• Piyasalar
 • down
  BIST 100
  93956
 • up
  USD
  5.9004
 • up
  EURO
  6.5068
 • down
  GBP
  7.5175
 • down
  Altın
  281.229
 • TGRT Haber Arama
 • TGRT Haber Facebook
 • TGRT Haber Twitter
 • TGRT Haber Youtube
 • TGRT Haber RSS
REKLAMI KAPAT
Tarih : 19.03.2015 - 15:45 Yorum : 0

Türkiye‘nin kredi notu için 3 senaryo

OVP'nin ekonomik hedeflerinin başarıya ulaşması ve yönetim göstergelerindeki 15 yıllık yakınsama süreci varsayımına göre, Türkiye’nin kredi notunun 2020'de 'A-' olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye‘nin kredi notu için 3 senaryo

Orta Vadeli Program'ın (OVP) ekonomik hedeflerinin başarıya ulaşması ve yönetim göstergelerindeki 15 yıllık yakınsama süreci varsayımına göre, Türkiye’nin kredi notunun 2020'de "A-" olacağı tahmin ediliyor.
Kalkınma Bakanlığı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü bünyesinde Fatih Bahadır Haspolat tarafından hazırlanan "Ülke Kredi Notlarının Belirleyicileri: Türkiye'nin Kredi Notunun Ülke Karşılaştırmalı Analizi" başlıklı planlama uzmanlığı tezinde, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ve Orta Vadeli Program (2015-2017) çerçevesinde ülke kredi notu tahminlerine yer verildi. 
Çalışma kapsamında, ülke kredi notunu tahmin etmeye yönelik kullanılan model sonuçlarından ileriye dönük tahmin elde etmek üzere, modelde yer alan ekonomik veriler OVP hedefleri ışığında ileriye doğru çekildi. Yönetim göstergeleri için üç farklı senaryo çizildi.
İlk senaryoda, Onuncu Kalkınma Planı'nda yer alan politikaların hayata geçirilmesiyle Türkiye’nin yönetim göstergeleri puanının artacağı ve 15 yıllık bir süreçte yüksek gelirli OECD üyesi ülkelerin ortalamasına yaklaşacağı varsayıldı. Bu varsayım ve tahminler ışığında Türkiye’nin kredi notunun 2016'dan itibaren kademeli olarak artacağı öngörülüyor. OVP’nin ekonomik hedeflerinin başarıya ulaşması ve yönetim göstergelerindeki 15 yıllık yakınsama süreci varsayımıyla Türkiye’nin kredi notunun 2020'de 2013'e göre 3 basamak artarak "A-"ye yükseleceği tahmin ediliyor. 
Yönetim göstergelerinde daha yavaş bir yakınsama sürecinin öngörüldüğü ikinci senaryoda ise bu göstergelerin yüksek gelir düzeyindeki OECD üyelerinin ortalamasına 30 yılda yakınsayacağı varsayıldı. Bu durumda ise Türkiye’nin kredi notunun 2020'de 2013'e göre 2 basamak artarak "BBB+" olacağı öngörülüyor. 
Onuncu Kalkınma Planı'ndaki ekonomik hedefler ve 2023 hedeflerinin başarıyla ulaşacağı, fakat yönetim göstergelerinde herhangi bir iyileşme öngörülmediği üçüncü senaryoda ise Türkiye’nin kredi notunun 2020'de "BBB" düzeyine çıkabileceği tahmin ediliyor.
Üç farklı senaryoya ilişkin analiz sonuçları incelendiğinde, yönetim göstergelerindeki iyileşme 2020'de 2 basamaklık bir fark oluşturuyor.  
Çalışmada, Türkiye’nin geçmiş dönem yönetim göstergeleri performansı ve sosyal değişimler için zaman ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda, yüksek gelirli OECD ülkelerinin ortalamasına yakınsamanın, 30 yıllık bir süreçte gerçekleşmesinin daha gerçekçi bir varsayım olduğu düşüncesine yer veriliyor.
Bu kapsamda, OVP’de yer alan makroekonomik hedeflere ulaşılması durumunda ülke kredi notunun 2020'de "BBB+" düzeyine kadar çıkacağı öngörülüyor. Diğer taraftan, Onuncu Kalkınma Planı'nda yer alan "Nitelikli İnsan Güçlü Toplum" hedeflerinin hızlı bir şekilde uygulanmasıyla yönetim göstergelerinde yaşanacak ivmeli bir artış neticesinde ülke kredi notunun 2020'de "A-" düzeyine kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.
Kredi notunun önemi
Kredi notları, u¨lkeleri birc¸ok yo¨nden etkiliyor. O¨ncelikle kredi notu u¨lkelerin risk durumunu go¨sterdigˆinden, borc¸lanıcı u¨lkenin o¨deyecegˆi risk primini belirliyor. Du¨s¸u¨k kredi notuna sahip u¨lkeler yu¨ksek risk algısı tas¸ıdıgˆından, uluslararası piyasalardan yu¨ksek kredi notuna sahip u¨lkelere go¨re ancak daha yu¨ksek faizle borc¸lanabiliyor. U¨lke kredi notları sadece kamunun borc¸lanmasını degˆil, aynı zamanda o¨zel sekto¨r borc¸lanmasını ve o¨zel sekto¨ru¨n yabancı yatırımcılar ac¸ısından cazibesini de dolaylı olarak etkiliyor.  
Kredi notu artıs¸ının ekonomik bu¨yu¨me u¨zerinde olumlu etki yapması bekleniyor. Tu¨rkiye gibi gelis¸mekte olan u¨lkelerde gerekli sermaye yatırımlarının yapılabilmesi ic¸in uzun vadeli finansman ihtiyacı go¨z o¨nu¨ne alındıgˆında, kredi notu artıs¸ının ekonomik kalkınma u¨zerindeki etkisi daha da belirginles¸iyor.
Türkiye'nin mevcut kredi notları
Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, mevcut durumda Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu "BBB-", not görünümünü "durağan" olarak belirledi.
Standard & Poor's (S&P) ise Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu "BB+", not görünümünü "negatif" olarak tespit etti.
Moody's'e göre ise Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notu "Baa3" ve not görünümünü "negatif" oldu.

 
 

YORUM YAPIN

 
 
© 2004 - TGRT Haber