Tarih : 21.06.2021 - 12:12 Yorum : 0

MEB sorumluluk sınav tarihleri, sorumluluk sınavı geçme notu kaç?

Lise öğrencileri, MEB sorumluluk sınavları ile ilgili detayları merak ediyor. 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerin girebildiği sorumluluk sınavları, haziran ve temmuz ayında uygulanacağı açıklanmıştı. Peki, MEB sorumluluk sınavları ne zaman? Sorumluluk sınavı geçme notu kaç? Sorumluluk sınavına kimler giriyor?

MEB sorumluluk sınav tarihleri, sorumluluk sınavı geçme notu kaç?

Sorumluluk sınavlarına; doğrudan sınıf geçemeyen öğrenciler, sorumlu olarak geçtikleri dersler için giriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sorumluluk sınavlarına ilişkin tarih açıklamasını yapmıştı.

Dijital karnelerin görüntülenmeye başlanmasıyla birlikte bazı öğrenciler “sorumlu olarak geçti” ibaresiyle karşılaştı. İlk defa sorumluluk sınavlarına girecek öğrenciler, söz konusu sınavlara ilişkin detayları merak ediyor.

Sorumluluk sınavına girecek öğrenciler ve sınava girecekleri dersler, okul müdürlüğü tarafından tespit edilerek, listeler halinde sorumluluk sınavlarının başlamasından en geç on beş gün önce duyurulur.

SORUMLULUK SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Lisede sorumlu olarak geçilen dersleri verebilmek için sorumluluk sınavları yapılıyor. Söz konusu sınavlara ilk defa girecek öğrenciler, sorumluluk sınavlarının nasıl yapıldığını araştırıyor.

Sorumluluk sınavları, genellikle yazılı olarak uygulanır. Ancak, resim, müzik, beden eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle ya da birkaçıyla uygulanabilir. Söz konusu derslerin sınav şekli, zümre öğretmenler kurulunda karara bağlanır.

SORUMLULUK SINAVI TARİHLERİ

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

12'nci sınıf öğrencileri ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da bu tarihler arasında yapılacak.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yaptığı yazılı açıklamaya göre 21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında ortaöğretim düzeyindeki tüm resmi ve özel okullarda sorumluluk ve mazeret sınavları sona erecek. Ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.

SORUMLU SINIF GEÇME NE DEMEK?

Dönem yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak şartıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar ise bulunduğu sınıfı tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya katılmaz.

Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından düzenlenir.

Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı veya uygulamalı sınav şeklinde uygulanır.

Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkacaktır. Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi halinde bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.

Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha düzenlenir.

SORUMLULUK SINAVI GEÇME NOTU KAÇ?

Tüm senenin ağırlıklı puan ortalaması 50’nin altında olanlardan zayıf sayısı 3’e kadar olanlar sorumlu sınıf geçme imkanından yararlanbiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluk sınavına kalan öğrencinin başarısız olduğu ilgili dersten en az 50 puan alınması gerektiğini belirledi. Öğrencinin ilgili ders notu hesaplandığında 50 puanın üzerinde geçer not alması gerekir.

 
 
YORUM YAPIN

 
 
© 2004 - TGRT Haber