Tarih : 09.07.2021 - 11:55 Yorum : 0

Hakim ve savcı alımı şartları nelerdir 2021? Adalet Bakanlığı 2021 hakim ve savcı alımı başvuruları ne zaman?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 1000 hâkim ve savcı alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulunmasıyla Hukuk Fakültesi mezunları “hakim ve savcı alımları ne zaman yapılacak, hakim ve savcı alımı şartları, 1000 hakim ve savcı alımı başvuruları başladı mı?” gibi soruların cevaplarını arıyor.

Hakim ve savcı alımı şartları nelerdir 2021? Adalet Bakanlığı 2021 hakim ve savcı alımı başvuruları ne zaman?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı mezuniyet töreninde alımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül burada 1000 kişi hukuk fakültesi mezunlarından, yine avukatlıktan, idari yargı ve adli yargı için hakim savcı alımı gerçekleşmiş olacağını açıkladı.

Hukuk Fakültesi mezunları, Bakan Gül’ün bu açıklamalarının ardından alımlara ilişkin detayları araştırmaya başladı. Hakimlik ve savcılık hayali kuran Hukuk Fakültesi mezunları, alımların ne zaman yapılacağını araştırıyor.

HAKİM VE SAVCI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yıl sonunda 1000 kişi hukuk fakültesi mezunlarından, yine avukatlıktan, idari yargı ve adli yargı için hakim savcı alımı inşallah gerçekleşmiş olacak." ifadelerini kullandı. Bakan Gül ayrıca hukukçuluğun yazılı kanunların ezberlenmesi olmadığını, bir metodolojiye ve muhakemeye sahip olma yeteneği olduğunu belirtti. 1000 hakim ve savcı alımı başvurularının ne zaman yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HAKİM VE SAVCI ALIMI ŞARTLARI NELER?

Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmıştır. Bu şartlar şu şekilde;

- Türk vatandaşı olunması gerekir.

- Adayın giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması gerekir.

- Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunması gerekir.

- İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunması gerekir.

- Hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olunması gerekir.

- Adayın kamu haklarından yasaklı olmaması gerekir.

- Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olması gerekir.

- Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmaması gerekir.

- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmaması gerekir.

- Adayın yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermiş olması gerekir.

- Adayın hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olması gerekir.

- Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; 8 inci maddenin (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırk beş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olması gerekir.

 
 
YORUM YAPIN

 
 
© 2004 - TGRT Haber