21˚
İstanbul
21˚
hafif yağmur
Nem %68
Rüzgar 5.50 /s
Salı
23˚/15˚
Çarşamba
24˚/17˚
Perşembe
25˚/18˚
Cuma
26˚/19˚
23 Mayıs 2022 Pazartesi
2022-01-29 10:01:17

Milyonlarca çalışana iyi haber: Maaşlara artı olarak yansıyacak! En az 638 lira...

Yeni yıla girilmesiyle birlikte çalışanların maaşlarında yapılan vergi indirimlerinin alınan ücretlerde etkileri hissedilir şekilde artacak. Asgari ücretle ve daha yüksek maaşla çalışarak brüt maaş alan herkes, en az 638 lira tutarındaki vergi indirimden yararlanabilecek.

Milyonlarca çalışana iyi haber: Maaşlara artı olarak yansıyacak! En az 638 lira...
fotoğrafı büyüt
Fotoğrafı Paylaş

Asgari ücrette gelir ve damga vergilerinin kaldırılmasıyla birlikte özel sektör ve kamuda çalışanların maaşlarında hissedilir artışlar yaşandı. Bordroların yeniden düzenlenmesiyle, brüt maaş alan çalışanlar, vergi istisnasından yüksek oranda avantaj sağlayacak. Ağustos ayından itibaren ise çalışanların gelir vergisine uygulanacak istisna tutarı artacak.

Brüt maaş alan herkes, asgari ücretle de çalışsa, maaşı asgari ücretten yüksek de olsa 638 liralık vergi istisnasından yararlanacak. Bu tutar tüm çalışanlar için gelir vergisinden indirilecek. Ancak asgari ücretli ağustos ayında yüzde 20 gelir vergisi dilimine gireceği için gelir vergisi istisna tutarı da artacak. Buna göre, gelir vergisi istisnası ağustos ayında 739 liraya, eylül, ekim, kasım, aralık aylarında da 850.68 liraya çıkacak.

VERGİ İSTİSNASI 675 LİRA EK GELİR SAĞLAYACAK

Sabah'ın haberine göre, vergi indirimi ile yüksek ücretlilerin bordrolarında da daha az vergi hesaplanacak. Yıl içinde vergi diliminin artması nedeniyle net ücreti azalan çalışanlar brüt ücretten hesaplanması ile bu yıl ilk kez avantajı hissedecek. Örneğin, brüt ücreti 8 bin lira olan personele bu yıl ocakta 6 bin 395 lira ödenecek. İstisna olmasaydı alacağı net maaş 5 bin 720 lira olacaktı. Yeni vergi istisnasıyla 675 lira fazla gelir elde edecek.

VERGİ İSTİSNASI HESAPLAMA

Çalışanın tabi olduğu vergi dilimine göre ilgili aydaki kazancının gelir vergisi hesaplanacak. Hesaplanan vergiden, asgari ücret için ödenmesi gereken gelir vergisi ve damga vergisi mahsup edilecek. Kalan vergi tahsil edilecek. Örneğin brüt ücreti 8 bin lira olan işçinin istisna nedeniyle 638 lira gelir vergisi, 37.98 lira damga vergisi alınmayacak.

Asgari geçim indirimi, kişinin medeni durumuna ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren, 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak bir kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla elde ediliyordu.

VERGİ İSTİSNASI OLMASAYDI...

Bu yıl için asgari ücret brüt 5.004 lira, net de 4 bin 253 lira oldu. Vergi istisnası olmasaydı ve mevcut sistem devam etseydi net asgari ücret 3 bin 952 lirada kalacaktı. Eşi çalışmayan üç çocuklu asgari ücretlinin eline geçen net ücret 4 bin 215 lira, temmuz ayından itibaren de 4.002 liraya düşecekti.

İSTİSNA TUTARI ARTACAK

Ağustos ayından itibaren çalışanların gelir vergisine uygulanacak istisna tutarı artacak. Brüt asgari ücretten yüzde 15 sigorta primi kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutara yüzde 15 gelir vergisi uygulanarak gelir vergisi tutarı bulunuyor. Tüm çalışanlar için 638 lira gelir vergisinden indirilecek. Ancak asgari ücretli ağustosta yüzde 20 gelir vergisi dilimine girdiğinde bu istisna tutarı artacak. Temmuza kadar 638 lira olan bu tutar ağustosta 740 lira, eylül, ekim, kasım ve aralıkta da 850 lirayı geçecek.

İSTİSNA KAPSAMINDA OLANLAR

İstisna aynı ayda yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin toplamına bir kez uygulanacak. Maaş ödemesiyle aynı dönemde yapılan prim, ikrâmiye, huzur hakkı, mesai ücreti, döner sermaye ücreti, ek ders ücreti gibi ödemeler de dikkate alınarak istisna uygulanacak.

FAZLA MAAŞ ALANLAR İÇİN EN YÜKSEĞE UYGULANACAK

Birden fazla işverenden ücret alanın vergi istisnası sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak. Örneğin, bir işverenden 8 bin lira, ikincisinden 5 bin lira ücret alan sadece 8 bin lira aldığı ücret için vergi istisnasından yararlanacak. Diğer işverenden aldığı ücretin tamamı veriye tabi tutulacak. Yıllık beyanname verilmesi gerektiği durumda da istisnadan faydalanılabilecek.

PART-TİME ÇALIŞANLAR İÇİN VERGİ İSTİSNASI

Kısmi zamanlı çalışıp, tam zamanlı çalışmayan örneğin aylık 15 gün çalışan bir çalışana 4 bin 253.40 liralık istisna tam olarak uygulanacak. Taksici, dolmuşçu, terzi, kuaför gibi basit usule tabi mükelleflerin yanında çalışanlar da istisnadan yararlanacak.

Asgari geçim indirimi, çalışana işveren tarafından devlet adına öden bir paradır ve işverenin gelir vergisinden düşülür. 

TEŞVİK KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR

Serbest, teknoloji bölgeleri, Ar-Ge kanunu kapsamında uygulanan teşviklerde çalışanların ücretlerine öncelikle istisna uygulanacak, istisna sonrası kesilen vergi tutarı işveren lehine muhtasar beyannamede tahakkuktan terkin edilecek.

Memur maaş zamları ve ilave artışla birlikte kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak ile 30 Haziran tarihleri arasında 10 bin 596 lira oldu. Daha önce açıklanan düşük tavandan kıdem tazminatı alan işçilerin her bir yıllık çalışması için 252 liralık fark oluştu. Örneğin, işyerindeki çalışması 8 yıl süren işçi 2 bin 16 lira, işyerindeki çalışması 12 yıl süren de 3 bin 24 lira fark kıdem tazminatı ödenmesi gerekecek.

AGİ HERKES İÇİN KALKTI MI?

Yapılan düzenlemeyle 1 Ocak'tan itibaren yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanmayacak. İstisna nedeniyle alınmayacak vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşmayacak.

VERGİ İSTİSNASI YÜKSEK ÜCRETLİLERE AVANTAJ SAĞLIYOR

Vergi istisnası daha yüksek ücretlilerde de avantaj sağlıyor. Bu indirim yüksek ücretlilerin vergi hesabında da eksi olarak dikkate alınırken, ücret bordrolarında daha az vergi hesaplanacak. Brüt ücreti 8 bin lira olan işçi vergi istisnası olmasaydı 5 bin 720 lira alacaktı. Vergi istisnası ile maaşı 675 lira artacak.

 

Etiketler