• Piyasalar
 • down
  BIST 100
  1555
 • down
  USD
  7.3723
 • up
  EURO
  8.9569
 • down
  GBP
  10.1226
 • down
  Altın
  441.979
 • TGRT Haber Arama
 • TGRT Haber Facebook
 • TGRT Haber Twitter
 • TGRT Haber Youtube
 • TGRT Haber RSS
REKLAMI KAPAT
Tarih : 05.01.2021 - 09:41 Yorum : 0

Metodoloji (Yöntem Bilim) Nedir? Metodoloji Çeşitleri Nelerdir?

"Meta", "hodos" ve "logos" sözcüklerinden türemiş olan "metodoloji (yöntem bilim)" de esas olan, bir konu hakkında toplanan bilgilerin bir düşüncenin gelişimine, sınıflandırılmasına ve analiz edilmesine katkı sunar. Son günlerde metodoloji hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Google'da; "Metodoloji nedir? Metodoloji (yöntem bilim) çeşitleri nedir?, Bilimsel araştırma sürecinde hangi yöntemler uygulanır" gibi sorular soruyorlar. Biz de sizler için bu makalemizde metodoloji hakkında bilinmesi gerekenleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Keyifli okumalar.

Metodoloji (Yöntem Bilim) Nedir? Metodoloji Çeşitleri Nelerdir?

Bilimsel veya teknik bir araştırma yapmak nesnelliği doğru yansıtmak için bir yol izlemesi çalışmayı yapan kişiye bir perspektif sunar. İlgili herhangi bir konunun neden ve nasıl meydana geldiğini ilgili araştırmacıların çalışmalarını ortaya çıkarmasıyla metodolojik yöntemler de gelişmiştir.Bilim, sorunları ve araştırılması gereken konuları ortaya çıkartırken kendinden önceki paradigmaya bakar ve yeni bir bulguyu buna dayanarak ortaya koyar. Gerek okul hayatında olsun gerekse günlük hayatta araştırma yaparken tüm bilgileri ortaya çıkarmak gerekir. Bilginin en küçük kırıntısına kadar ulaştıktan sonra esas bilgilere yani doğru bilgilere ulaşmak için birtakım yöntemler ve çeşitler kullanmak gerekir. İşte günümüzde buna metodoloji ile yaparız.

Metodoloji Neden Önemlidir?

Metodoloji Bilimi Neden Önemlidir?

Bilimsel araştırma yapmanın en önemli koşullarından biri mevcut verileri ortaya çıkarırken belli bir yaklaşıma, kavramlara, görüşlere başvurularak değerlendirme yapabilmektir. Metodoloji; akademik araştırma, makale, kitap yayınlamak isteyen kişilerin konuyu ve sorunu saptaması ve sorulacak soruları belirlemesi gerekir. Çalışmanın, araştırmanın güvenilir, özgün ve kuramsal açıdan belli bir çerçeveye oturtulması açısından metodoloji gerekli bir bilim dalıdır.

Evet, şimdi gelin hep birlikte meteorolojinin ne olduğuna gözatalım... 

Metodoloji Nedir?

Metodoloji, diğer adıyla "yöntem bilimi" olarak da adlandırılır. Bir araştırma gerçekleştirmek ve bunu yaparken bilimselliği yakalamak adına, her alana özgü bazı yöntemler ele alınırken, geliştirilmeye çalışılan bu yöntemleri metodoloji ortaya çıkarırız. Herhangi bir konuyu ve fikri geliştirmek, bilgi edinmek için ise konu hakkında derinlemesine bilgi sağlarken farklı birçok yaklaşımı da ele almak gerekir. Bunu gerçekleştirirken metodoloji ele alınır ve amaca ulaşmak için bir takım hedefler söz konusu olur. 

Metodoloji Hakkında Bilgiler

İşte bu hedefe ulaşmada;

 • Metodlar
 • Bulguların sınıflandırılması
 • Değerlendirmelerin yapılması
 • Araştırmaların yapılması
 • Geliştirme çalışmaları

gibi sıralı bir şekilde metodoloji içerisinde bilginin esasına ulaşmak için tek tek kısımlar ele alınır ve net bilgiye ulaşmak için ortaya atılan fikir sistemli bir şekilde geliştirilmeye çalışılır.

Özellikle okul hayatında bir araştırma ve geliştirme yapılırken metodoloji, yani yöntem biliminden faydalanılır. Yani metodoloji bir kişinin doğru araştırma yapabilmesini sağlayan, etkin bir metin yazabilecek temellendirme ile değerlendirmeyi içeren bilim dalıdır diyebibiliriz.

Metodoloji (Yöntem Bilim) Çeşitleri Nelerdir?

Metodoloji Hakkında Bilgiler

Bir öğrencinin bilimsel ve akademik çalışma yapmak ile beraber, bu konuda makale yazmak için metodoloji yöntemi kullanılır demiştik. Yapılan okumaların bir hedefe ulaşabilmesi için kişinin metodoloji bilminden istifade ederek kendisine bir hedef belirlemesi gerekir.

Örneğin, okulda araştırma yapılması gereken bir konu ele alındığı zaman, öncelikle bu konunun sorunları tespit edilmeli ve buna göre sorunlarına yönelik kaynaklar incelenmelidir. Böylece kaynaklar detaylı şekilde İncelemeden geçirildikten sonra, değerlendirme ve kavram açıklama ile beraber bütün delilleri doğrultusunda bilgi sunulur.

Herhangi bir araştırma konusunda kişinin izleyeceği yol için metodoloji önemli bir yer tutar. Bu doğrultuda yardımcı olarak metodoloji çeşitleri, yani yöntemleri ön plana çıkar. Araştırma konusunda yardımcı olacak materyaller süreç içerisinde böylece yer alır. Bunlar içerisinde nicel, nitel, veri toplama ve karma gibi çeşitler yani yöntemler bulunmaktadır. Böylece en doğru bilgiler ve kaynaklar elde edilmek suretiyle, delillerle desteklenmiş araştırma konusu sunulabilir.

Metodoloji Hakkında Bilgiler

Araştırma yapmak ve aynı zamanda verileri analiz etmek ve kanıtlarla birlikte sunmak detaylı araştırma sonrasında yapılır. Herhangi bir konuda araştırma yapılırken ilgili kaynaklar detaylı şekilde incelenmeli, veriler analiz edilmeli ve buna göre çıkarımlar yapılmalıdır. Özellikle mutlaka bir araştırma yapabilmek için sorun ya da sorunlar olmalıdır. Böylece konu detaylı bir şekilde ele alınmış olmalıdır. 

Metodoloji Hakkında Bilgiler

Özellikle ana konudan hareket etmek suretiyle kavramları bağlantılı şekilde yazmak konuyu daraltmaya imkan verir. Bu doğrultuda özgün olması ve bilimsel yaklaşım ile ele alınması büyük öneme sahiptir. Böylece metodolojiye sadık kalmak suretiyle gerçekleştirmek istediğiniz araştırma yapabilirsiniz. Kaynaklar incelendikten sonra farklı bakış açılarıyla ele alınmalı, kavramlardan ve düşüncelerden hareket etmek suretiyle bakış açısı oluşturulmalıdır. Böylece araştırmanız daha gerçekçi ve etkin hale gelebilir.

Metodoloji özellikle lisans ve lisansüstü tez yapılırken çok fazla kullanılmaktadır. Böylece yöntem bilimi sayesinde konudan sapmadan daha etkin bir şekilde araştırma yapma imkanı elde edilir. Bu da bilimsel araştırma ile beraber konu hakkında tüm bilgilerin elde edilmesine olanak tanır.

Bilimsel Araştırma Sürecinde Hangi Yöntemler Uygulanmalıdır?

Bilimsel Araştırma Sürecinde Hangi Yöntemler Uygulanmalıdır?

 • Araştırma sürecinde ilk başta sorunuzun ve sorularınız belirlenmesi ve sonuca giden yolda hangi yöntemleri kullanacağınıza yönelik fikirleri geliştirmiş olmalısınız. 
 • Konu seçimini yaptıktan sonra kavramsal ağaçlandırma yöntemiyle başlık ve konuları hemen belirlemelisiniz.
 • Literatür incelemesi, kaynak taraması, metodolojiyi uygulama, kuramlara ve çalışmalara göz atarak yorumlama, anlamlandırmaya çalışmalısınız.
 
 

YORUM YAPIN

 
 
© 2004 - TGRT Haber