1. İyilik etme, iyilik. 2. Bağış, bağışlama. 3. Bağışlanan şey.

İmran: 1. Evine bağlı, evcimen. 2. Hz. Meryem'in babasının adı.

İnşirah: 1. Açıklık, ferahlık, rahatlık. 2. Kur'an-I Kerim'de bir sure.

İsra: 1. Yürütme. 2. Aydınlatma. 3. Miraç gecesi. 4. Kur'an-I Kerim'de bir sure.

Kader: 1. Alın yazısı, yazgı. 2. Genellikle kaçınılmaz kötü talih.

Kadir: 1. Kuvvetli, güçlü, kudret sahibi. 2. Değer, onur, kıymet, şeref.3. Allah’ın adlarındandır.

Kamer: Ay.

Kazım: Öfkesini, hırsını yenebilen kimse.

Kerem: 1. Soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı, bağış.

Kerim: 1. Cömert, eli açık. 2. Ulu, büyük.

Kevser: 1. Cennette bir havuzun adı. 2. Kur’an-ı Kerim’in bir suresi. 3. Maddi ve manevi çokluk, kalabalık. 4. Cennette bulunduğuna inanılan bir ırmak.

Korkut: 1. Büyük dolu tanesi. 2. Cin, şeytan gibi hayalî yaratıklar. 3. Korkusuz, yavuz, heybetli.

Kübra: Çok büyük, daha büyük, en büyük.

 

 

Lokman: Doğru ve adaletli davranan kimse

Melike: 1. Kadın hükümdar.2. Padişah karısı.

Merve: 1. Mekke'de dağ. 2. Yüksek. 3. Çakıl taşı.

Meryem: 1. Hz. İsa'nın annesinin ismi. 2. İbadete düşkün kişi.

Metin: Sağlam, dayanıklı, güçlü.

Meva: 1. Yurt, memleket. 2. Sığınılacak, güvenilir yer.

Miraç: 1. Yükselme, çıkma. 2. Hz. Muhammet'in göğe yükselmesi.

Mümin: 1. İnançlı, iman eden. 2. Müslüman.

Mümtaz: 1. Ayrı tutulmuş, üstün tutulmuş. 2. Seçkin.

Münteha: Son, sonuç.

Nisa: 1. Kadın.2. Kur'an-ı Kerim'de IV. sure.

Nur: 1. Aydınlık, ışık, parıltı. 2. Tanrısal bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık. 3. Kur´an-ı Kerim.

Osman: 1. Bir kuş veya ejderha. 2. Osmanlı Devleti'nin kurucusu; Osman Gazi.

Rahim: 1. Esirgeyen, acıyan, koruyan, merhametli. 2. Tanrı´nın adlarından.

Rahman: 1. Ayrım gözetmeksizin tüm canlılara merhamet eden, koruyan. 2. Tanrı’nın adlarından.

Ramazan: 1. Arabi ayların dokuzuncusu, oruç tutulan ay. 2. Bu ayda doğanlara verilen ad.

Resul: 1. Elçi. 2. Peygamber.

Reyhan: Güzel kokulu bir süs bitkisi, fesleğen.

Rüya: 1. Düş. 2. Hayal, umut.

Sacide: Secde eden.

Sacit: Secde eden.

Safa: 1.Endişeden uzaklık, ferah, rahat. 2. Saflık, berraklık.

Salih: Dinin emir ve yasaklarına uyan.

Talha: 1. Cennette yeri olan. 2. Cennetle müjdelenen on sahabiden biri.

Tuba: 1. Güzellik, iyilik, hoşluk. 2. Cennette bulunduğuna inanılan, dalları bütün cenneti gölgeleyen ilâhî ağaç

Tufan: 1. Nuh Peygamber zamanında yağan ve bütün dünyayı su altında bırakan şiddetli yağmur.2. Şiddetli yağmur.

Uçar: 1.Uçucu, uçan. 2. Özgür.

Vera: Günah ve haramdan kaçmak için şüpheli şeylerden uzaklaşma, takva.

 

Yasin: Kur'an surelerinden biri.

Yavuz: 1. İyi, güzel. 2. Mert, cesur. 3. Becerikli, hamarat. 4. Yumuşak huylu.

Yunus: Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan etçil memeli hayvan. Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan etçil memeli hayvan.

Zehra: 1. Ay kadar parlak, beyaz. 2. Süslü, bezeli, güzel.

HANGİ İSİMLERİ KOYMAK SEVAPTIR?

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Çocuğa güzel isim vermek, dinini öğretmek ve vakti gelince evlendirmek, evladın babası üzerindeki haklarındandır.) [Ebu Nuaym]

(Kıyamette, babanızın ismi ile beraber [Mesela Ali oğlu Emin, veya Ali kızı Emine diye] çağrılacaksınız. O halde isminiz güzel olsun!) [Ebu Davud]

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Allah indinde en güzel olan isimler, Abdullah, Abdurrahmandır.) [Müslim] (Üç oğlu olup da, birine adımı vermeyen, cahillik etmiş olur.) [Taberani]

(Allahü teâlâ buyurur ki: İsmi, Ahmed, Muhammed, Mahmud gibi Habibimin isminden olan mümine azap etmekten haya ederim.) [R. Nasıhin]

(Bir evde bir, iki veya üç Muhammed olmasının zararı olmaz.) [İbni Sâd]

(Oğlunun adını Muhammed koyan, çocuğu ile Cennetlik olur.) [A. Rufai]

(Muhammed isimli çocuğa her yerde ikram edin, onu aşağılamayın.) [Hatib]

(Muhammed isimli kimseyi hakir görmeyin, onu mahrum etmeyin! Onun bulunduğu bir evde, bir yerde bereket vardır.) [Deylemi]

İbni Abbas hazretleri, (Kıyamette, “adı Muhammed olan müminler gelsin” denilir, hepsi Cennete götürülür) buyurmaktadır.

HANGİ İSMİN ANLAMI CENNET BAHÇESİ?

Firdevs isminin anlamı cennet bahçesi anlamına gelmektedir.

KUR’AN-I KERİM’DE ADI GEÇEN KADIN KİMDİR?

Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

“İffetini korumuş olan, İmran kızı Meryem’i de (Allah örnek gösterdi). Biz, ona rûhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O, gönülden itaat edenlerdendi.” (et-Tahrîm, 12)

Bir hadîs-i şerîfte şöyle buyuruluyor:

“Cennet kadınlarının en faziletlileri; Huveylid’in kızı Hatice, Muhammed’in kızı Fâtıma, İmran’ın kızı Meryem ve Muzahim’in kızı (Firavun’un karısı) Asiye’dir.” (Bkz. Heysemî, Zevâid, 9/223)

Etiketler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.