Tarih : 02.08.2021 - 11:39 Yorum : 0

Boğaziçi Üniversitesi memur alımı 2021: Boğaziçi Üniversitesi güvenlik alımı ne zaman yapılacak?

Boğaziçi Üniversitesi bünyesine 25 koruma memuru alımı yapılacak. Boğaziçi Üniversitesi koruma memuru alımı için başvurularda son günlere girildi. Peki, Boğaziçi Üniversitesi koruma memuru alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Boğaziçi Üniversitesi memur alımı 2021: Boğaziçi Üniversitesi güvenlik alımı ne zaman yapılacak?

Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere KPSS 70 puan ile kadın ve erkek adaylar içerisinden Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı gerçekleştirilecek. Bu yönde adaylardan aranan bazı şartlar bulunuyor.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Boğaziçi Üniversitesi 25 kişilik boş kadro ile 18 Erkek ve 7 Kadın olmak üzere toplamda 25 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak. Söz konusu alımlar 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak. Söz konusu ilana başvuruda bulunacak adaylar, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde istenilen belgeleri tamamlamaları gerekir.

Başvuruda istenilen belgeler şu şekilde;

1. Başvuru formu (Üniversitenin internet sitesinde yayımlanan başvuru formu doldurulacak.)

2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi

3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek.)

4. 1 adet fotoğraf

5. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

Adayların üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Boğaziçi üniversitesi güvenlik görevilisi alımı başvuruları 14 Temmuz 2021’de alınmaya başlamıştı. Söz konusu başvuru işlemleri için son gün 3 Ağustos 2021 tarihi mesai bitimi olarak belirlendi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI NE ZAMAN OLACAK?

Koruma memurluğu için alınan başvurular değerlendirildikten sonra başarılı adayların isim listesi, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle üniversitenin sitesinden duyurulacak. Bu doğrultuda kontenjan sayısı kadar yedek belirlenecek. Asil kazanan aday, atanmak üzere başvuru yapmadığı durumda yedek listeye giren adaylar, sırasıyla çağırılacak.

Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılacak.

İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal feshedilecek, haklarında yasal işlem uygulanacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacak. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerli olacak.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

- Adayın ilgili Yüksekokulların Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarından birinden mezun olması gerekmektedir.

- Başvuracak adayın 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olması gerekir.

- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olması gerekiyor.

- Adayın 01.07.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olması gerekir. (01.07.1991 ve sonraki doğumlular başvuru yapabilecek.)

- Erkek adaylarda 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15’den fazla 13’den az olmaması gerekiyor.

- Bayan adaylarda 165 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla 13’den az olmaması gerekiyor.

- Adayın son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olması gerekiyor. (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.)

- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması gerekir.

- Adayın başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olması gerekir.

- Adayın nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekir.

- Adayın güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması gerekir.

 
 
YORUM YAPIN

 
 
© 2004 - TGRT Haber