Tanzimat Dönemi Yazarları ve Eserleri

Tanzimat Dönemi Yazarları ve Eserleri

İbrahim Şinasi (1826-1871)

İbrahim Şinasi Tanzimat edebiyatının kurucularındandır. Agâh Efendi ile birlikte ilk özel gazete Tercüman-ı Ahval’i çıkarmıştır. İlk töre komedisi ve ilk tiyatro eseri Şair Evlenmesi’ni yazmıştır. Tercüman-ı Ahval Mukaddimesinde ilk defa noktalama işaretlerini kullanmıştır. Tasvir-i Efkâr gazetesini çıkarmıştır. Durub-ı Emsal-i Osmaniye adlı eseri ilk atasözleri sözlüğü ona aittir. Kamus-ı Osmaniye adlı sözlük İbrahim Şinasi aittir. La Fontain’in bazı çevirilerini yaptığı eseri Tercüme-i Manzume’dir. Şiirlerini Müntehabat-ı Eşar adlı eserde toplamıştır. Dilde sadeleşme hareketini başlatmıştır. Halk, vatan ve millet gibi kavramları ilk defa İbrahim Şinasi kullanmıştır. Türk edebiyatının Batılılaşmasında öncülük etmiştir. İbrahim Şinasi'nin Eserleri: Tiyatro: Şair Evlenmesi Şiir: Müntehabat-I Eşar, Tercüme-i Manzume Derleme: Durub-ı Emsali Osmaniye Sözlük: Kamus-ı Osmani Gazete: Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkâr

© 2004 - TGRT Haber