2021-06-24 15:16:44

Sınav duaları: YKS öncesi okunması gereken dualar, ayetler, sureler

26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS sınavları için öğrenciler, üniversite sınavları öncesi başarı getirecek duaları ve sureleri merak ediyor. İşte sınavda başarılı olmak için okunacak dualar, sınavda kolaylık için okunacak duaları derledik.

Sınav duaları: YKS öncesi okunması gereken dualar, ayetler, sureler
fotoğrafı büyüt
Fotoğrafı Paylaş

Üniversite hayali kuranlar hafta sonu uygulanacak olan YKS oturumlarında ter dökecek. Sınava girecek öğrencilerin velileri de çocuklarının başarısı için sınav binalarının girişinde bekleyecek.

Sene boyunca üniversite sınavları için çalışan öğrenciler, emeklerinin karşılığını almak istiyor. İyi bir üniversitede eğitim almayı hedefleyen öğrenciler, sınav öncesi okunacak duaları araştırıyor.

Bilindiği üzere dualar, dinimizde oldukça büyük önem taşır. Allah’ü Teala, dualar ile ilgili şöyle buyurmuştur;

- Kullarım sana, benden soracak olurlarsa, şüphesiz ki ben onlara yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim. (Öyleyse) onlar da benim davetime icabet etsinler ve bana iman etsinler ki (akıl, doğruluk ve olgunluk sahibi olan) rüşt ehlinden olsunlar. (Bakara, 186)

- Rabbinize gönülden (yalvara yakara) ve gizlice (için için) dua edin. Şüphesiz ki O, (duada) haddi aşanları sevmez. (A’raf, 55)

- Yeryüzü (Allah tarafından düzenlenip) ıslah edildikten sonra orada bozgunculuk yapmayın. O’na korkarak ve umarak dua edin. Elbette ki Allah’ın rahmeti, muhsinlere/kulluğunu en güzel şekilde yapmaya çalışanlara pek yakındır. (A’raf, 56)

SINAVDA BAŞARILI OLMAK İÇİN DUALAR

Sınava girecek kişi, sınav öncesi tüm hazırlığını bitirdikten sonra çalışmasının karşılığını alabilmek için Allah’a yönelip dua eder. Sınavlarda başarılı olabilmek için okunması gereken dualar ve sureler şu şekilde;

- Sınavda unutkanlığı karşı edilmesi gereken dua;

“Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.”  (On dokuz defa okunması gerekir.)

- Sınava başlamadan önce okunması gereken dua;

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (İsra suresi, 80)

Anlamı; Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.

- Sınav esnasında okunması gereken dua;

"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli "

Anlamı; Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle.

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû."

Anlamı; Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin rahmetine sığınıyorum.

- Sınav öncesinde okunabilir en anlamı dualar ise şu şekilde;

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

Anlamı; Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır.

"Allahümme hır li vehter li. Vela teklini ala ihtiyari."

Anlamı; Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma. (Tirmizi, De'avat, 90)

“Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr.” (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunabilir.)

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

NİHAT HATİPOĞLU’NDAN SINAV DUALARI

Ey Rabbim, göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de sözümü anlasınlar. (Taha 25-28)

“Ya Hayyu Ya Kayyum, bi rahmetike estagisü.”

Anlamı; Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, senin rahmetine sığınıyorum.

Etiketler