Tarih : 28.06.2021 - 10:33 Yorum : 0

28. dönem POMEM polis alımı başvuruları ne zaman?

POMEM 2021 polis alımlarında başvuru tarihleri merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın duyurusuna göre bu yıl Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesine 11 bin 837 memur alınacak. Peki, POMEM 2021 polis alımı başvuruları ne zaman?

28. dönem POMEM polis alımı başvuruları ne zaman?

28. dönem POMEM polis alımları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yapılan mülakatlarda hakkını kaybeden ve bu yıl polis olmayı hedefleyen vatandaşlar, POMEM 2021 başvurularını takip ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın duyurusuna göre Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesine 11 bin 837 memur alımı yapılacak. Bu gelişmenin üzerine vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor.

28. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesine yapılacak olan memur alımları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sene POMEM başvuruları aralık ayında alınmıştı.

Polis adayları, başvuruların değerlendirilmesinin ardından ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınır. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar ise mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına girerler. Söz konusu mülakatlar sonucunda polis alımları gerçekleştirilir.

POMEM 2021 BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

27. dönem POMEM başvuru şartları ile 28. Dönem POMEM başvuru şartlarının aynı olması bekleniyor. Henüz 28. Dönem POMEM başvuru şartları açıklanmadı. 27. Dönem POMEM başvuru şartları şu şekildeydi;

- T.C. vatandaşı olmak.

- Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olunması gerekir.

- KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak gerekir. (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olunması gerekir.)

- Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az %80'ini almış olmak gerekir. (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), ön lisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS ön lisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak gerekir.)

- Lisans mezunu olan adaylar ön lisans üzerinden başvuruda yapamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılır.

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olması gerekir. (1 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

- Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olunması gerekir.

- Adayın silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmaması gerekir.

- Adayın sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşıması gerekir.

- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1. Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak şartı aranır.

2. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olması gerekir.

- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olması gerekir. Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmaması gerekir. Bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunması gerekir.

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmaması gerekir.

- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmaması gerekir.

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmalıdır.

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmalıdır.

POMEM NEDİR?

POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumları olarak bilinir. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere göre sınavlar yapılır. Söz konusu niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

POMEM eğitim okullarının bulunduğu iller şu şekilde; İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI ESASLARI

Polis adayları, POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre uygulanır.

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına girmek için onay almış olur. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu, aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre uygular;

- Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

- Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak gerekir. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına girerler.

POMEM MÜLAKAT SINAVI NASIL YAPILIR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına alınırlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre hakkı tanınır. Konu ile ilgili komisyon tarafından adaya sorular yöneltilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden gerçekleştirilir. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekmektedir.

 
 
YORUM YAPIN

 
 
© 2004 - TGRT Haber