Tarih : 10.06.2021 - 10:11 Yorum : 0

İcra ve iflasa yeni düzenleme

İflas ve konkordato işlemlerinde hızlı sonuç alınması için Meclis'te görüşülen yasa teklifi geçti. Yeni düzenlemeyle şirketlerin haklarıyla birlikte satılmasının önü açıldı. Yeni düzenlemeyle konkordato süreci de değişti.

İcra ve iflasa yeni düzenleme

İflas ve konkordato işlemlerindeki aksaklıkların giderilmesi için hazırlanan yasa teklifi Meclis'ten geçti.

İFLAS AŞAMASINDAKİ ŞİRKET PARÇALANMAYACAK

Düzenlemeye göre, artık iflas aşamasındaki şirketler malları ve hakları ile bir bütün olarak satılacak. Böylece işletmenin faaliyetlerini ve ekonomiye katkısını sürdürmesi sağlanacak. Eğer uygulanan yöntem ile satış gerçekleşmezse, mallar ile hakları ayrı ayrı satışa sunulacak.

KONKORDATO SÜRECİ DEĞİŞTİ

Konkordato sürecine dair de değişiklik yapıldı. Borçluya ait rehinli malın, satışına izin verilerek satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin bedeli kadar ödeme yapılacak. Konkordato süreci iflasla sonuçlandığı takdirde, iflas idaresine ait görev ve yetkiler komiserler tarafından kullanılacak.

Meclis’ten geçen düzenleme ile iflas idare memurları, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflas idare memurları listesinden seçilecek. Bu şekilde seçilen iflas idare memurlarından birinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zorunlu olacak.

Yeni düzenleme ile ayrıca yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği işlemleri resen (bağımsız olarak-kimseye danışmaksızın) yapılacak.

Ayrıca, miras, mahkeme kararı, cebri icra, kamulaştırma halleri ile özel kanunlarda öngörülen diğer haller hariç emlak vergisi borcu bulunan bina ve arazinin devri ve tapuda başkasının üstüne geçirme işlemi de yapılamayacak.

Etiketler : iflas konkordato
 
 
YORUM YAPIN

 
 
© 2004 - TGRT Haber