Tarih : 21.11.2016 - 11:48 Yorum : 0

OHAL süresi ne kadar KPSS sorusu olarak soruldu / KHK çıkarma yetkisini kim verir

KPSS'nin dün gerçekleşen oturumunda bir çok kritik soru soruldu. Bunlardan bazıları KHK ve OHAL konusunda oldu. Adaylar merakla bu sorulara cevap arıyor.

OHAL süresi ne kadar KPSS sorusu olarak soruldu / KHK çıkarma yetkisini kim verir

Dün gerçekleşen ve milyonlarca adayın katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda adaylara Kanun Hükmünde Kararname yetkisinin kim tarafından veriliyor? ve Bakanlar Kurulu tek seferde en fazla kaç aylık OHAL ilan edebilir? soruları soruldu.. İşte bu kritik soruların cevapları...

KHK ÇIKARMA YETKİSİNİ KİM VERİR?

Kanun Hükmünde Kararname (KHK), genel tanım olarak yasama organının konu, süre ve amacı belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği yetkiye veya doğrudan doğruya anayasadan aldığı yetkiye dayanarak, hükumet tarafından çıkarılan, maddi anlamda kanun gücüne sahip, parlamentonun tasdiki ile şekli ve organik anlamda kanun gücünü kazanacak olan kararnamedir. Türkiye’de 1982 Anayasasının 87. maddesi ile, “Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek” TBMM’nin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Dışişleri Bakanlığı için KPSS şartı kalkıyor Binlerce kişiye müjde Binlerce kişiye müjdeli haber. Dışişleri Bakanlığı'nda yeni yayınlanacak personel yönetmeliğe göre bakanlığa alımlarda KPSS sınavı kaldırılacak.

Anayasanın 91. maddesinde de KHK çıkarma yetkisi verme hususu düzenlenmiştir. Bu madde şöyledir:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.

Kanun hükmünde kararnameler, olağan ve olağanüstü olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nde, Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmakta; bu yetki Bakanlar Kurulu’na Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yetki kanunu ile verilmektedir. Temel haklar, kişi hak ve ödevleri ile siyasî hak ve ödevler hakkında düzenleme yapılamaz. Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararnameler ise Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmaktadır. Bunun için TBMM’nin yetki kanunu vermesine gerek yoktur. Uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla, her alanda düzenleme yapılabilir. Kanun hükmünde kararnameler hem meclis tarafından siyasi denetime hem de Anayasa Mahkemesi tarafından yargısal denetime tâbidirler.”

OHAL SÜRESİ NE KADAR?

“Anayasanın 119 ve 120 nci maddeleri uyarınca olağanüstü hal ilânına karar verilmesi durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur ve kabulü doğrultusun da bu karar Resmî Gazetede yayımlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.

KPSS'de puan hesaplama soru ve cevaplar, kaç puanla atama olur | KPSS 60,65,70,75 puanla memur olunur mu? 2016 yılı Önlisans KPSS 60,65,70,75 puanla memur olunur mu? KPSS sınavında kaç puanla atama olur, KPSS puan hesaplama nasıl yapılır ve Puan hesaplamada kaç net kaç puan yapar? KPSS sınavının ardından soruların yayınlanmasıyla birlikte adaylar tahmini olarak kaç net yaptıklarını öğrenebilir. ÖSYM KPSS 60,65,70,75 puanla memur atama olur mu? İşte KPSS'de soru ve cevaplar...

KPSS ortaöğretim sınav soruları cevapları yayınlandı KPSS sınav soru ve cevapları yayınlandı 3 milyon 498 bin adayın ter döktüğü Ortaöğretim mezunlarına yönelik düzenlenen KPSS sınavı bitti.

 

 
 

YORUM YAPIN

 
 
© 2004 - TGRT Haber