Tarih : 19.07.2021 - 10:43 Yorum : 0

PTT memur alımı 2021: PTT memur alımı şartları nelerdir?

Geçtiğimiz yıl PTT, 2023 yılına kadar bünyesine 55 bin memur alımı yapacağını açıklamıştı. Memur adayları, “PTT memur alımı ne zaman yapılacak, PTT memur alımı başvuruları ne zaman?” gibi soruların cevaplarını arıyor.

PTT memur alımı 2021: PTT memur alımı şartları nelerdir?

Koronavirüs salgını nedeniyle personel alımı süreci yavaşlamıştı. Ancak normalleşme sürecine girilmesiyle personel alımı ilanları yayımlanmaya başladı. PTT bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, PTT memur alımı ilanı ile ilgili açıklamaları yakından takip ediyor.

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT), 2023 yılına kadar 55 bin memur alımı yapacak. Birçok memur alımı ilanları yayımlanmasıyla adaylar, PTT bünyesine yapılacak alımlar için detayları araştırmaya başladı.

PTT MEMUR ALIMI NE ZAMAN 2021?

2021 yılında PTT bünyesine memur alımları yapılmaya devam edecek. Ancak söz konusu alımlara ilişkin henüz kadro sayısı ve şartlar ile ilgili açıklama yapılmadı. PTT memur alımı en son 2019 yılında gerçekleştirilmişti. 2021 yılı içerisinde de oldukça büyük bir memur alımı gerçekleştirileceği belirtilmişti. PTT bünyesine sözleşmeli personel alımına dair başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Kısa süre içerisinde 2021 PTT memur alımı ile ilgili detayların belli olması ön görülüyor.

PTT personel alımlarını internet sitesi üzerinden duyurması bekleniyor. PTT aynı zamanda öğrencilere staj imkanı da sunuyor. Staj Seferberliği Projesi için internet sitesine giren öğrenciler, PTT bünyesinde staj yapma imkanı bulabiliyor.

PTT MEMUR ALIMI ŞARTLARI 2021

PTT bünyesinde çalışmak isteyen memur adaylarının bulundurması gereken bazı şartlar bulunuyor. Bu şartları taşıyan adaylar, PTT tarafından yapılacak sınav veya mülakatlarla değerlendirilecekler. Adayların taşıması gereken şartlar şu şekilde;

1. 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olunması gerekir.

2. On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olunması gerekir.

3. Kamu haklarından yasaklı bulunmaması gerekir.

4. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması gerekir.

5. Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olması gerekir.

6. Askerlikle ilgisi bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş olması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olması gerekir.

7. Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekir.

8. Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmaması gerekir.

9. Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olması gerekir.

10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmaması gerekir.

11. Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmaması gerekir.

12. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olması gerekir.

13. Aday, yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olması gerekir.

Genel şartların yanı sıra adaylarda özel şartlarda aranıyor. Bunlar da şu şekilde;

1. Adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuru tarihi itibari ile MERNİS adresinin bulunduğu İl’e başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla İl’e yapılan başvurular geçersiz sayılır. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için ikamet (mernis) şartı aranmıyor.

2. Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren şirketin ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanması gerekir.

3. Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun Psikometrik İnceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları gerçekleşmeyecek.

4. Şirkette görev yapan personelden personel alımı genel ve özel şartları taşıyanlar, görev yaptığı unvan dışında diğer unvanlar için başvuruda bulunabilecek. Aynı unvana başvuru yapanlar yazılı veya sözlü sınav sonucunda başarılı olsa dahi başvurusu geçersiz sayılır.

PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU FORMU

PTT personel alımlarına katılmak isteyenler, PTT'nin internet sitesinden iş başvuru formunu doldurabilecekler. Başvuru formunu dolduran kişiler mülakatın ardından sözlü ve yazılı sınava çağrılabilir. Daha sonra sınavların sonuçları göz önünde bulundurularak iş başvuruları onaylanabilir.

 
 
YORUM YAPIN

 
 
© 2004 - TGRT Haber