Tarih : 29.01.2021 - 13:12 Yorum : 0

Nipah Virüsü (NİV) Nedir? Nipah Virüsü (NİV) Nasıl Bulaşır?

Adını ilk kez 1998 yılında duyduğumuz Nipah Virüsü (NİV) en son 2018 yılında tekrar gündeme gelmişti... Daha çok hayvanlardan insanlara bulaşan virüs, ilk enfeksiyonun domuzdan bulaştığı tahmin ediliyor. Koronavirüs ile benzerlik gösteren virüsle ilgili bu haberimizde "Nipah virüsü nedir ve belirtileri nelerdir?, Nipah virüsü nasıl bulaşır?, Türkiye'de Nipah virüsü görüldü mü?" gibi sorulara cevaplar vermeye çalışacağız. İşte Nipah Virüsü ile ilgili tüm detaylar...

Nipah Virüsü (NİV) Nedir? Nipah Virüsü (NİV) Nasıl Bulaşır?

İlk kez domuz hayvanından insanlara bulaşdığı sanılan Nipah virüsü ilk kez adını 1998 yılında duymuş, en son 2018 yılında tekrar ortaya çıkması ile gündemimize girdi. Tıpkı Koronavirüs gibi Nipah virüsü de solunum yollarına zarar veren bir virüs.

Virüs insanlara bulaştığında ateş, baş ağrısı, kas ağrısı (miyalji), kusma ve boğaz ağrısı gibi grip benzeri semptomları yaşanmasına sebep olmaktadır. Şu an için sadece Asya Kıtası'nda yoğun olarak gözlenen Nipah virüsü, bilim insanları tehlikeli virüs sınıfında yer aldığını söylüyorlar.

Nipah Virüsü (NİV) Nedir? Nipah Virüsü (NİV) Nasıl Bulaşır?

Nipah Virüsü (NİV) Nedir? 

Tıp dilinde zoonotik bir virüs olarak adlandırılan Nipah virüsü (NiV), hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüstür. Enfekte olan kişilerde, Nipah virüsü de tıpkı Koronavirüs gibi asemptomatik (subklinik) enfeksiyondan akut solunum yolu hastalığına ve ölümcül ensefalite kadar çeşitli hastalıklara sebep olabilmektedir. 

Nipah Virüsü (NİV) Nedir? Nipah Virüsü (NİV) Nasıl Bulaşır?

Kısaca NiV'in ilk kez domuz ve türevi hayvanlarda da ciddi hastalıklara sebep olduğu, domuz çiftçilerine önemli ekonomik zararlar vermiştir. Hendra virüsü ile yakın ilişkisi olan Nipah virüsü Paramyxoviridae ailesindeki yeni bir virüs sınıfı olan Henipavirus cinsinin üyeleridir.

Nipah Virüsü Nasıl Ortaya Çıktı?

İlk salgınlar hasta domuzlara temas etmiş insanlarda görülen virüs, Malezya ve Singapur'da ortaya çıkmıştır. Virüs, iletimin solunum damlacıkları, domuzların boğaz veya burun salgılarıyla temas edilmesi veya hasta bir hayvanın dokusuyla temas edilmesiyle meydana geldiği sanılmaktadır.

Nipah Virüsü (NİV) Nedir? Nipah Virüsü (NİV) Nasıl Bulaşır?

Bangladeş ve Hindistan salgınlarında, enfekte meyve yarasalarının idrar veya tükürükleriyle kontamine olmuş meyve veya meyve ürünlerinin (ör. Ham hurma suyu) tüketimi en çok görülen enfeksiyon kaynağı olduğu tespit edilmiştir.

Nipah Virüsü Belertileri Nelerdir?

İnsan enfeksiyonları asemptomatik enfeksiyon, akut solunum yolu enfeksiyonu (hafif, şiddetli) ve ölümcül ensefalitten oluşmaktadır. Enfekte insanlarda başlangıçta ateş, baş ağrısı, kas ağrısı (miyalji), kusma ve boğaz ağrısı gibi grip benzeri semptomlar gelişirmektedir. Daha sonra ani baş dönmesi, vücutta uyuşukluk, bilinç değişikliği ve akut ensefalitiye işaret eden nörolojik belirtiler bulunuyor. Bazı kişilerde akut solunum sıkıntısı da dahil olmak üzere atipik pnömoni ve ciddi solunum problemleri de görülmüştür. Ciddi vakalarda, 24 ila 48 saat içinde komaya dönüşen ensefalit ve nöbetler gözlenmiştir.

Nipah Virüsü (NİV) Nedir? Nipah Virüsü (NİV) Nasıl Bulaşır?

İnkübasyon süresi (enfeksiyondan semptomların başlangıcına kadar olan aralık) 4-14 gün arasında değişmektedir. Ancak 45 günü bulan inkübasyon süresinin görüldüğü bildirilmiştir. Akut ensefalitten sağ kalanların çoğunda tamamen iyileşme görülür ancak sağ kalanlarda uzun süreli nörolojik durumların ortaya çıktığı kayıt altına alınmıştır. Hastaların yaklaşık% 20'sinde nöbet bozukluğu ve kişilik değişiklikleri gibi kalıcı nörolojik sonuçlar devam etmektedir. Sonradan iyileşen az sayıda insanda tekrar kötüleşme görülür veya gecikmiş başlangıçlı ensefalit gelişimi yaşanır.

Enfeksiyon kapmış hastalarda ölüm oranı% 40 ila% 75 arasında değişim göstermektedir. Diğer taraftan bu oran epidemiyolojik sürveyans ve klinik yönetim için yerel kapasiteye bağlı olarak salgına göre değişebilmektedir.

Nipah Virüs Teşhisi ve Tedavisi Nasıl Yapılmaktadır?

NiV enfeksiyonunun ilk belirtileri ve semptomları spesifik değildir ve genellikle tanı şüphesi yoktur. Bu, doğru teşhisi engelleyebilir ve salgın tespiti ve etkili ve zamanında enfeksiyon kontrol önlemleri ve salgın yanıt etkinliklerinin tesisi konusunda zorluklar ortaya çıkarabilir. Diğer taraftan, klinik örnek kalitesi, miktarı, türü, örnek toplamanın zamanlaması ve örneklerin hastadan laboratuvara gönderilmesi için gereken süre, laboratuvar sonuçlarının doğruluğunu etkileyebilir.

Nipah Virüsü (NİV) Nedir? Nipah Virüsü (NİV) Nasıl Bulaşır?

NiV enfeksiyonu, hastalığın akut ve iyileşme evresinde klinik öyküyle birlikte teşhis edilebilir. Başlıca testler arasında vücut sıvılarından gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ve ELISA ile antikor tespiti yer almaktadır. Farklı testler arasında şunları yer almaktadır:

  • Enzime bağlı immünosorbent testi (ELISA)

Nipah virüsü domuz gibi evcil hayvanlarda bir dizi hafif ila şiddetli hastalığa neden olabilir.

İnsanlarda Nipah virüsü enfeksiyonu, asemptomatik enfeksiyondan (subklinik) akut solunum yolu enfeksiyonuna ve ölümcül ensefalite kadar çeşitli klinik tablolara neden olur.

  • Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) analizi
  • Hücre kültürü ile virüs izolasyonu.

İnsanlar ya da hayvanlar için herhangi bir tedavi ya da aşı mevcut değildir. İnsanlar için birincil tedavi destekleyici bakımdır. Nipah virüsü, DSÖ'nün Blueprint öncelikli hastalıkların listesinde yer almaktadır.

Tedavisi Var Mı? 

İnsanlar ya da hayvanlar için herhangi bir tedavi ya da aşı mevcut değildir. İnsanlar için birincil tedavi destekleyici bakımdır.

 
 

YORUM YAPIN

 
 
© 2004 - TGRT Haber