2021-12-01 14:09:22

Asgari ücret pazarlığı başladı: İşte istenen ilk rakamlar

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılı asgari ücretini belirlemek için toplandı. Bakan Bilgin toplantı öncesi tüm kesimlerin görüşlerinin alındığı asgari ücrete yönelik anket sonuçlarını açıkladı. Buna göre işverenlerin asgari ücret beklentisi 3500-3750 lira, çalışanların ise 3750-4000 lira olması gerektiği ifade edildi.

Asgari ücret pazarlığı başladı: İşte istenen ilk rakamlar
fotoğrafı büyüt
Fotoğrafı Paylaş

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı yapıldı.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç resmen başladı.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan toplantıdaişveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

İkinci toplantı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, Üçüncü toplantı ise 9 Aralık'ta TİSK'te olacak.

"ENFLASYONA KARŞI ÇALIŞANI KORUYACAK ÜCRETİ BELİRLEYECEĞİZ"

Toplantı öncesinde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye’de yaklaşık 6 milyon civarında işçi var. Emekçilerin aldıkları ücret temel ücret haline gelirse bununla ilgili çalışmalar daha da önem kazanacaktır. Biz enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmanın karşısında çalışanı koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz" dedi.

Bakan Bilgin toplantı öncesi tüm kesimlerin görüşlerinin alındığı asgari ücrete yönelik anket sonuçlarını da açıkladı. Buna göre işverenlerin asgari ücret beklentisi 3500-3750 lira, çalışanların ise 3750-4000 lira olması gerektiği ifade edildi. 

Bilgin'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde: 

- Biz enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız, koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Asgari ücretin bir boyutu, teknik olarak ülkenin içinde olduğu enflasyonu, muhtelif düzeylerdeki harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücreti ortalama beklentileri karşılayacak ve toplumda hakkaniyet duygusunu destekleyecek bir oranda belirlenmesidir.

- Bunun için bu çalışmaları etraflıca sürdürdük. Bir araştırma yaptık. Hem iş veren kesimine hem emekçilere ulaşıldı. Akademik kesimin kadronun gerçekleştirdiği bir araştırma bu. Bugün Türkiye ekonomisi üst üste 3 çeyrek büyümeyi gerçekleştiren bir ekonomi. Ekonomi büyürken de küçülürken de sorunlar ortaya çıkabilir. Türk ekonomisi 3 çeyrektir büyüyen bir ekonomi.

- Ekonomi büyürken de küçülürken de sorunlar ortaya çıkabilir, her değişim yeni sorunlar ortaya çıkarabilir. Büyüme sürecinin sorunları da var. Gelişmekte olan ülkelerin ileri sanayi ülkeleri karşısında uzun yıllar nerdeyse 100 yıl az gelişmiş ülke kategorisinde yaşamış Türkiye'yi alalım. Tersine çevirerek, bunu bir gelişime dönüştürerek ilerlemek elbette zordur. Çeşitli sorunlara yol açması elbette beklenen bir şey.

-Buradan mühendisinden işçisine her kategoride çalışan emekçinin katkısı vardır büyümede. Ortaya çıkan sorunları da sosyal politika araçlarıyla çözelim. O sorunları azaltalım, o sorunların toplumda daha büyük sorunlara yol açmasını önlemek bir yana insani gelişmeye katkı yapacak bir düzeyde karşılanmasını sağlayalım. Asgari ücret bu anlamda önem kazanmaktadır.

TÜRK-İŞ: ASGARİ ÜCRET İLE BİR AİLE GEÇİNEMEZ

Komisyonda en fazla işçi üyeye sahip olma sıfatıyla işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ’in  Genel Sekreteri Ramazan Irgat da, enflasyon ve döviz kurundaki artışların etkisiyle alım gücünün büyük oranda düştüğünü, salgındaki kısa çalışma, ücretsiz izin, evden-uzaktan çalışma gibi uygulamaların gelirlerde azalmaya yol açtığını belirterek, “Asgari ücret en az ücrettir, genel bir verilebilecek ücret gibi algılanıyor. Bu yanlışı ortadan kaldırmalıyız. Asgari ücret alan kişi sayısı azalmalıdır Ülkemizin, işverenin yapması gereken budur. Bunun yolu da Anayasal hak olan örgütlenmeyi, toplu pazarlığı sağlamaktır” dedi.

Ramazan Ağar, Türkiye’nin rekabet gücünün ucuz emeğe dayandırıldığını, bunun da sürdürülemez olduğunu belirterek, “Diğer maliyetler düşürülmeden sadece emek ucuzlatılmaya çalışılıyor. Bunun sonucunda yaşayarak görüyoruz ki asgari ücretle bir aile geçinemez” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETTE VERGİ İNDİRİMİ KESİNLEŞTİ

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Ramazan Irgat’ın işveren tarafı ile işçi tarafının mutabakat sağladığını söylemesinin ardından söz alan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da iki dönemdir bu talebin hükümete ortak iletildiğini hatırlattı. Akansel Koç, çalışanın enflasyona ezdirilmemesi gerektiği görüşünde olduklarını belirterek, “TİSK olarak, Enflasyonu ezdirmeyecek bir artışa şimdiden evet diyoruz yeni nesil sendikacılık anlayışımızla ülkemiz ve çalışanlarımızın yanındayız, ortak fayda sağlayacak her şeye sayın bakanın önderliğinde hazırız” dedi.

Akansel Koç, asgari ücretlerdeki yüksek oranlı artışların baskı yarattığını da belirterek, “Asgari ücret bütün ücretleri etkilemektedir. Asgari ücret ile medyan ücret arası farkın hızla kapanması dengeleri bozmaktadır. Ülkemizde Kayıt dışı istihdam yüzde 30 lara ulaştı. 9 milyon kayıt dışı çalışan yıllık 150 milyar vergi ve prim kaybı demektir. Kayıtdışı çalışmanın maddi olarak ölçülemeyecek, insani boyut, iş sağlığı ve güvenliği boyutu bulunmaktadır. TİSK olarak kayıtlı çalışmanın en önemi destekçisiyiz” dedi.

Koç, TİSK olarak ilave istihdama katkı vermesi, büyüme sağlaması yönünden hükümetin mali desteğinin kritik önemde gördüklerini belirterek, taleplerini şöyle açıkladı:

“Ne yazık ki dünyada artan emtia, eneerji ve taşıma maliyeti, çip krizi sorunları yaşanıyor. Ekonominin henüz toparlanmadı, zamana ihtiyaç var. Olağanüstü durum, kayıtdışılık, istihdamın koruması için asgari ücret teşviki devam etmesi hayati önem taşıyor. Bu nedenle, ilk asgari ücret teşvikinin uygulanmaya başladığı 2016’daki gibi belirlenecek ücretin yüzde 6’sı oranında destek verilmelidir. Türkiye’nin OECD ortalamasının üstünde vergi ve prim yükleri kademeli azaltılmasını istirham ederiz” dedi.

GÖRÜŞMELER BU YIL ERKEN SONUÇLANABİLİR

Taraflar, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yeni asgari ücretin aralık ayının sonu beklenmeden hızlı şekilde müzakere edilmesi konusunda mutabık. Bu durum, yeni asgari ücretin aralık ayı ortasında belirleneceği görüşünü güçlendiriyor.

ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET İÇİN NET KONUŞTU

Konuya ilişkin son noktayı koyan isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Asgari ücrette çok büyük bir artış olacağını ve konunun uzatılmayacağını söyleyen Erdoğan, "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız" dedi.

VERGİ İNDİRİMİ OLACAK MI?

İşçi ve işveren tarafının mutabık olduğu diğer bir konu da vergi indirimi. Her iki taraf, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasını talep ediyor.

Görüşmeler öncesi TİSK, mevcut istihdamın korunması ve yeni istihdam sağlanması için asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da devam etmesinde ısrarlı.

Türk-İş ise yeni asgari ücrete dair talebini kamuoyuyla henüz paylaşmamakla birlikte "insan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret istiyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 825 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Etiketler