Tarih : 11.06.2014 - 15:32 Yorum : 0

Her öğrenciyi İngilizce konuşturan kolej: Vizyon Koleji!

En az 50-60 yıldır Türkiye’de İngilizce öğrenimi çözümsüz bir problem olarak karşımızda duruyor.

Her öğrenciyi İngilizce konuşturan kolej: Vizyon Koleji!

Ülkemizde bir öğrenci, 12 yıllık ilk, orta ve lise eğitimi boyunca yaklaşık 1.296 saat civarında İngilizce dersi görüyor. Türk Eğitim Derneği verilerine göre, 1.296 saatin 720 saatini ilkokul ve ortaokul döneminde, ortalama 576 saatini ise lise eğitiminde alıyor. İlkokuldaki İngilizce eğitimi 4.sınıftan başlamakla birlikte, 4+4+4uygulamasının hayata geçirilmesiyle, 2.sınıftan itibaren İngilizce dersleri haftalık ders saati çizelgesine yerleştirilmiş. Bu kadar saat dersin sonunda spesifik okullar ve öğrenciler hariç, lise mezunlarının en azından %95’i “Biraz sonra şu kapıdan çıkacağım” gibi basit bir cümleyi dahi kuramıyor.
Türkiye dil öğrenmede 54 ülke arasında 32. Sırada yer alıyor!
EF Education First tarafından 2012 yılında yapılan, ülkelerin İngilizce yeterlilik düzeyleri çalışmasında da Türkiye alt sıralarda yer almıştır. 54 ülke arasında 32. sırada yer alan Türkiye'nin ‘Yeterlilik düzeyleri 5 kategoriye ayrılan testlerde İngilizce yeterlilik düzeyi 4'üncü sırada, 'düşüğün biraz üstünde' konumlandı. Yeterlilik düzeyinde ilk 10 ülke İsveç, Danimarka, Hollanda, Finlandiya, Norveç, Belçika, Avusturya, Macaristan, Almanya ve Polonya olarak sıralandı.’(EF Education First 2012)
İngilizce eğitimin “iletişim” odaklı olması gerekiyor!
İngilizce öğretiminin temel hareket noktası dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kurulu olmalıdır. İngilizce dersi alan bir öğrenci bunu yaparken zevk almalı, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını görmeli ve İngilizceyi ‘’içselleştirerek ‘’ gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirebilmelidir. Bunun için eğitim sistemi ve ders programları her alanda yoğun interaktif çalışmalar içerir.
Vizyon Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Cem Arıtuluk neden iletişim odaklı İngilizce eğitimi verdiklerini şu şekilde anlatıyor: “Dünyaca kabul gören kuruluşlardan Oxford, Cambridge ve Pearson iş birlikleriyle oluşturulan programlarda Vizyon Koleji öğrencileri kelime ezberlemez, çeviri yapmaz, defterler dolusu aynı cümle ve kelimelerin yazıldığı amaçsız tekrar ödevleri almaz. Bunun yerine öğrenciler beyinlerinin her iki yarısını da eşit derece kullanabilecekleri, görsel, işitsel ve interaktif çalışmalar yaparlar. Yer aldıkları görev, faaliyet ve sosyal oyunlarla İngilizceyi gerçek anlamda kullanarak öğrenirler. Vizyon Kolejinde öğretmenler tahtaya yazı yazan, ders veren sınav yapan kişiler değil, sınıfta, interaktif faaliyetleri ve görevleri yöneten ve öğrencilerle paylaşan ‘’moderatörler’’ olarak görev yaparlar.” Dedi
FLEXA ile Vizyon Koleji öğrencileri İngilizceyi KONUŞACAK!
Vizyon Koleji İngilizce öğretim programı ‘’FLEXA’’ adını verilen çoklu ve özelleştirilebilir müfredatla sunuyor. Konu hakkında bilgi veren Vizyon Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Cem Arıtuluk; “Buna göre İngilizce programının herşeyden öncelikli amacı öğrenciyi ‘’konuşturmak’’ olmalıdır. FLEXA eğitim modelinin temel mantığı, dil öğretim programının İngilizceyi Türkiye’de öğreniyor olmanın getirdiği dezavantajları telafi edecek oranda iletişim ve uygulama odaklı olmasıdır.” Dedi.
İngilizce Öğretiminde Yenilikçi Drama Uygulamaları hayati önem taşıyor!
İngilizce öğretiminde dramayı kullanmak, öğrencinin öz fikirlerinde, duygularında ve düşüncelerinde gerçek bir iletişim becerisinin gelişmesini sağlar. Yani öğrencinin dili teoride değil de pratikte kullanabilmesini sağlar. Geleneksel okullarda bu çoğunlukla uygulanmaz ve pratik öğrenim arka planda tutulur. Drama destekli eğitim, öğretmenlere öğrenci odaklı aktiviteler sunarak öğrencilerin operasyonel şekilde İngilizce öğrenmelerini teşvik eder. Bu sayede öğrenciler öğrendikleri yeni dili günlük yaşamlarının bir parçası haline getirebilirler.Cem Arıtuluk FLEXA programını ve İngilizce öğretiminde verdikleri yenilikçi drama uygulamalarınışu cümlelerle anlatıyor: “Vizyon Koleji yabancı dil öğretim sistemi olan FLEXA’nın önemli bir parçası olan drama eğitimleri her kademede etkin olarak kullanılmaktadır. Yenilikçi drama pek çok duyuşsal ve bilişsel alana hitap etmesi nedeniyle öğreniciyi dili aktif olarak kullanmaya zorlar. Drama ile öğrenici yabancı dili kullanmaya başladıkça üretkenleşir ve bu da öğrencinin linguistik becerisini geliştirir. Rol oynama tekniği, öğrencinin kendini ortaya koymasını sağlar ve dolayısıyla onu hedef dili kullanmak için motive eder.”

Vizyon Koleji İngilizce hazırlık okumadan istediğiniz üniversitede okumak istediğiniz bölümde okuma fırsatı sunuyor!

Öğrencilerimiz aldıkları eğitim sayesinde aynı zamanda KET, PET ve FCE sınavlarına da hazır hale gelirler. Bu sayede Vizyon Koleji öğrencilerinin Türkiye ve dünyanın bir çok ülkesinde İngilizce yeterliliği göstererek, hazırlık sınıfı okumadan üniversiteye devam edebilmeleri hedeflenmektedir.

Beylikdüzü ve Esenyurt bölgesinde büyük ve modern bir kolej kampüsü!

Vizyon Koleji eğitim sektörü içinde gelişen 20 yıllık bir deneyimin ve binlerce öğrencinin eğitim yaşamını ve kariyerini olumlu yönde etkileyen bilgi ve birikimin sonucu olarak, Türkiye’nin geleceğinin anahtarı olacak bir gençlik yetiştirmek için yola çıktı. Vizyon Koleji yoğun Akademik İngilizce ve teknolojik eğitim içerikli konseptiyle iddialı, herkese hitap eden bir zincir okul projesidir. Vizyon Koleji kampüsü İstanbul’un batısında büyük ve modern projelerle hızlı gelişen ilçeler olan Beylikdüzü ve Esenyurt bölgesine büyük ve modern bir kolej kampüsü olarak tasarlandı. 8000 m2 alan üzerine yapılan Vizyon Koleji Kampüsü 11.500 m2 kapalı alanı ile 1200 öğrenciye yüksek kalitede eğitim hizmeti verebilecek donanıma sahip. Kampüs ayrıca Teknolojik Eğitim konsepti içinde doğayla barışık, sosyal ve kültürel bir atmosfere sahip bir yaşam alanı olma özelliğini de taşıyor.

 
 
YORUM YAPIN

 
 
© 2004 - TGRT Haber