2021-12-24 09:49:30

Yargıtay'dan milyonda bir gerçekleşecek olaya emsal karar! Zarardan ev sahibi sorumlu

Yamaçtan kopan bir kaya parçasının apartmana çarpması sonucu bir daire oturulamaz hale geldi. Evden ayrılan kiracı, ev sahibi ile anlaşamayınca mahkemenin yolunu tuttu. Yargıtay, davaya ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı. Davada, binaya gelen zarardan kiracı değil kiralayanın sorumlu olduğu kararı çıktı.

Yargıtay'dan milyonda bir gerçekleşecek olaya emsal karar! Zarardan ev sahibi sorumlu
fotoğrafı büyüt
Fotoğrafı Paylaş

Bursa’da yaşanan olayda ev sahibi ve kiracının mahkemelik olduğu davaya Yargıtay’dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Kiracının oturduğu bir apartman dairesine yamaçtan kopan bir kaya parçası zarar verdi. Oturulamaz hale gelen dairen ayrılan kiracı, ev sahibinin sonrasında hakkında başlattığı icra takibi ile neye uğradığını şaşırdı.

Ev sahibi mahkemeye sunduğu gerekçede, 2014 yılı Eylül, Kasım, Aralık ayı ile 2015 yılının Ocak ayı kira bedelinin kiracı tarafından sözleşme olmasına rağmen ödenmediğini ileri sürdü.

BELEDİYE TUTANAKLARI SUNULDU

Ödenmeyen toplam 5.000 TL kira alacağının tahsili için davalı aleyhine icra takibi başlatıldığını, davalının haksız ve kötü niyetli itirazı yüzünden takibin durduğunu ileri sürerek; itirazın iptali ile takibin devamına, davalının icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep etti.

Davalı kiracı ise kiralanan konutun bulunduğu binanın arka bahçesindeki duvardan büyük bir kaya parçasının yuvarlanarak binaya düştüğünü, bu hususta belediye tarafından tutanak tutulduğunu dile getirdi. Binada can güveliğinin bulunmadığının ve artık oturulamayacağının tespit edildiğini, binanın boşaltılarak mühürlendiğini, bunula birlikte oluşturulan kira sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği öne sürüldü.

(Binanın boşaltılarak mühürlendiğini, bunula birlikte oluşturulan kira sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği öne sürüldü)

TEMYİZ EDİLİNCE DEVREYE YARGITAY GİRDİ

Sunulan fotoğraflar incelendiğinde düşen kaya parçasının kullanıma engel olacak bir zarara neden olduğuna dikkat çeken mahkeme,  engel olacak mücbir sebep teşkil ettiğine dikkat çeken mahkeme; davacı kiraya verenin, sözleşme süresince kiralananı kullanıma elverişli durumda bulundurmakla yükümlü olduğuna, kiralananın davalı kiracıdan kaynaklanmayan nedenlerle kullanılamaz hale geldiği, davalının borca itirazında haklı olduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verildi.
Hüküm, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.

"KİRACIDAN KAYNAKLANMAYAN..."

Kararda şöyle denildi: “Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini üstlendiği sözleşmedir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, kira sözleşmesi her iki tarafa borç yükleyen sözleşmedir. Somut olayda, dosya arasında bulunan deliller dikkate alındığında, kiracıdan kaynaklanmayan, kiralananın kullanılmasına önemli ölçüde engel teşkil eden, sonradan ortaya çıkan mücbir sebeple, davalı kiracı tarafından, kiralananın 01/10/2014 tarihinden itibaren kullanılmadığı, davalının 2014 Eylül ayına ait kira borcunu kabul ettiği anlaşılmıştır. O halde, mahkemece, yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular, davalının kabul beyanı, davacı kiraya verenin 01/10/2014 tarihinden itibaren kira alacağı talebinde bulunamayacağı dikkate alınarak; davalının kabul beyanı doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

 

Etiketler