2021-10-31 10:09:19

AFAD personel alımı başvuru şartları neler? AFAD arama ve kurtarma personeli maaşları

AFAD 1.749 personel alımı yapılacağını duyurdu. Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli AFAD arama ve kurtarma teknisyeni alımı başladı. Peki AFAD personel alımı başvuru şartları nedir, nasıl yapılır? AFAD personel maaşları ne kadar? İşte AFAD sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile personel alımı ile ilgili detaylar.

AFAD personel alımı başvuru şartları neler? AFAD arama ve kurtarma personeli maaşları
fotoğrafı büyüt
Fotoğrafı Paylaş

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile personel alımı yapacak. AFAD resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre AFAD'ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere, 1101 boş pozisyona, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacak. Adaylar AFAD personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihlerini merak ediyor.

AFAD PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile personel alımı yapacak.

1101 adet boş pozisyona giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile personel alımı yapacak olan AFAD başvuru tarihlerini açıkladı. AFAD personel alımı için başvurda bulunmak isteyen adayların 18 Kasım saat 10.00 ile 27 Kasım saat 17:00 tarihleri arasında gerekli işlemleri tamamlaması gerekiyor. AFAD sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni başvuruları e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılacak.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? 

AFAD bin 1101 sözleşmeli arama ve kurtarma personeli alacağını duyurmasının ardından adaylar başvuru ve sınava girme şartlarını araştırmaya başladı. İşte AFAD personel alımı başvuru şartları:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartlarını taşımak.
 • Sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. 2.3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 • Ortaöğretim düzeyinde başvuran adaylar için; mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Tablo-3’de belirtilen alanları ve dalları ile bunlara denkliği kabul edilen dallarından mezun olmak.
 • Ön lisans düzeyinde başvuran adaylar için mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak kaydıyla; ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların “Acil Durum ve Afet Yönetimi veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik” programları ile bunlara denkliği kabul edilen programlarından mezun olmak.
 • ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla; her il için ayrı ayrı belirtilen sayı ve öğrenim durumuna göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak.
 • Başvuran adaylardan her il için belirlenen sayıda ve öğrenim durumuna göre en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.
 • Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sınava katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre, kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.
 • Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK

AFAD personel alımı ile ilgili araştırmalar sürerken başvuru şartlarında değişikliğe gidildi. AFAD başvuru şartlarında yer alan  ''2.13. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.” maddesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Taşra Teşkilatında İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Personel Alım İlanı'nın Sınava Katılma Şartları başlıklı 2. maddesinde yer alan “2.1.7. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak'' maddesi iptal edildi. 

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AFAD personel alımı için başvurda bulunmak isteyen adayların 18 Kasım saat 10.00 ile 27 Kasım saat 17:00 tarihleri arasında gerekli işlemleri tamamlaması gerekiyor. AFAD sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni başvurusları e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılacak.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak. AFAD sözleşmeli arama ve kurtarma personeli için başvuruda bulunacak adayların gerekli belgeleri sisteme pdf ve jpeg formatında eksiksiz olarak yüklemesi gerekir. Belgelerin eksik olması ya da belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

AFAD SÖZLEŞMELİ ARAMA VE KURTARMA PERSONELİ BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN! 

AFAD ARAMA VE KURTARMA PERSONELİ MAAŞLARI NE KADAR?

AFAD sözleşmeli arama ve kurtarma personeli alımı yapacağını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Bunun üzerine başvuruda bulunacak adaylar AFAD arama kurtarma personeli maaşları hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte AFAD arama ve kurtarma personeli maaşları:

 • 5 yıldan az olanlar 4.340,00 TL
 • 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 4.375,00 TL
 • 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 4.410,00 TL
 • 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 4.450,00 TL
 • 20 yıldan fazla olanlar 4.615,00 TL

AFAD ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ NE İŞ YAPAR? 

AFAD sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni için başvuruda bulunacak adaylar pozisyon hakkında araştırma yapıyor. Buna göre AFAD arama ve kurtarma teknisyeni; 

 • Yurt içi ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarda görev yapmak.
 • KBRN ekibitarafından yürütülen kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri teknolojik kirlenmelerin tespit, teşhis ve arındırma hizmetlerine katılmak.
 • Kullanım vesorumluluğunda olan arama ve kurtarma taşıt, araç ve gereçlerinin bakımını yaparak her an göreve hazır bulundurmak. ç) Arama ve kurtarma taşıt,araç ve gereçlerini kullanmak.
 • Temel branş olan kentsel arama ve kurtarma dışında doğada arama ve kurtarma, suda arama ve kurtarma, köpekli arama ve kurtarma ile KBRN gibi alt branşların en azbirinde uzmanlaşmak.
 • Olay yerinde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının can güvenliğini koruyacak önlemler almak.
 • Beden sağlığını korumak ve geliştirmek.
 • Eğitim, tatbikat, toplantı gibiçalışmalara katılmak.
 • Arama ve kurtarma hizmetlerinde faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişilere eğitim vermek.
 • Olay yerinde profesyonel tıbbi desteğin olmadığı acil müdahale gereken durumlarda sertifikası bulunması kaydıyla ilkyardım yapmak.
 • Ulusal ve uluslararası insani yardım faaliyetlerine katılmak.
 • Görevlere ilişkin belge ve rapor hazırlamak.
 • Başkanlıkça hazırlanacak usul ve esaslar çerçevesinde özel olarak görevlendirilmek suretiyle arama ve kurtarma alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla ilgili izleme faaliyetleri gerçekleştirmek.
 • Amirlerince verilen arama ve kurtarma ile ilgili benzeri diğer görevleri yapmak.

AFAD 648 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

AFAD arama ve kurtarma personel alımının yanında 648 çeşitli meslek gruplarından personel alımı yaacağını da duyurdu. Avukat, mühendis, veteriner hekim, büro personeli, sağlık çalışanı gibi alanlarda personel alımı yapacak olan AFAD başvuru şartlarını ve detayları resmi internet sitesinden yayınladı. Böylece AFAD arama kurtarma ve çeşitli mesleklerde yapılacak personel alımıyla toplam bin 749 kişiyi istihdam edecek.

 

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU DETAYLŞARI İÇİN TIKLAYIN! 

Etiketler