Tarih : 15.07.2021 - 12:52 Yorum : 0

Zabıta ve itfaiye eri alımı 2021 ne zaman olacak?

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine 70 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alımı yapılacak. Zabıta memuru ve itfaiye eri adayları, “Zabıta alımı 2021, zabıta ve itfaiye eri alımı başvuruları 2021, zabıta ve itfaiye eri alımı şartları nelerdir?” gibi soruların cevaplarını arıyor.

Zabıta ve itfaiye eri alımı 2021 ne zaman olacak?

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilk defa atanmak üzere zabıta memuru ve itfaiye eri alımı ilanı yayımladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği” hükümlerine göre bazı şartları taşımak suretiyle toplamda 110 memurun boş kadrolara açıktan ataması yapılacak.

ZABITA VE İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken şartlar; genel ve özel şartlar olarak belirtilmiştir. Belirtilen boş kadrolar arasında en belirgin olarak KPSS 70 puan alma şartı yer alıyor.

Genel şartlar şu şekilde;

1. Adayın Türk Vatandaşı olması gerekir.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmaması gerekir.

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması gerekir.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmaması veya askerlik çağına gelmemiş bulunması ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olması gerekir.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gerekir.

6. Adayın ilan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gerekir.

Özel şartlar şu şekilde;

1. İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, adaylar mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşıması ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olması gerekir.

2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmaması gerekir.

3. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmaması gerekir. Boy ve kilo tespitleri belediye tarafından yapılacak.

4. Adayın sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması gerekir.

5. İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adayların sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak şartıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları gerekir.

6. Adayın 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekir.

ZABITA VE İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Zabıta memuru ve itfaiye eri alımı için başvuruları 16 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak. söz konusu başvuru işlemleri 20 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek. Başvurular, şahsen yapılacak. Adaylar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Denizevleri Mahallesi. Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/Samsun adresine şahsen müracaat ederek başvurularını tamamlamaları gerekir.

Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediye tarafından kabul edilmeyecek. Başvuru esnasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı zabıta memuru ve itfaiye eri alım ilanı için tıklayın.

ZABITA VE İTFAİYE ERİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak. Boş kadro sayısının beş katı oranında aday, sözlü ve uygulamalı sınava davet edilecek. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacak.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 31/08/2021 tarihinde Belediye’nin internet sitesinden duyurulacak. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediye tarafından düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” iletilecek. Bu belge sınava girişte ibraz edilecek. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak. Adayların, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekir.

ZABITA VE İTFAİYE ERİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Zabıta Memuru ve İtfaiye eri alımı için sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki sınav yapılacak. Sözlü ve uygulamalı sınavlar 06 Eylül 2021 – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında sözlü ve uygulamalı sınav Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 27 Atakum/Samsun adresinde gerçekleştirilecek. Söz konusu sınavlar saat 09.00'da başlayacak. Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecek. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılır.

Sözlü sınav konuları şu şekilde;

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

- Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuatları.

Uygulamalı sınav;

- Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde uygulanır.

- İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde uygulanır.

 
 
YORUM YAPIN

 
 
© 2004 - TGRT Haber