Tarih : 21.10.2019 - 12:14 Yorum : 0

'Hiçbir hakim savcıya ayrıcalık yapılamaz'

HSK Başkanvekili Yılmaz, hiçbir hakim savcıya farklı ölçü uygulanıp ayrıcalık yapılamayacağını, hiçbir hakim ve savcının terfi sisteminin dışında tutulup genele uygulanan ilkeler ile emsal kararlar dışında terfi ettirilemeyeceğini bildirdi.

'Hiçbir hakim savcıya ayrıcalık yapılamaz'

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "Danıştay Başkanının kızına jet terfi" başlığıyla basında yer alan haberlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, mesleğin bağımsızlığını ve tarafsızlığını teminat altına almayı amaçlayan 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun, hakim ve savcıların terfinin ne şekilde ve hangi sürede gerçekleşeceğini açıkça düzenlediğini, HSK ilke kararlarında da bu konunun net olarak belirlenip açıklandığını belirtti.

Adaylığa giriş, derece ve kademesine bir derece ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeler üzerinden göreve başlayan hakim ve savcıların diğer kamu görevlilerinden farklı olarak, her iki yılda bir, "çıkardıkları iş miktarı, üst mahkeme incelemesine giden dosya sayısı, oradan aldıkları not, denetimleri sonu düzenlenen sicil, varsa yayımlanan bilimsel eserleri gibi önceden belirlenip ilan edilen kriterler" gereği üç farklı terfi işlemine tabi tutulduklarını anlatan Yılmaz, idari görevde bulunan hakim ve savcılar ile Yargıtay ve Danıştay Tetkik Hakimlerinin ise yasanın belirlediği süre kadar birlikte çalıştıkları daire başkanı, genel müdür ve benzeri gibi üst amirlerince düzenlenen sicil fişleri değerlendirilerek terfi ettirildiklerini aktardı.

Eğitim veya yurt dışı görev veya özel yasaları gereği başka kurumlarda geçici görev ifa edenlerin de ilgili yasa ve HSK ilke kararları gereğince yine iki yılda bir olmak üzere derece terfisine tabi kılındığına değinen Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Avukatlık mesleğinden bu göreve atananlar için avukatlıkta geçen sürelerin 2/3'ü hakimlik ve savcılık mesleğinde geçmiş gibi kabul edilerek kazandığı derece ve kademe belirlenirken, hakim ve savcılık mesleğine atanmadan önce başka kamu kurumlarında memuriyeti bulunanların, bulundukları derece ve kademe üzerinden atamaları gerçekleştirilmekle birlikte bu süreler hiçbir şekilde hakimlik ve savcılık mesleğinde geçmiş gibi kabul edilmez. Sadece memuriyet de edindiği derece ve kademe üzerinden intibak işlemine tabi tutulur.

Bazı kurumların mevzuatın mümkün kıldığı gibi atandığı görevin derece ve kademesine tabi olma durumu hakim ve savcılar için hiçbir şekilde imkan dahilinde değildir. Hakim ve savcılar yukarıda açıklandığı üzere kazandığı dereceden bu göreve atanır ve belirlenen süre ve şekilde terfi işlemine tabi kılınır. Diğer kamu görevlerinden farklı olarak terfi süreci yasa gereği şeffaf bir şekilde Resmi Gazete'de ilan edilerek paylaşılır. Hiçbir hakim savcıya farklı ölçü uygulanıp ayrıcalık yapılamaz, hiçbir hakim ve savcı bu terfi sisteminin dışında tutulup genele uygulanan ilkeler ile emsal kararlar dışında değerlendirilip terfi ettirilemez.

Etiketler : hakim savcı
 
 
YORUM YAPIN

 
 
© 2004 - TGRT Haber