2013-10-31 14:32:00

Sağlık personeline müjde

KPSS’ye en üst düzey öğrenimden girilmesini zorunlu kılan kılavuz hükmüne Danıştay’dan iptal kararı gedi.

Sağlık personeline müjde
fotoğrafı büyüt
Fotoğrafı Paylaş

Danıştay 12. Dairesi, Sağlık Sen tarafından açılan davada, sağlık meslek lisesi mezunu üniversite mezunu olsa dahi sağlık meslek lisesi kadrolarına başvurabilir kararı verdi. Kararın ilgili bölümü şu şekildedir: “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda genel yetenek ve genel kültür testlerinin uygulanması nedeniyle adayların eğitim düzeylerine göre sınava alınmaları doğrudur. Sınav doğru yapılmakla birlikte, meslek lisesi mezunu olup, önlisans ya da lisans programını bitirenlerin yerleştirilmesinde sorun yaşanmaktadır. Aynı zamanda üniversite mezunu olan adayların, mezun oldukları sağlık meslek lisesi diploması ile yerleştirmeleri yapılmamaktadır. Bu durum, mesleki eğitimi alarak üniversiteye devam eden adaylar açısından haksızlık yaratmaktadır. Sağlık lisesi mezunlarının atanabileceği kadrolar için, meslek lisesinden mezun olduktan sonra üniversiteden de mezun olan adaylara başvuru hakkının tanınması gerekmektedir. Bu adayların yerleştirmelerinde ise, önlisans ya da lisans düzeyinde yapılan sınavda aldıkları puanların esas alınması gerekmektedir. Bu hususlar gözetilmeden, hazırlanan Kılavuz eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı bir şekilde eksik düzenlenmiştir.”

Etiketler