2021-08-10 11:57:25

POMEM sözlü mülakat sonuçları 2021: 28. dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı?

POMEM fiziki parkur sınavını geçen adaylar, mülakat sınavına girdi. Sözlü mülakat sınavına giren polis adayları, “POMEM sözlü mülakat sonuçları 2021, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?” gibi soruların cevabını arıyor.

POMEM sözlü mülakat sonuçları 2021: 28. dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı?
fotoğrafı büyüt
Fotoğrafı Paylaş

27. dönem POMEM fiziki parkur sınavını başarılı bir şekilde tamamlayan adayların e-Devlet üzerinden mülakat sınav giriş belgeleri açıklandı. POMEM sözlü mülakat sınavını tamamlayan adaylar, gözlerini mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Bunun yanı sıra 28. Dönem POMEM alımları için bekleyen adaylarda Polis Akademisi’nin açıklamalarını yakından takip ediyor.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar, sınav giriş yerlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile Polis Akademisi’nin internet sitesinden öğrenebilecek. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezlerinde adaylar Mülakat Sınavına gireceklerdir. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi iletilmeyecek. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir. Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekiyor.

POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın.

POMEM MÜLAKAT SINAVI NASIL OLUYOR?

Mülakat sınavına giren adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu ile ilgili düşünmesi ve sunum yapması için süre hakkı tanınır. Konuya ilişkin komisyon tarafından adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

1. Konu hakkında bilgi düzeyi (20p),

2. Kendisinden istenileni kavrama (20p),

3. Özgüveni (20p),

4. İfade etme yeteneği (20p),

5. Beden dilini kullanma becerisi (20p),

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılmaktadır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekiyor.

28. DÖNEM POMEM ALIMLARI NE ZAMAN?

28. Dönem POMEM başvuru tarihleri için meraklı bekleyiş devam ediyor. 28. Dönem POMEM polis alımı başvurularına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

28. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

28. dönem POMEM başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak daha önceki şartlar şu şekildeydi;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması gerekir.

2. Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvuruda bulunabilir. (Yabancı ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecek.)

3. Adayın KPSS'de Bakanlık tarafından belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olması gerekir. (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak gerekir.)

4. Adayın şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olması gerekir. (Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı,Jandarma Genel Komutanlığı,Sahil Güvenlik Komutanlığı,TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuru yapamaz. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

5. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olması gerekir. (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak.)

6. Adayın silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmaması gerekir.

7. Adayın Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıması gerekir. Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM'lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo şartları şu şekilde; Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu şartı aranır. (Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00 BMI -27.00 BMI aralığında Beden Kitle İndeksi olması gerekmektedir.)

8.) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmaması gerekir.

b) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olması gerekir.

9. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olması, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmaması, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmaması veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

10. Adayın başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunması gerekir. (Sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)

11. Adayın alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmaması gerekir.

12. Adayın; Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmaması, Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olması gerekir.

28. DÖNEM POMEM KAÇ KİŞİ ALINACAK?

27. dönem POMEM için lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın aday olmak üzere toplam 8 bin kişi alınacağı açıklamıştı. 28. dönem POMEM için ise kaç kişinin alınacağı henüz belli olmadı. 

Etiketler