20˚
İstanbul
20˚
açık
Nem %37
Rüzgar 6.38 /s
Cumartesi
23˚/13˚
Pazar
23˚/16˚
Pazartesi
21˚/17˚
Salı
22˚/15˚
20 Mayıs 2022 Cuma
Sonuç
2022 bütçe kanun teklifi TBMM’de

2022 bütçe kanun teklifi TBMM’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi2ni imzaladı. Teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Gelir ve giderlerin işlendiği bütçede, 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira gidere karşılık 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira gelir beklentisi bulunuyor. Bütçedeki açık gayri safi yurtiçi hasılanın, yaklaşık olarak yüzde 3 buçuğu kadar olacak. Gelecek yıla ait bütçe planlamasında en büyük pay, yüzde 15 virgül 6 ile eğitime ayırılmış durumda. Sağlık hizmetlerine bırakılan oran yüzde 7, sosyal harcamalara ise yüzde 6’lık pay bırakıldı. 2022 yılı bütçesinde enflasyon ve cari açık oluşturmama, nitelikli istihdam, salgın sonrası büyümeyi artırma, yurt içi tasarruf, gelir adaletini sağlamak ve yeşil dönüşümü dikkate almak gibi hedefler yer alıyor. Ayrıca tarım için 57 virgül 6 milyar lira, 2022 yılı bütçesinden kaynak olarak ayırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzalayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor. 2022 BÜTÇESİNDE ASLAN PAYI EĞİTİMİN Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 yılı Merkezî Yönetim Bütçesi’nde bütçe giderlerinin 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirlerinin 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığının 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörüldüğünü bildirdi. Bütçe ile ilgili acıkmalar yapan Oktay “Bütçenin yüzde 15,6’sını, yani aslan payını eğitime ayırıyoruz. Eğitim bütçemizi 2022 yılında yüzde 29,4 artırarak 273,5 milyar liraya yükseltmiş olacağız” dedi. Bütçeden sağlığa ayrılan payı yüzde 7’ye yükseltildiğini açıklayan Oktay, ayrılan toplam kaynağın 304,6 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Savunma sanayiine ayrılan kaynağın da yüzde 29,6 oranında artışla 181 milyar liraya yükseltildiğini belirten Oktay, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılacak kaynağın da yüzde 39 artışla 31,3 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı.   #r-2798317,2798315,#

Haberler
16 Ekim 2021 - 09:28
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM'ye sunuldu

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM'ye sunuldu

AK Parti hükümetlerinin 19’uncu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrası ise hazırlanan 3’üncü bütçe olan 2021 yılı bütçesi, bu yıl ilk kez Program Bütçe esaslarına göre hazırlandı. Merkezi Yönetim Bütçesindeki ödenekler, 68 program arasında dağıtıldı.   Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan teklifle, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi bu yıl program bütçe sistemine göre uygulamaya konulacak. Program bütçe ile kamu idarelerinin bütçelerinin yasama süreçlerinde ve kamuoyu nezdinde amaç ve sonuçlarının anlaşılırlığının güçlendirilmesi ve dolayısıyla şeffaflığının ve hesap verebilirliğinin daha da artırılması hedefleniyor.   Teklifte 2021 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 346,1 milyar lira, faiz hariç giderler 1 trilyon 166,6 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirleri 922,7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü.   2021 yılında vergi gelirlerinin alt kalemleri ise şu şekilde tahmin edildi:   “Gelir vergisi 195,3 milyar lira, kurumlar vergisi 105,2 milyar lira, özel tüketim vergisi 213,7 milyar lira, dahilde alınan KDV 70,6 milyar lira, ithalatta alınan KDV 194,9 milyar lira, motorlu taşıtlar vergisi 18,5 milyar lira, BSMV 28,5 milyar lira, damga vergisi 23,8 milyar lira, harçlar 34,4 milyar lira, diğer vergiler 37,9 milyar lira.”   Vergi dışı gelirlerin ise 178,4 milyar lira olması öngörüldü.   Teklifle, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 223,5 milyar lira, özel bütçeli idarelere 119,9 milyar lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara da 2,7 milyar lira ödenek veriliyor.   2021 bütçesinde personel giderlerine 326,6 milyar lira, sosyal güvenlik prim ödemelerine 54,5 milyar lira, kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet alım giderlerine 89,1 milyar lira, cari transferlere 536 milyar lira, sermaye giderlerine 103,7 milyar lira, sermaye transferlerine 8,8 milyar lira, borç verme giderlerine 38 milyar lira, yedek ödeneklere 9,9 milyar lira, faiz giderlerine de 179,5 milyar lira ayrılıyor.   Bütçeden yerel yönetimlere ayrılan kaynak, 114 milyar lira seviyesine ulaştı. Mahalli idarelere genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay kapsamında 106,9 milyar lira, sokak aydınlatma desteği kapsamında 2,7 milyar lira, köylerin altyapısının desteklenmesi için oluşturulan KÖYDES projesi kapsamında 1,6 milyar lira, belediyelerin su ve kanalizasyon altyapılarını güçlendirmek için oluşturulan SUKAP projesi kapsamında 897 milyon lira ayrıldı.   - Bütçede en büyük pay eğitime   Bütçedeki program yapısı incelendiğinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitim hizmeti veren diğer kurum ve kuruluşlara 2021 yılında 19,1 milyar lirası yatırım olmak üzere toplamda 211,4 milyar lira kaynak ayrıldı.   Bu kapsamda; Yükseköğretim Programına 52,2 milyar lira, Ortaöğretim Programına 43 milyar lira, Temel Eğitim Programına 82,2 milyar lira, Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim Programı içinde yer alan Engelli Eğitimine 4,8 milyar lira, Hayat Boyu Öğrenme Programına 3 milyar lira, Uluslararası Eğitim İşbirlikleri ve Yurtdışı Eğitim Programına 1,9 milyar lira ayrıldı.   Eğitime ayrılan kaynakta Milli Eğitim Bakanlığının yatırım ödeneğindeki artış dikkati çekti. 2020 yılı bütçesinde söz konusu Bakanlığın yatırım ödeneği 5,8 milyar lira iken, bu rakam yüzde 94 artışla 11,3 milyar liraya çıkarıldı.   Böylece, 2021 yılı bütçesinde en büyük pay eğitim hizmetlerine ve bu hizmetleri yürüten kuruluşlara ayrılmış oldu.   - Sağlık yatırımlarına hız verildi   2020 yılı bütçesinde, sağlık sektörü yatırımlarına 11,6 milyar lira kaynak ayrılmışken, bu rakamın 2021 yılı bütçesinde 20,1 milyar liraya yükseldiği görüldü.   Söz konusu rakamın 18,5 milyar lirasının Sağlık Bakanlığı, 1,6 milyar lirasının ise üniversiteler için ayrılması öngörülüyor.   - Tarımda sulama ve içme suyu yatırımları için ayrılan kaynak 2 kattan fazla arttı    Bütçeden tarıma ayrılan kaynakta, 2020 yılı bütçesine göre 9 milyar lira seviyesinde artış olduğu gözlendi. Böylece, teklifle önümüzdeki yılın bütçesinde tarıma 42,4 milyar lira ayrılması öngörüldü.   Bu kapsamda, tarımsal destek programları için 22 milyar lira, tarım sektörü yatırımları için 12,1 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT’lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 8,3 milyar lira kaynak ayrıldı.    Tarım alanında en büyük yatırımcı kuruluş olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen sulama yatırımlarındaki artış da dikkati çekti. DSİ’ye 2020 yılında yatırımlar için ayrılan toplam kaynak 6,3 milyar lira düzeyindeyken, 2021 yılında bu rakam 15,1 milyar liraya ulaştı.    - Yatırım bütçesinde büyük artış   2021 yılı bütçe teklifinde, 2020 yılına göre en fazla ödenek artışı yatırım projeleri için sağlandı. Bu çerçevede, 2020 yılında 56,6 milyar lira olan sermaye gideri ödenekleri, yüzde 83 oranında artarak (47,1 milyar lira artışla) 103,7 milyar liraya ulaştı.   Söz konusu rakam 2020 yılı bütçesi ile karşılaştırıldığında, oransal olarak tarımdaki artış yüzde 147, eğitimdeki artış yüzde 83, ulaştırmadaki artış yüzde 82, sağlıktaki artış yüzde 72 oldu.   Büyük yatırımcı kuruluşlar açısından bakıldığında ise yatırım ödeneği bir önceki yıla göre oransal olarak en fazla artış gösteren kurum yüzde 139 ile DSİ, yüzde 94 ile Milli Eğitim Bakanlığı ve yüzde 84 ile Karayolları Genel Müdürlüğü oldu.   - OSB ve KSS’lerin altyapısı için ayrılan kaynak 5,5 kat artı    Teklifte, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri’ne (KSS) ayrılan yatırım ödeneğindeki artış da dikkati çekti. 2020 yılında OSB ve KSS yatırımlarına 204 milyon lira kaynak ayrılmışken, 2021 yılında bu rakamın 1 milyar 124 milyon liraya ulaştığı görüldü.    - Reel sektör desteklerinde önemli artış   Özel sektörün üretken yatırımlarının ve istihdamın desteklenmesi stratejisi kapsamında sosyal güvenlik işveren prim destekleri için 27,7 milyar lira, tarımsal kredi faiz destekleri için 5,5 milyar lira, hazine destekli kefaletler için 5,5 milyar lira, ihracat destekleri için 4,1 milyar lira, esnafların finansmana erişimi için 3,8 milyar lira ayrıldı.   - TÜBİTAK’ın Ar-Ge destek bütçesi 2 katına çıktı   TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge destek programı TARAL için 2020 yılında 1 milyar 63 milyon lira ödenek ayrılmışken, 2021 yılı bütçe teklifinde bu rakamın 2 milyar 163 milyon liraya ulaştığı görüldü.   Ayrıca, program bütçe sınıflandırmasına göre bakıldığında da araştırma, geliştirme ve yenilik için ayrılan toplam kaynak 6 milyar 842 milyon lira oldu.  2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile "Yeni Ekonomi Programları ile elde edilen kazanımları korumak, beşeri sermayeyi güçlendirmek, para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünü sürdürmek, kamu borçluluğunu düşük ve sürdürülebilir düzeylerde tutmak, kalıcı mahiyette harcama oluşturmamak, mali disipline kararlılıkla devam etmek, kamu kaynak kullanımında öncelikler doğrultusunda hareket etmek, verimsiz harcama alanlarını tasfiye etmek, eğitimin kalitesinin artırılmasını sağlamak, sağlık harcamalarında arz ve talep yönlü düzenlemeleri hayata geçirmek, tarımda üretim ve verimlilik artışı sağlamak" hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan teklifin genel gerekçesinde, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin, kapsayıcı, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün ve değişimin gerçekleştirilmesi, mali disiplinin sürdürülmesi, kamu dengelerinin iyileştirilmesi, maliye politikasının sürdürülebilirliğinin gözetilmesi ve kamu maliyesi alanında elde edilen kazanımların gelecek dönemde de korunması başta olmak üzere belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacını taşıdığı kaydedildi. Bütçe ödeneklerinin, Yeni Ekonomi Programı/Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan'da yer alan makroekonomik göstergeler, politika ve öncelikler, tedbir hedefleri, idarelerin geçmiş yıllar harcama eğilimleri, yürüttükleri önemli faaliyet, proje ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlendiği belirtilen genel gerekçede, bütçe gelir tahminlerinin ise Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan'da belirlenen gelir politikası hedef ve öncelikleri ile makroekonomik göstergeler, geçmiş yıl gelir tahsilatları, gelir politikalarının bütçe gelirlerine etkileri, ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler göz önünde bulundurularak oluşturulduğu ifade edildi.  - Hedefler  Genel gerekçede, bütçenin, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na uygun olarak şu hedefler doğrultusunda hazırlandığı belirtildi:  "- Yeni Ekonomi Programları ile elde edilen kazanımları koruyup geliştirmek, iç ve dış dengeyi yeniden sağlamak, bu denge üzerine inşa edilecek stratejik reformlarla kapsayıcı, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümeyi hedefleyen politikalarla küresel ekonomide ortaya çıkan yeni normalin oluşturduğu iktisadi fırsatları da kullanarak üretime, ihracata ve finansal istikrara dayalı ekonomik dönüşümü ve değişimi gerçekleştirmek, - Beşeri sermayeyi güçlendirmek, kapsayıcı büyüme yaklaşımını belirgin bir biçimde hayata geçirmek ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasına yönelik politikaların uygulanmasına devam etmek, - Para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünü sürdürmek, - Kamu borçluluğunu düşük ve sürdürülebilir düzeylerde tutmak, - Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturmamak, bütçenin gelir performansının yükseltilmesi amacıyla sürekli ve kalıcı gelir kaynakları oluşturmak, vergi tahsilatında etkinliği artırmak ve ekonomide kayıt dışılığı azaltmak, - Mali disipline kararlılıkla devam etmek, harcama önceliği geliştirme konusunda toplumun beklentilerine daha fazla odaklanan, kamu kaynakları ile kamu hizmetleri arasındaki bağı güçlendiren, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıran program bütçe sistemine geçilerek kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak, - Kamu kaynak kullanımında; temel politika belgelerinde belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket etmek, kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmasını sağlamak, - Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanlarını tasfiye etmek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesini sağlamak, - Eğitim sisteminde yapılacak köklü reformlar ile eğitimin kalitesinin artırılmasını sağlamak, rekabetçi üretim ve verimlilik için gerekli olan becerilere sahip iş gücü yetiştirmek, - Sağlık harcamalarında etkinliğin sağlanması için arz ve talep yönlü düzenlemeleri hayata geçirmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek sağlık sistemi içerisindeki etkinliğini artırmak, - Tarımda üretim ve verimlilik artışını; yeni nesil girişimciler, teknolojiler, girdi bazlı destekleme ve sözleşmeli tarımla sağlamak." #vd-39098#

Haberler
18 Ekim 2020 - 08:52
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk bütçesi kabul edildi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk bütçesi kabul edildi

Cumhurbaşkanlığınca sunulan bütçe teklifinde, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 949 milyar 25 milyon 615 bin TL, özel bütçeli idarelere 73 milyar 771 milyon 848 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 6 milyar 536 milyon 982 bin TL ödenek verildiği kaydedildi.  Genel bütçe gelirlerinin 867 milyar 296 milyon 403 bin TL, özel bütçeli idarelerin 11 milyar 179 milyon 800 bin TL öz gelir, 63 milyar 704 milyon 956 bin TL Hazine yardımı olmak üzere 74 milyar 884 milyon 756 bin TL, denetleyici ve düzenleyici kurumların gelirleri 6 milyar 420 milyon 391 bin TL öz gelir, 116 milyon 591 bin TL Hazine yardımı olmak üzere 6 milyar 536 milyon 982 bin TL olarak tahmin edildiği belirtildi.   2017 Kesin Hesap Kanun Tasarısı kabul edildi Tasarıya göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe giderleri 659 milyar 558 milyon 969 bin TL, özel bütçeli idarelerin bütçe giderleri 99 milyar 655 milyon 39 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçe giderleri 3 milyar 941 milyon 504 bin TL olarak gerçekleşti.  2017 yılı merkezi yönetim kesin hesap gelir cetvellerinde, genel bütçenin gelirleri 610 milyar 259 milyon 4 bin TL, özel bütçeli idarelerin gelirleri 19 milyar 226 milyon 456 bin TL'si öz gelir, 87 milyar 144 milyon 782 bin TL'si Hazine yardımı olmak üzere toplam 106 milyar 371 milyon 239 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 4 milyar 203 milyon 879 bin TL'si öz gelir, 39 milyon 300 bin TL'si Hazine yardımı olmak üzere toplam 4 milyar 243 milyon 179 bin TL olarak gerçekleşti.  Ahmet Umur Öztürk

Haberler
22 Aralık 2018 - 01:45
Müezzinoğlu'ndan HDP'li vekillere cevap

Müezzinoğlu'ndan HDP'li vekillere cevap

 Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Silopi’de bir aile sağlığı merkezinden teröristler tarafından Türk bayrağının indirildiğini ve yerine paçavra asıldığını belirterek, “Neden sağlık görevlileri görevlerini yapmıyor” eleştirilerine, “Şimdi burada teröristi tedavi edemeyiz, buradaki vatandaşımızı da tedavi edemeyiz. Burada tedavi yapabilmemiz için ay yıldızlı bayrağın orada dalgalanması lazım” şeklinde cevap verdi. 2016 Yılı Bütçe Kanun Tasarısı görüşmelerinin beşinci turunda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda görüşülüyor. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bütçeleri üzerine hükümet adına söz alan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, özellikle HDP grubu tarafından terör operasyonlarının yapıldığı bölgelerde görev yapan sağlık görevlilerine yönelik iddialara cevap verdi. DAİŞ mensubu bir teröristin tedavi edildiği yönündeki iddialara cevap veren Bakan Müezzinoğlu, “Bu milletin ve insanlığın bir hekimi olarak hekimlik yeminine duyarlılığımı sizinle tartışmak istemem. Bakanlığımın ilk aylarında ‘dağda benim askerimi şehit eden teröristi bile tedavi etmek benim görevim’ dedim. ‘DAİŞ’ciler Suruç’ta tedavi ediliyor’ denildi, çıktım dedim ki, ‘ben tedaviye ihtiyacı olanın kim olduğuna bakmam, tedavi ihtiyacı varsa onun tedavisini yaparım, suçluysa onun gereğini güvenlik yapar’ dedim. Buradaki temel duruşumuz insanı yaşatmaktır. Sağlığa ihtiyacı olana sağlık hizmeti vermektir” dedi. Silopi’de bir aile sağlığı merkezinin fotoğrafını gösteren Bakan Müezzinoğlu, “Burada hainler tarafından Türk bayrağı indirildi ve bir paçavra asıldı. Şimdi burada teröristi tedavi edemeyiz, buradaki vatandaşımızı da tedavi edemeyiz. Burada tedavi yapabilmemiz için ay yıldızlığı bayrağın orada dalgalanması lazım. Ben hekimlik yeminime sonuna kadar sadığım. İkinci sınıf vatandaş muamelesinin ne olduğunu, asimilasyonun ne olduğunu sizden daha iyili bilirim. Ama bir şeyi daha iyili birim; vatanın, bayrağın, milletin ne olduğunu da sizden daha iyi bilirim. Biz hekimlik yeminimize sadık kalabilmemiz için diyoruz ki, o teröristler silahı bırakacak ve o teröristle silahı bıraktıktan sonra sorunumuz yok. Mayın döşenen yollar, kazılan çukurlar… Bu kürsüde üç, üç buçuk ay önce ettiğimiz yemin, ‘devletin varlığını ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü…’ buna sadık kalacağız” diye konuştu. Terör operasyonları yapılan bölgede bazı bodrum katında sivillere yönelik sağlık hizmeti verilmediği iddialarına da yanıt veren Bakan Müezinoğlu, “Orada ‘ellerini kaldırıp gelsinler’ deniliyor, sivil insan ellerini kaldırıp gelmez mi? ‘hayır biz tek tek gelemeyiz’ diyorlar, ‘grup halinde gelin’ diyoruz, ‘hayır biz el kaldırmayız’ diyorlar. Kimi savunduğumuzu iyi bilelim. O sokaklara güvenlik güçleri herhalde keyfinden gitmedi. Silahı elinde tutan o insanları katletmekten rahatsızlık duymayanlar orada duracak ve onları savunacağız, oraya gidemeyen sağlık çalışanları suçlu olacak, pes doğrusu” ifadelerini kullandı.  Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Silopi’de bir aile sağlığı merkezinden teröristler tarafından Türk bayrağının indirildiğini ve yerine paçavra asıldığını belirterek, “Neden sağlık görevlileri görevlerini yapmıyor” eleştirilerine, “Şimdi burada teröristi tedavi edemeyiz, buradaki vatandaşımızı da tedavi edemeyiz. Burada tedavi yapabilmemiz için ay yıldızlı bayrağın orada dalgalanması lazım” şeklinde cevap verdi. 2016 Yılı Bütçe Kanun Tasarısı görüşmelerinin beşinci turunda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda görüşülüyor. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bütçeleri üzerine hükümet adına söz alan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, özellikle HDP grubu tarafından terör operasyonlarının yapıldığı bölgelerde görev yapan sağlık görevlilerine yönelik iddialara cevap verdi. DAİŞ mensubu bir teröristin tedavi edildiği yönündeki iddialara cevap veren Bakan Müezzinoğlu, “Bu milletin ve insanlığın bir hekimi olarak hekimlik yeminine duyarlılığımı sizinle tartışmak istemem. Bakanlığımın ilk aylarında ‘dağda benim askerimi şehit eden teröristi bile tedavi etmek benim görevim’ dedim. ‘DAİŞ’ciler Suruç’ta tedavi ediliyor’ denildi, çıktım dedim ki, ‘ben tedaviye ihtiyacı olanın kim olduğuna bakmam, tedavi ihtiyacı varsa onun tedavisini yaparım, suçluysa onun gereğini güvenlik yapar’ dedim. Buradaki temel duruşumuz insanı yaşatmaktır. Sağlığa ihtiyacı olana sağlık hizmeti vermektir” dedi. Silopi’de bir aile sağlığı merkezinin fotoğrafını gösteren Bakan Müezzinoğlu, “Burada hainler tarafından Türk bayrağı indirildi ve bir paçavra asıldı. Şimdi burada teröristi tedavi edemeyiz, buradaki vatandaşımızı da tedavi edemeyiz. Burada tedavi yapabilmemiz için ay yıldızlığı bayrağın orada dalgalanması lazım. Ben hekimlik yeminime sonuna kadar sadığım. İkinci sınıf vatandaş muamelesinin ne olduğunu, asimilasyonun ne olduğunu sizden daha iyili bilirim. Ama bir şeyi daha iyili birim; vatanın, bayrağın, milletin ne olduğunu da sizden daha iyi bilirim. Biz hekimlik yeminimize sadık kalabilmemiz için diyoruz ki, o teröristler silahı bırakacak ve o teröristle silahı bıraktıktan sonra sorunumuz yok. Mayın döşenen yollar, kazılan çukurlar… Bu kürsüde üç, üç buçuk ay önce ettiğimiz yemin, ‘devletin varlığını ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü…’ buna sadık kalacağız” diye konuştu. Terör operasyonları yapılan bölgede bazı bodrum katında sivillere yönelik sağlık hizmeti verilmediği iddialarına da yanıt veren Bakan Müezinoğlu, “Orada ‘ellerini kaldırıp gelsinler’ deniliyor, sivil insan ellerini kaldırıp gelmez mi? ‘hayır biz tek tek gelemeyiz’ diyorlar, ‘grup halinde gelin’ diyoruz, ‘hayır biz el kaldırmayız’ diyorlar. Kimi savunduğumuzu iyi bilelim. O sokaklara güvenlik güçleri herhalde keyfinden gitmedi. Silahı elinde tutan o insanları katletmekten rahatsızlık duymayanlar orada duracak ve onları savunacağız, oraya gidemeyen sağlık çalışanları suçlu olacak, pes doğrusu” ifadelerini kullandı.

Haberler
03 Mart 2016 - 02:57
'Türkiye’yi yüksek gelir grubuna taşımak en temel vizyonumuz'

'Türkiye’yi yüksek gelir grubuna taşımak en temel vizyonumuz'

TBMM’de devam eden 2016 Yılı Bütçe Kanun Tasarısı görüşmelerinin dördüncü turunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bütçeleri ele alınıyor. Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bütçelerine ilişkin Genel Kurula bilgi veren Bakan Yılmaz, Türkiye’nin kişi başına gelir dağılımında şuanda üst orta gelir grubunda olduğunu belirterek, “Orta gelir tuzağına düşmeden Türkiye’yi yüksek gelir grubuna taşımak en temel vizyonumuz” dedi. “TÜRKİYE OLARAK TEDBİRLERİMİZİ ALMAK DURUMUNDAYIZ” Dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Bakan Yılmaz, “Ülkelerin yarıştığı bir dünyada yaşıyoruz. En gelişmiş ekonomilerin son yıllarda düştüğü durumu hep birlikte izliyoruz. Bu kriz nedeniyle ülkelerin borçlandığını, toplumların bedeller ödediklerini görüyoruz. Normalleşmeye çalışıyor dünya. Bu ortam içinde ekonominizi büyütmeniz kolay değil. Çin’de dahi büyüme hızında ciddi bir düşüş oldu. Türkiye olarak tedbirlerimizi almak durumundayız” diye konuştu. “EKONOMİNİN DÜŞMANI BELİRSİZLİKTİR” Siyasi istikrarın ekonomik istikrara katkısını anlatan Bakan Yılmaz, “Etrafımızdaki jeopolitik gelişmeleri düşünün, dünyadaki krizi değerlendirin, karşı karşıya kaldığımız terör saldırını değerlendirin, bütün bunlara rağmen Türkiye reformlar yapmaya devam ediyorsa bunda en büyük etki siyasi istikrar. Ekonominin düşmanı belirsizliktir. 1 Kasım seçimleri ile birlikte 2019 yılına kadar ciddi anlamda siyasi belirsizlik azalmıştır, ekonomi bu anlamda uygun bir ortama kavuşmuştur. Bu siyasi istikrarı reformlarla birleştirdiğimiz zaman Türkiye dünyada pozitif ayrışabilme imkanına sahip ender ülkelerden birisi olacaktır. Herkesin kötü olduğu bir ortamda siz nisbi olarak iyi olursanız aradaki farkı kapatırsınız. Bu imkanı yapısal reformlarla değerlendirmek durumundayız” şeklinde konuştu. “MECLİSİN 1 SAATLİK ÇALIŞMASI 600 BİN LİRA” Meclis iç tüzüğünün değişmesi gerektiğini belirten ve kabaca bir hesap çıkartıldığında Meclis’in 1 saatlik çalışmasının 600 bin lira maliyet getirdiğini kaydeden Bakan Yılmaz, “Yılda 150 gün çalıştığını, günde 10 saat çalıştığını varsayarak böyle bir hesap çıkardığımız zaman Meclisin 1 saatlik çalışması 600 bin lira maliyet getiriyor. Geç kalan kanunların ülkeye getirdiği maliyetleri hiç saymıyorum, dolaylı maliyetleri saymıyorum. Doğrudan Meclisimizin 1 saatlik çalışması 600 bin lira civarında bir maliyet. Bu da bize aslında hep birlikte bütün siyasi partilerle iç tüzük konusunu ele almalıyız diye düşünüyorum Meclisi daha iyi çalıştırma açısından. Bütün partilerin konuşma haklarına da sonuna kadar riayet ederek bunu nasıl başarırız bunun üzerinde durmalıyız” açıklamasında bulundu.

Haberler
02 Mart 2016 - 08:03
Genel Kurul’da AK Parti-HDP gerginliği

Genel Kurul’da AK Parti-HDP gerginliği

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 2016 yılı Bütçe Kanun Tasarısı görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurulda bugün Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve bağlı kurumların bütçesi görüşüldü. Genel Kurul görüşmeleri sırasında AK Partili ve HDP’li vekiller arasında tartışma yaşandı. HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen konuşmasında, "Müminler, bütün görüşleri dinler, en güzelini amel ederler. Münafıklar ise seslerini yükseltirler ki, bağırırlar ki, başkasının sesi çıkmasın" ifadelerini kullandı. AK Parti Milletvekili Metin Metiner de yerinden Bilgen’e tepki gösterdi. Bilgen, Uludere olayının hâlâ aydınlanmadığını belirtirken, Metiner, Uludere’de çocukların HDP’liler tarafından katledildiğini söyledi. Alt komisyon önerisinin reddedildiğini söyleyen Bilgen, kendi hayatlarının çok değerli fakat orada yaşayan insanların, güvenlik görevlilerinin hayatının sanki değersiz olduğunu ifade etti. Bilgen konuşması bittikten sonra TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’dan ek süre talebinde bulundu. Aydın’da grupların anlaştığını söyleyerek, bu talebi yerine getirmedi. Bunun üzerine HDP’li milletvekilleri Başkanvekili Aydın’a ek süre verilmesine ilişkin uyarı yaptı. Bilgen’in konuşmasından sonra AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı söz aldı. Bu arada HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım oturduğu sıraya vurdu. Bostancı, kaset konusu üzerinden kendilerine ahlak dersi vermek istediklerini belirterek, "Ahlak sadece başkalarına söylenebilecek bir şey değildir, size de yükümlülük getirir. En kolayı başkalarına ahlak dersi vermektir. Hırsızlık meselesi, dünyanın en kolay dedikodu ve söylenti tarzı. Bu konulara ilişkin İtiraf Muhaberatı ilişkisi içinde polemikçi üslup içinde değil, hukuk temeline bakmak lazım" ifadelerini kullandı.  

Haberler
27 Şubat 2016 - 13:56
2015 yılı bütçesi Genel Kurul takvimi belli oldu

2015 yılı bütçesi Genel Kurul takvimi belli oldu

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın TBMM Genel Kurul'da görüşme takvimi belli oldu. Buna göre, Genel Kurul'da 2015 yılı bütçe maratonu 10 Aralık Çarşamba günü bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerle başlayacak.  Kurum, kuruluş ve bakanlıkların bütçelerinin görüşülmesi 13 gün sürecek. Bütçenin Genel Kurul'daki görüşme takvimi şöyle:10 Aralık Çarşamba:Bütçenin tümü11 Aralık Perşembe:- Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı, Başbakanlık, Kamu Denetçiliği Kurumu, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye İnsan Hakları Kurumu.12 Aralık Cuma:- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu.13 Aralık Cumartesi:- Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB Bakanlığı.14 Aralık Pazar:-Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı.15 Aralık Pazartesi:- İçişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı.16 Aralık Salı:- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı.17 Aralık Çarşamba:- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı.18 Aralık Perşembe:- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı.19 Aralık Cuma:- Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı. Gelir bütçesi 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 1, 2, 3, 4 ve 5. maddelerinin oylanması.20 Aralık Cumartesi:- 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. maddelerinin oylanması.21 Aralık Pazar:- 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 14 ve 15. maddelerinin oylanması, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın oylanmamış 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. maddelerinin oylanması.22 Aralık Pazartesi:Bütçenin tümü.Haftasonu çalışacakGenel Kurul, hafta içi ve hafta sonu saat 11.00'de toplanacak ve görüşülen kurum ve kuruluşların bütçelerinin bitimine kadar çalışacak. Genel Kurul sadece 10 Aralık Çarşamba ve 22 Aralık Pazartesi günleri 13.00'de toplanacak.Görüşmelerin ardından 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak.

Haberler
02 Aralık 2014 - 18:29