Servet-i Fünun Dönemi Yazar ve Eserleri

Servet-i Fünun Dönemi Yazar ve Eserleri

Tevfik Fikret ( 1867 – 1915 )

Tevfik Fikret aruz ölçüsünü Türkçeye ustalıkla uygulayan şairlerden biridir. Türk şiirinde Batılılaşma hareketinin dönüm noktasıdır. Türk şiirini geleneksellikten kurtarmıştır. Batı şiirindeki son nazım biçimini ilk kullanan şairdir. Şiirde parnasizmden etkilenmiştir. Önceleri bireysel konularda yazan Tevfik Fikret, daha sonra toplumsal konulara yönelmiştir. Şiirlerinde vatan, adalet, hürriyet gibi kavramları kullanmıştır. Tevfik Fikret'in Eserleri: Rübâb-ı Şikeste (1900), Tarih-i Kadim (1905), Haluk'un Defteri Tevfik Fikret'in ikinci şiir kitabı (1911), Rubabın Cevabı (1911), Şermin (1914), Hasta Çocuk, Sis, Millet Şarkısı, Doksan Beş'e Doğru, Han-ı Yağma, Balıkçılar, Haluk'un Çocukluğu, Rübab-ı Cevab, Bir İçim Su, Verin Zavallılara, Ferda

© 2004 - TGRT Haber