Tgrt Haber
05 Ekim 2022 15:21 - Güncelleme : 05 Ekim 2022 15:34

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

Osmanlı İmparatorluğu, 1299 yılında kurulup 1922 yılında dağılmış, toplam 36 padişah hüküm sürmüş, 624 yıl ayakta kalmış ve gelmiş geçmiş en büyük imparatorluklardan biridir. 6 yüzyıl varlığını sürdüren Osmanlı Devleti’nin Kuruluş döneminden Dağılma dönemine kadar, birçok padişah gelip geçmiştir. En bilinenleri Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Yıldırım Bayezid, 1. Ahmet, 2. Mahmut sayılabilir. Gelin, hep birlikte Osmanlı Padişahlarını tek tek kronolojik olarak inceleyelim.. İşte, Osmanlı İmparatorluğu’nda Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları isimleri ve görev tarihleri…

Editör: Demet İlce / Kaynak: TGRT Haber
Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?
Osmanlı Padişahları, Osmanlı Devleti

Orta Çağ'dan Yakın Çağ'a kadar varlığını sürdürmüş olan Osmanlı İmparatorluğu'nun tahtında toplam 36 padişah oturdu. Oğuz Türklerinden Osman Bey'in kurduğu Osmanoğlu Hanedanı, zamanla 6. Mehmed (Vahdeddin) döneminde dağıldı. En bilinen padişahları arasında Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim yer almaktadır. Osmanlı İmparatorluğu, Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi olarak 5 döneme ayrılır. İşte, Osmanlı Devleti padişahları ve görev tarihleri...

KURULUŞ DÖNEMİ PADİŞAHLARI

Osman Bey

Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey, 1299 yılından 1326 yılına kadar toplam 27 sene hüküm sürdü. Ertuğrul Gazi’nin oğlu olan Osman Bey, ölene kadar tahttan inmedi.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

Orhan Bey

1326-1362 yılları arasında toplam 36 yıl Osmanlı padişahı görevinde kalan Orhan Bey, Osman Bey’in oğludur. Yine Orhan Bey de babası gibi ölene kadar tahtta hüküm sürdü.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

1. Murat

Orhan Gazi’den sonra oğlu 1. Murat tahta çıktı ve 1362 yılından 1389 yılına kadar toplam 27 yıl saltanatta kaldı. 1. Murat ‘sultan’ unvanını kullanan ilk padişah olarak bilinir. 1. Kosova Muharebesi’nden sonra suikaste uğrayarak öldürüldü.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

1.Bayezit

Yıldırım Bayezid olarak da tanınır. 1389-1402 yılları arasında, toplam 13 yıl hüküm sürdü. Ankara Savaşı’nda Timur’a esir düştü ve Osmanlı Devleti savaşı kaybetti. Böylelikle hem Yıldırım Bayezid’in saltanat süresi doldu hem de Fetret Devri başladı.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

1.Mehmet

13 yıl süren Fetret Devri’nin ardından 1. Mehmet tahta geçti ve 1421 yılına kadar 8 sene hüküm sürdü ve ölene kadar tahttan inmedi.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

2.Murad

1. Mehmed’in oğlu olan 2. Murad, 1444 yılına kadar tam 23 yıl tahtta kaldı ve kendi iradesiyle tahttan çekilip yerini oğlu Mehmed’e bıraktı.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

YÜKSELME DÖNEMİ PADİŞAHLARI

2.Mehmed (Fatih Sultan Mehmed)

Babasının yerine geçen 2. Mehmed, tahta geçtiğinde henüz 12 yaşındaydı. Babasına tekrar padişah olmasını rica etti ve 1446 yılına kadar sadece 2 sene hüküm sürdü. Babası 2. Murad tekrar tahta geçti ve 3 Şubat 1451 yılına kadar 5 sene daha tahtta kaldı. Babası 2. Mehmed’in ölümü üzerine tekrar tahta çıkan 2. Mehmed, İstanbul’u fethetti, Bizans İmparatorluğu’nun sonunu getirdi ve böylelikle ‘Fatih’ unvanını kazandı.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

2. Bayezid

1481-1512 yılları arasında toplam 31 yıl hüküm süren, tahttan feragat eden ve Dimetoka yakınlarında ölen Osmanlı Padişahı’dır.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

1. Selim (Yavuz Sultan Selim)

1512-1520 tarihleri arasında sadece 8 yıl tahtta kalmasına rağmen günümüzde adı en çok anılan padişahlar arasına girdi. Osmanlı topraklarını hüküm sürdüğü süre boyunca 2,5 kat büyüten ve Doğu’da yaptığı fetihlerle tanınan padişahtır.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

1.Süleyman (Kanunu Sultan Süleyman)

Osmanlı tarihinin en çok tanınan padişahı denilebilir. 1520’den 1566 yılın kadar 46 sene tahtta kalarak en uzun hükümdarlık yaşayan padişahtır.  Babasının tersine Avrupa’ya yaptığı seferlerle bilinir. Bilinen büyük savaşlardan biri olan Mohaç Meydan Muharebesi’nde Macaristan Krallığı’na son verdi.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

2.Selim (Sarı Selim)

Sefere çıkmayan ilk padişah olan Sarı Selim, 1566-1674 yılları arasında sadece 8 sene hüküm sürdü. 2. Selim döneminde Kıbrıs ve Tunus alındı.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

DURAKLAMA DÖNEMİ PADİŞAHLARI

3. Murad

3.Murad döneminde Osmanlı Devleti en geniş sınırlarına ulaştı. 1574-1595 yılları arasında 21 yıl tahtta kaldı.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

3. Mehmed

Kanunİ Sultan Süleyman’dan sonra sefere çıkan ilk padişah olan 3. Mehmed, 1595-1603 yılları arasında 8 yıl tahtta kaldı.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

1. Ahmed

1603-1617 yılları arasında toplam 14 yıl hüküm süren 1. Ahmed döneminde meşhur Zitvatorok Antlaşması imzalandı.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

1.Mustafa 

Sadece 96 günlük bir hüküm süresi olan Deli Mustafa, 1617-1618 yıllarında tahtta kaldı. Zeka geriliği yaşadığı için tahttan indirildi ve yerine yeğeni 2. Osman geçti.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

2. Osman (Genç Osman)

Yeniçeri isyanıyla tahttan indirilen ve Sadrazam Kara Davut Paşa tarafından Yedikule Zindanları’nda idam edilen padişah olarak bilinir. Genç Osman katledildiğinde henüz 17 yaşındaydı. Genç Osman öldürülünce yerine tekrar yeğeni Deli Mustafa geçti ve 1 yıl daha hüküm sürdü. Yine zihin geriliğinden dolayı tahttan indirildi. İstanbul’da ölene kadar hapse mahkum edildi.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

4. Murad (Bağdat Fatihi)

1623 yılından 1640 yılına kadar toplam 17 yıl hüküm sürdü. Bağda Fatihi olarak tanınan 4. Murad, doğuya yaptığı seferlerle tanınır.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

İbrahim

4. Murad’dan sonra yine 1. Ahmed’in oğlu İbrahim tahta çıktı. 1648 yılına kadar tahtta kalan İbrahim, Şeyhülislam liderliğinde yapılan darbe ile tahttan indirildi. Sadrazam Mevlevi Sofu Mehmed Paşa tarafından boğularak öldü.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

4. Mehmed

1648-1687 yılları arasında toplam 39 yıl hüküm süren 4. Mehmed, 2. Mohaç Muharebesi’nde Osmanlı Devleti’nin mağlup olmasıyla tahttan indirildi.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

2. Süleyman

Yine İbrahim’in oğlu olan 2. Süleyman, 4. Mehmed’in tahttan indirilmesi ile yerine geçti ve 1687’den 1691 yılına kadar toplam 4 yıl hüküm sürdü.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

2.Ahmed

1691’den 1695 yılına kadar, sadece 4 sene tahtta kaldı.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

2. Mustafa

1695-1703 yılları arasında toplam 8 sene tahtta kaldı ve 2. Mustafa döneminde Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti ilk defa büyük ölçüde toprak kaybetti.2. Mustafa Edirne Vakası olarak bilinen Yeniçeri ayaklanmasıyla tahttan indirildi ve bir yıl sonra hayatını kaybetti.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

GERİLEME DÖNEMİ PADİŞAHLARI

3. Ahmed

3. Ahmed döneminde Osmanlı İmparatorluğu, Lale Devri’ne girdi. 1703’ten 1730 yılına kadar toplam 27 yıl hüküm süren 3. Ahmed, meşhur Patrona Halil önderliğindeki Yeniçeri isyanıyla tahttan indirildi.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

1. Mahmud

1730- 1754 yılları arasında 24 yıl hüküm sürdü.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

3. Osman

1757 yılına kadar tahtta kaldı.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

3. Mustafa

1774 yılına kadar tahtta kaldı, 17 yıl hüküm sürdü. ‘İlk Yenilikçi’ olarak da bilinmektedir.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

1. Abdülhamit

Ruslara karşı mücadeleleriyle bilinen 1. Abdülhamit, 1789 yılına kadar tahtta kaldı, 15 yıl hüküm sürdü.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

3. Selim

1807 yılına kadar 18 sene hüküm süren 3. Selim yaptığı çeşitli reformlarıyla tanınır. Reformlarına tepki gösteren Kabakçı Mustafa önderliğinde Yeniçeri isyanıyla tahttan indirildi.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

4. Mustafa

1808’e kadar sadece 1 sene hüküm süren 4. Mustafa, Alemdar Mustafa Paşa önderliğiyle tahttan indirildi ve 1808’de yerine geçen 2. Mahmud’un emriyle öldürüldü.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

DAĞILMA DÖNEMİ PADİŞAHLARI

2. Mahmud

1839 yılına kadar 31 yıl hüküm sürdü. Yeniçeri Ocağı’nı lağvetti. (Vaka-i Hayriye olayı)

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

Abdülmecid

1861 yılına kadar 22 sene hüküm süren Abdülmecid, Tanzimat Fermanı’nı yayımlayan padişahtır. Ayrıca Islahat Fermanı’nı da ilan eden padişahtır.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

Abdülaziz

Avrupa’ya seyehat amacıyla ilk kez giden padişahtır. 1876 yılına kadar 15 sene hüküm süren Abdülaziz bakanları tarafından tahttan indirildi ve 5 gün sonra ise ölü bulundu. Abdülaziz’in intihar ettiği ya da suikast sonucu öldürüldüğü düşünülmektedir.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

5. Murad (Deli Murad)

1876 yılında akıl sağlığı yerinde olmadığı için tahttan indirilen 5. Murad, sadece 93 gün tahtta kaldı. Deli Murad, Çırağan Sarayı’nda hayatını kaybetti.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

2. Abdülhamit

1909 yılına kadar 33 sene tahtta hüküm süren 2. Abdülhamit, Meşrutiyet’i kurdu ve Anayasa (Kanun-i Esasi) çıkardı. 1878’de askıya aldığı Meşrutiyet’i 1908’de yeniden ilan etti. 31 Mart Vakası’nın ardından tahttan indirilen 2. Abdülhamit, sürgün için Selanik’e gönderildi. 2. Abdülhamit 1918’de ölümüne kadar Beylerbeyi Sarayı’na kapatıldı.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

5. Mehmed (Reşad)

1918 yılına kadar toplam 9 yıl tahtta kaldı. Reşad döneminde Osmanlı Devleri gücünü kaybetti ve Balkanlar, Libya, Orta Doğu kaybedildi.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

6. Mehmed (Vahdeddin)

1922’de saltanat lağvedilene kadar tahtta kaldı. Vahdettin, sadece dört yıl hüküm sürebildi ve İtalya^’da sürgünde öldü. 1922’de 2. Abdülhamit TBMM tarafından halife ilan edildi.

Tüm Osmanlı Padişahları! Osmanlı padişahlarının isimleri ve görev tarihleri! Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi padişahları kimler?

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...