Tarih : 25.09.2021 - 14:21 Yorum : 0

SGK tebligatları elektronik ortama taşınacak

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından elektronik ortamda yapılacak olan tebligata dair yönetmelik Resmi Gazete tarafından yayımlandı. Böylece SGK’nın elektronik ortam üzerinden yapacağı tebliğ işlemleriyle ilgili usul ve yönetmelik 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren uygulamaya alınarak SGK tebligatları elektronik ortama taşınacak. İşte detaylar…

SGK tebligatları elektronik ortama taşınacak

Resmi Gazete’den açıklanan habere göre işverenler, SGK tebligatlarını elektronik ortamdan alabilecek. Bunun için işverenlerin elektronik tebligat adresi alması ve bu sistemi kullanması gerekecek. Bu zorunluluğa dahil olmayanlar ise isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılması için talepte bulunabilecek. Peki SGK tebligatlarının elektronik ortamdan nasıl sağlanacak?

İŞVERENLERİN 3 AY İÇİNDE BAŞVURMA ZORUNLULUKLARI OLACAK

Mevzuat gereği tebliğ edilmesi gereken tüm evraklar ilgililere ilişkin yönetmelikte belirlenen kurallar çerçevesinde SGK tarafından elektronik ortamda tebliğ edilecek. Yönetmelik gereği, bilgi ve belgelendirme, teslim, kişisel verilerin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, işbirliğinin ve hizmet kalitesinin sağlanması dikkate alınacak.

İşverenler, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88. maddesi gereği belirlenen süre içerisinde elektronik tebligat adresi almakla ve elektronik sistemi kullanmak zorunda olacaklar. Bu zorundalığa dahil edilmeyenler ise elektronik ortamda tebligat yapılmasını kendileri için talep edebilecekler. Fakat bu talebin ardından elektronik sistemi kullanmak zorunda kalacak ve bir daha bu kapsamdan çıkamayacak.

Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, bu sistemden faydalanabilmek için yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde başvuru yapmak durumunda bırakılacak. Aynı şekilde bu tarihten itibaren sigortalı işçi çalıştırmaya başlayan işverenler de çalışanı çalıştırmaya başladığı tarihi takip eden üç ay içerisinde SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden başvuru yapması zorunlu olacak.

EVRAKLAR 5 GÜN SONRA TEBLİĞ EDİLECEK

Elektronik imzalı olan evrak, ilgilinin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihten sonraki beşinci günde tebliğ edilmiş olacak. Kayıtlar, işlemlerin zaman bilgisi ile birlikte arşivde saklanacak. Bu kayıtlara arşiv üzerinden erişim gerçekleştirilebilecek. Fakat evraklar mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak imha edilirse e-tebligat kayıtları da silinebilir olacak.

Elektronik tebligata ait kayıtlar eğer talep edilirse muhataba ya da yetkili mercilere sunulabilecek. Bu kayıtlar kesin delil olarak kabul edilebilecek. Tüzel kişilerin ticaret sicil kaydının silinmesi durumunda silindiği tarihten itibaren, gerçek kişilerde ise kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesinin SGK tarafından tespit edilmesi durumunda ölüm ve karar tarihinden itibaren elektronik tebligat adresi kapatılmış olacak. Bu gibi durumlar dışından sistemden çıkış sağlanamayacak.

Etiketler : Sgk Sgktebligatları
 
 
YORUM YAPIN

 
 
© 2004 - TGRT Haber