2021-09-30 08:18:17

Cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e indirildi

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarının KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

Cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e indirildi
fotoğrafı büyüt
Fotoğrafı Paylaş

Cep telefonları ve benzeri teknolojik ürünlerin yenilenmiş olarak satılmasına dair altyapı ve mevzuatın tamamlanarak uygulamaya başlaması sonrası, bu tür ürünlerin satışına yönelik KDV'de değişiklik yapıldı.

KDV ORANI YÜZDE 1’E İNDİ

Karara göre, 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki I sayılı listeye ek yapıldı. Söz konusu listeye "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu kapsamda teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez) eklendiği belirtildi. Karar yayımı tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

 

Etiketler