Atatürk Olimpiyat Stadyumu

Trabzonspor
90:00
21
Altay

Atatürk Olimpiyat Stadyumu

Trabzonspor
90:00
21
Altay

Atatürk Olimpiyat Stadyumu

Trabzonspor
90:00
21
Altay