23˚
İstanbul
23˚
hafif yağmur
Nem %48
Rüzgar 4.40 /s
Pazartesi
21˚/16˚
Salı
22˚/15˚
Çarşamba
23˚/15˚
Perşembe
24˚/16˚
22 Mayıs 2022 Pazar
Sonuç
Bakanlıktan yeni düzenleme: Aldatıcı indirim dönemi bitiyor

Aldatıcı indirim dönemi bitiyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, indirimli satışlar ve kişiye özel fiyatlar gibi konularda tüketicileri en üst düzeyde koruyacak tedbirleri hayata geçirdiklerini bildirdi. Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ni yenilediklerini ve değişikliğin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandığını belirterek, "İndirimli satışlar ve kişiye özel fiyatlar gibi konularda tüketicilerimizi en üst düzeyde koruyacak tedbirleri hayata geçirdik." ifadesini kullandı. Muş, gelişen ticari hayat ve artan internet kullanıma bağlı olarak tüketicilere yönelik ticari reklam ve uygulamaların niteliğinde yaşanan çeşitlilik de göz önüne alınarak Bakanlıkça "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği"nde değişiklik yapıldığını bildirdi ve konuya ilişkin link paylaştı. Mal veya hizmetin özellikle güncel piyasa fiyatının üstünde olmasına karşı önlem alındı Yapılan düzenlemeyle, "kişiselleştirilmiş fiyat reklamları" mevzuat kapsamına alındı. Tüketiciler, internet ortamında satıcı veya sağlayıcıların belirli tüketicilere veya tüketici gruplarına özel fiyat sunduklarına ilişkin bilgiye yer verilen reklamlarla daha çok karşı karşıya kalmaya başladı. Reklam verenlerin, tüketicilerin satın alma davranışı ve diğer kişisel verilerini analiz ederek bir mal veya hizmete ilişkin kişiselleştirilmiş fiyat sundukları bu reklamlarda, tüketicilerin o mal veya hizmetin güncel piyasa fiyatı konusunda doğru bilgiye ulaşmaları büyük önem arz ediyor. Yapılan düzenlemeyle, kendilerine kişiselleştirilmiş fiyat sunulan tüketicilerin, her bir reklamda teklif edilen fiyatın kişisel alışveriş davranışlarını dikkate alan bir algoritmaya dayandığı konusunda bilgilendirilmesi koşulu getirildi. Böylece sunulan fiyatın o mal veya hizmetin, özellikle güncel piyasa fiyatının üstünde olduğu durumlarda karşı karşıya kaldıkları risklerin önüne geçilmesi sağlandı. İNDİRİMDE GERİYE DÖNÜK 30 GÜN KURALI Bir mal veya hizmetin indirimli satışa sunulduğuna ilişkin reklamlarda, "indirimin en iyi indirim oranı veya tutarı" olduğuna yönelik beyanlara veya indirimden önceki fiyat ile indirimli satış fiyatı konusunda tüketicileri satın almaya yönlendirecek nitelikte bilgilere yer verildiği gözlemleniyor. Düzenlemeyle, her bir indirimli satış reklamında, mal veya hizmete ilişkin indirimin duyurulduğu tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın referans fiyat olarak alınması, bir diğer ifadeyle indirimden önceki fiyat olarak belirtilmesi zorunlu oldu. Ayrıca, meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin reklamlardaki indirimin miktar veya oranının hesaplanmasında, indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması sağlandı. Yapılan değişikliklerle satıcı ya da sağlayıcıların gerçeği yansıtmayan fiyat indirimlerinin reklamını yapamaması amaçlandı. FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN REKLAMLARDA ŞEFFAFLIK ARTIRILDI Yönetmelikte, bağlı kredi ile satışa sunulan mal veya hizmete ilişkin reklamlarda tüketicilerin daha net ve şeffaf biçimde bilgilenmesini sağlamak için de değişikliğe gidildi. Buna göre, bu reklamlarda kredinin vadesi, faiz oranı, kredinin tüketiciye toplam maliyetinin aylık ve yıllık yüzde değeri ve geri ödeme koşulları gibi hususlara reklamın yayımlandığı alanda ya da bir bağlantı veya uyarı işaretiyle tüketicilerin yönlendirilerek ayrıntılı bilgi alabileceği bir internet sitesinde veya açılır ekranda yer verilmesi sağlandı. SIRALAMA UYGULAMALARI YASAL ALTYAPIYA KAVUŞTURULDU Bir mal veya hizmet satın alınmadan önce tüketicilerce internet üzerinden yapılan aramalarda, sıralamaya ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı ve sıralamaların en üstünde yer alan satıcı/fiyat ve benzeri bilgilerin tüketiciler tarafından "en iyi sonuç" olarak algılandığı göz önüne alınarak düzenleme yapıldı. Sıralama içeren reklamlarda tüketicilerin özellikle, yapılan sıralamanın hangi ölçütler kullanılarak oluşturulduğu ve arama sayfasında görünen önerilerin sıralamada yer alan firmalardan ücret alınarak yapılıp yapılmadığı ve dolayısıyla bir reklam olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olmaları önem taşıyor. Yönetmeliğe eklenen hükümlerle bir arama sorgusuna cevap olarak tüketiciye sunulan sıralamayı belirleyen ana ölçütler konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesi zorunlu kılındı. Ayrıca yapılan sıralamanın, sıralamada yer alan satıcı veya sağlayıcılardan ücret alınarak yapıldığı durumlarda bu bilginin "reklam" ibaresi kullanılarak açıkça belirtilmesi sağlandı. Bu sayede tüketicilerin, yapılan sıralamanın reklam veya sponsorluk ve benzeri anlaşmalara dayanılarak yapılıp yapılmadığı, fiyat, mesafe, tüketici puanı veya farklı kombinasyonlara göre sıralanıp sıralanmadığı konusunda maksimum bilgiye ulaşmaları mümkün hale getirildi. TÜKETİCİ DEĞERLENDİRMELERİNE İLİŞKİN KURALLAR BELİRLENDİ Tüketicilerin satın alma kararını etkileyen en büyük bileşenlerden birini, bir mal veya hizmet veya satıcı ve sağlayıcı hakkında farklı tüketicilerce yapılan değerlendirmeler oluşturuyor. Bir platformda veya internet sitesinde yayınlanan tüketici değerlendirmelerinin diğer tüketicilerin satın alma kararı üzerindeki etkisi göz önüne alınarak, yapılan değerlendirmelerin aldatıcı ve yanıltıcı olmamasını sağlamak üzere de düzenlemeye gidildi. Buna göre, sahte tüketici değerlendirmelerinin yayınlanması yasaklanırken, değerlendirmelerin olumlu-olumsuz ayrımı yapılmadan yayınlanması gerektiği hüküm altına alındı ve tüketici yorumlarına erişim sağlayanlara bu yorumların o mal veya hizmeti satın alan tüketicilerce yapılıp yapılmadığını kontrol etme ve buna ilişkin tüketicilere bilgi verme yükümlülüğü getirildi. TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİNE ÖZGÜ PLATFORMLARA YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİLDİ Tüketicilerin bir mal veya hizmete ya da bu mal veya hizmeti sunan satıcı veya sağlayıcıya ilişkin yanıltılmaması ve doğru bilgiye erişim sağlayabilmesi amacıyla esas faaliyet alanı tüketici şikayetlerini yayınlaması olan platformlara yönelik de düzenleme yapıldı. Düzenlemeye göre, hakkında değerlendirme yapılan satıcı veya sağlayıcılara, değerlendirmenin yayınlanmasından önce açıklama yapma veya cevap verme hakkını kullanabilmeleri için en az 72 saat süre tanınması, bu süre dolmadan önce veya gerçeği yansıtmayan değerlendirmelerin yayınlanamayacağı hüküm altına alındı. Bu platformlara üyelik ve ücret ödeme gibi mecburiyetler altına girmeden etkin bir iletişim sağlanması öngörüldü. Bu sayede, tüketicilerin, hakkında değerlendirme yapılan satıcı veya sağlayıcılara ve şikayete yönelik sürdürülen işlemlere ilişkin doğru bilgiye ulaşması hedeflendi. KARABORSA ETKİNLİK BİLET SATIŞINA FREN "Bot" olarak adlandırılan ve çevrim içi satın alma sürecini otomatikleştirerek çok sayıda işlemi aynı anda gerçekleştirmeyi mümkün kılan yazılımlar kullanılarak, spor, tiyatro, söyleşi gibi etkinlik biletlerini belirlenen limitlerin dışında satın alıp bunların ikincil piyasalarda nominal değerlerinden çok daha yüksek fiyatlarla satılmasının önüne geçmek amacıyla düzenleme yapıldı. "Haksız ticari uygulama" örnekleri arasına eklenen düzenleme sayesinde, etkinlik biletlerinin yeniden veya daha yüksek fiyatla satışa sunulması yasaklandı. Böylece, karaborsa bilet satışıyla mücadelede önemli bir adım atıldı. İNTERNET REKLAMLARINDA ARA YÜZ YASAĞI Ayrıca, internet ortamında bir mal veya hizmete ilişkin yönlendirici ara yüz tasarımları, seçenek ya da ifadeler gibi araçlarla tüketicilerin karar verme veya seçim yapma yetisini olumsuz etkileyen ya da normal şartlar altında vereceği kararda satıcı veya sağlayıcı lehine değişikliklere yol açmayı hedefleyen yöntemlerin kullanması haksız ticari uygulama olarak kabul edildi. Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın yapılan artışların inceleme ve değerlendirilmesine Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca devam edilecek. Benzer şekilde, hastaların tedavi öncesi ve sonrası durumuna ilişkin görsellerin sağlık mevzuatında yer alan hükümlere göre inceleme ve değerlendirilmesi uygulaması da sürdürülecek.

Haberler
01 Şubat 2022 - 14:05
Yeni stratejiler geliştiriliyor: Türkiye'nin uzak ülkelere ihracatı her geçen gün artıyor

Yeni stratejiler geliştiriliyor: Türkiye'nin uzak ülkelere ihracatı her geçen gün artıyor

Türkiye'nin ihracatının büyük bölümü 2 bin kilometrelik mesafeye yapılırken Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat menzilinin uzatılması hedefleniyor. Bakanlığın uzun süredir üzerinde çalıştığı Uzak Ülkeler Stratejisi'nin tanıtımının kısa süre içinde yapılması planlanıyor. Strateji kapsamında şu ana kadar 18 hedef ülke belirlendi. Bu ülkeler ABD, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland ve Vietnam olarak sıralandı. İHRACATIN ARTTIRILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR Stratejiyle öncelikli olarak ABD, Uzak Doğu ve Latin Amerika ülkelerine ihracatın artırılması öngörülüyor. Bakanlığın çalışmasına göre Türkiye, ortalama 8 bin 500 kilometre mesafede yer alan 18 ülkenin 8,2 trilyon dolar değerindeki ithalatından yüzde 0,26 pay alabiliyor. Bakanlık bu pazarlara açılarak ihracatı 82 milyar dolar seviyesine taşımayı öngörüyor. Stratejiyle mal ihracatı yanında, bu ülkelere yönelik hizmet ihracatının da artırılması sağlanacak. Strateji kapsamında, öncelikli potansiyel mal ve hizmet sektörleri belirlendi. Bu kapsamda yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerinin de uzak pazarlara açılması amaçlanıyor. Bakanlık, Uzak Ülkeler Stratejisi'ni destekleyecek Yurt Dışı Lojistik Merkezleri Projesi'nde de sona yaklaştı. UZAK ÜLKELERE İHRACAT Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye, 2020 yılında bu 18 ülkeye 18 milyar 999 milyon 738 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bu rakam geçen yıl yüzde 42,2 artışla 27 milyar 16 milyon 919 bin dolara ulaştı. Bu ülkeler arasında en fazla ihracat 12,9 milyar dolara yaklaşan tutarla ABD'ye gerçekleşti. ABD'ye ihracat geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla yüzde 45 arttı. Çin'e bu dönemde yüzde 26,2 artışla 3,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Kanada'ya yönelik ihracat yüzde 67,8'lik artışla 1,6 milyar dolara yaklaşırken Hindistan'a yönelik ihracat yüzde 34,4 artışla 1,2 milyar doları aştı. Oran bazında en fazla ihracat artışı ise yüzde 122,2 artışla Şili'ye gerçekleşti. Türkiye, geçen yıl bu ülkeye 593,3 milyon dolarlık ihracat yaptı. Brezilya'ya yönelik ihracat da yüzde 77,4 artışla 995,6 milyon doları aştı. Meksika'ya ihracat yüzde 55,5 artışla 755,6 milyon dolar, Güney Afrika'ya ihracat da yüzde 50,2'lik artışla 883,4 milyon dolar oldu. #r-2807566,2807439,#

Haberler
06 Ocak 2022 - 11:46
Sondakika! Ticaret Bakanlığı'ndan stokçuluk yapan otomobil bayisine ceza

Sondakika! Ticaret Bakanlığı'ndan stokçuluk yapan otomobil bayisine ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en çok rahatsız olduğu stokçulara karşı savaş açtığını her konuşmasında dile getiriyordu.  Her alanda stokçuluk yapanların olduğunu dile getiren Erdoğan, "Son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Birçok kapalı otoparklara sıfır otomobiller depolanmak suretiyle onun da stokçuluğunu yapıyorlar. Hele hele gıdada stokçuluk yenilir, yutulur bir şey değil" demişti.  Erdoğan'ın açıklamalarından sonra çalışmalarına hız katan Ticaret Bakanlığı, İzmir'de stokçuluk yaptığı tespit edilen bir otomotiv bayisine üst sınır olan 545 bin 550 lira ceza kesildi. "STOKÇULUK FAALİYETLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR" Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, tüm sektörlerde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerde yapılan haksız fiyat artışları ile tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine sebep olan stokçuluk faaliyetlerine yönelik suiistimallerin yakından takip edildiği aktarıldı. ÜST SINIR CEZA KESİLDİ "Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alınmakta ve Bakanlığımızca mevzuat çerçevesinde tüm imkanlar seferber edilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun, İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verdiği bildirildi.   #r-2804819,2804349,2803615,#

Haberler
10 Aralık 2021 - 16:13
Gümrükte el konulan ikinci el araç ihalesine nasıl girilir? Ticaret Bakanlığı e-ihale araçları ne kadar?

Gümrükte el konulan ikinci el araç ihalesine nasıl girilir? Ticaret Bakanlığı e-ihale araçları ne kadar?

Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan otomobilleri ihale yöntemiyle piyasa değeri altında satıyor. Çoğunlukla yabancı plakalı araçların olduğu Ticaret Bakanlığı e-ihalesinde fiyatların düşük olması vatandaşların ilgisini çekiyor. Türkiye’de sıfır araçların pahalılığı nedeniyle vatandaşlar yılın belirli zamanlarda yapılan Ticaret bakanlı e-ihale ile araba satışına odaklandı. Bakanlık gümrükte el konula araçları satışa çıkarmasıyla vatandaşlar nasıl satın alacaklarını merak ediyor.  GÜMRÜKTE EL KONULAN ARAÇLAR NE KADARA SATILIYOR?  Ticaret Bakanlığı her ay, ikinci el araçları ihaleyle satışa sunuyor. Gümrükte el konulmuş araçlar arasında birçok markanın modeli bulunuyor. Vatandaşlar sıfır arabaların yüksek fiyatlı olamsı nedeniyle ikinci el araç satışını merakla bekliyor. İşte gümrükte el konulan ikinci el araçların fiyatı:  2005 model Peugeot 307 marka araç 65 bin 500 lira 2005 model Peugeot 807 marka araç 66 bin 250 lira 1999 Opel Vectra model araç 66 bin lira 2007 model Mıtsubishi Grandis marka araç 66 bin 500 lira 2004 model Peugeot 307 marka araç 70 bin lira. TİCARET BAKANLIĞI E-İHALE İLE UCUZ ARABA NASIL ALINIR?  Ticaret Bakanlığı gümrükte el konulan ikinci el araçları düşük fiyata ihaleye açıyor. E-ihaleye katılmak için vatandaşlar ''Ticaret Bakanlığı e-ihaleye nasıl katılabilirim? Elektronik ihaleye girebilmek için ne yapmam gerekiyor? E-ihale ücretli mi?'' sorularının cevabını arıyor.  Elektronik ihaleye girebilmek için Ticaret Bakanlığı e-ihale ana sayfasındaki ''Üye ol'' bölümünden kayıt olunması gerekiyor. Üyelik işlemleri e-devlet uygulaması aracılığı ile de gerçekleştiriliyor. E-ihaleye katılacak olan Tüzel kişiler Ticaret Bakanlığı MERSİS uygulamasında tüzel kişi adına işlem yapmaya yetkili olan gerçek kişiler "Kurumsal" giriş yaparak ihalelere katılabilirler. Tüzel kişiler için ayrı bir üyelik işlemi gerekmez.  Ticaret Bakanlığı e-ihale ile araç satın almak için sisteme üyelik ücretsizdir. Ancak ihalelere teklif verebilmek için yeterli teminata sahip olmak gerekir. Teklifler ihale detay sayfasında yer alan kalıp butonları kullanılarak veya otomatik teklif alanına tutar girilerek verilir. Teklif verebilmeniz için sistemde yeterli teminat tutarı kadar serbest bakiyeniz olmalıdır. GÜMRÜKTEN SATIN ALINAN ARAÇLAR NASIL TESLİM ALINIR?  Ödeme işlemi aşamasında onayladığınız satış şartnamesinin ıslak imzalı bir örneği satışı yapan birime iadeli taahhütlü posta ya da elden ulaştırılmadan teslim işlemlerine başlanmaz. Satış şartnamesinin ihaleyi yapan birime ulaştıktan sonra, teslim evrakları posta yoluyla ya da talep etmeniz halinde elden tarafınıza teslim edilecektir. Teslim evrakları ile başvurmanız halinde aracı veya eşyayı bulunduğu yerden size bildirilen süre içerisinde teslim alabilirsiniz. Gümrükte el konulan ikinci el araç satın aldıktam sonra teslim süresi geçtikten sonra araç veya eşya teslim edilmez. #r-2796136,2795325,#

Haberler
10 Kasım 2021 - 15:19
Yemekte indirim oyunu bozuldu! Önce zam sonra kampanya

Yemekte indirim oyunu bozuldu! Önce zam sonra kampanya

Fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi için gıda fiyatları üzerindeki denetimler yoğunlaşırken, yemeiçme sektörünün indirim reklamları da mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, son toplantısında yeme-içme sektöründeki indirim oyununa ‘dur’ dedi. Lokantalarla ilgili şikâyetleri inceleyen Reklam Kurulu, Türkiye’nin önde gelen bir yemek siparişi uygulamasında yapılan “İndirim Yağmuru” adı altındaki kampanyada, fiyatlara önce zam sonra indirim yapıldığını ortaya çıkardı. Tespitlerin ardından 6 firmanın uygulama üzerindeki reklamları durduruldu. Kurul tarafından açıklanan karar dosyasında, “Ürünlere ilişkin indirim uygulanmadan, bir önceki fiyattan satışa sunulduğuna ilişkin kanıtlayıcı bilgi ve belgeler sunulamadı. Ürüne ilişkin indirim öncesi fiyat bilgisinin tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu, dolayısıyla söz konusu indirimli satışa ilişkin tanıtımlar ile ürünün satış fiyatında gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapıldığı izlenimi oluşturularak tüketicilerin aldatıldığı değerlendirildi” ifadelerine yer verildi. TEK TEK TESPİT EDİLDİ Kurul, kararında yapılan tespitleri de paylaştı. Örneğin, bir lokantanın tavuk kanadını, internet adresinde yüzde 30 indirimle 45 lira yerine 31,5 liraya satışa sunduğu, firmaya ait menüde ise ürün fiyatının 30 lira olduğu belirlendi. Aynı lokantada, patlıcanlı kebabın internette yine yüzde 30 indirimle 55 lira yerine 38,5 liraya satışa sunulduğu, firmaya ait menüde ise ürün fiyatının 40 lira olduğu tespit edildi. Bir balık lokantasının da 1 kilogram hamsi tavayı internette yüzde 35 indirimle 82 lira 90 kuruş yerine 53 lira 89 kuruşa satışa sunduğu, firmaya ait menüde ise ürün fiyatının 54 lira olduğu tespit edildi. Benzer şekilde, farklı bir lokantada bir kebap dürümünün internet adresinde 38 lira yerine 19 liraya satışa sunulduğu, aynı ürünün fiyatının firmaya ait menüde 15 liraya satıldığı belirlendi. Kararlarda, internet üzerinden yapılan alışverişlerde indirim uygulanmış gibi sunulan, oysa menü fiyatından bile pahalıya satılan ürünlere ilişkin daha birçok örneğe yer verildi.  

Haberler
21 Eylül 2021 - 07:41
Otomobil stoğu iddiası! Bakan Muş: Kiralanmak üzere bekletiliyorlar

Otomobil stoğu iddiası! Bakan Muş: Kiralanmak üzere bekletiliyorlar

12 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında sıfır otomobillere gelen ÖTV indirimi sonrası, bayilerde araç satışında indirimli fiyatların yansıtılmadığı ve otomobil bayilerinin araçları boş arazi ve tarlalarda stokladığı öne sürülmüştü. Sosyal medyada paylaşılan çok sayıda atıl durumdaki otomobil videosu sonrası harekete geçen Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Ticaret Bakanı  Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir araç bayisinin stokta araç kalmadığını iddia etmesine rağmen bayiye ait boş bir tarla içerisinde yüzlerce otomobili tuttuğuna ilişkin bazı görüntülerin sosyal medyada ve haber sitelerinde yer aldığını belirtti. 239 ARAÇ KİRALANMAK İÇİN BEKLETİLİYOR Söz konusu olayla ilgili derhal müfettiş görevlendirilmesi yapıldığını bildiren Muş, şunları kaydetti: "Bayi tespit edilmiştir. Yapılan ilk incelemede 0 kilometre 239 aracın kiralanmak üzere bekletildiği bilgisi alınmıştır. Söz konusu işlemin muvazaalı ya da usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir. Bilindiği üzere ÖTV matrah değişikliği sonrası indirime giren araçların satışıyla ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine bakanlığımıza bağlı rehberlik ve teftiş kurulunu harekete geçirmiştik. Müfettişlerimiz gereken incelemeleri hassasiyetle yürütmektedir. Tüm kamuoyuna şunu açıklıkla ifade etmek isteriz ki; arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarıyla fırsatçılık yapanlara asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak bu konudaki denetimlerimiz sürekli olarak devam edecektir." #r-2795325,2794141,#

Haberler
21 Eylül 2021 - 00:31
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Otomobil bayilerine 'ÖTV' denetimi

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Otomobil bayilerine 'ÖTV' denetimi

Enflasyonla mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sık sık dile getirdiği ve ‘müsaade etmeyeceğiz’ dediği fahiş fiyat artışları için Ticaret Bakanlığı teyakkuza geçmiş, denetimlerini sıkılaştırmıştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş gazetecilere konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşın şikayetlerini dikkate aldıklarının altını çizen Bakan Muş, "Bir ayda bitecek değil. Amaç kurallı serbest ticareti geliştirmek" dedi. HAL KANUNU İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Hal kanununa ilişkin çalışmaların yolda olduğunu söyleyen Bakan Muş, “Detaylara bakıyoruz. Çalışmalarımız var, olgunlaştıkça kamuoyuyla paylaşacağız” dedi. Bakan Muş, asıl meselenin kayıt sisteminin geliştirilmesi olduğunu ifade ederek, “Kafa yoruyoruz, değer zincirini kayıt altına almak istiyoruz” açıklamasında bulundu. ÖTV SONRASI ARAÇ SATIŞLARI ÖTV düzenlemesinin ardından otomobil bayileriyle ilgili ‘daha pahalıya satıyorlar’ iddiaları üzerine de teftiş kurulunun harekete geçtiğini dile getiren Bakan Muş, "Bayiler, galerilerle anlaştı deniliyor. Bunu araştıracağız. Araç stokta tutulmuşsa, galeriye verilmişse, vatandaşa verilmemişse ve biz bunu tespit edersek yaptırımları çok ağır olur. Gereken yapılacak" ifadelerini kullandı. İkinci el araba fiyatları ile ilgili ise Bakan Muş, enflasyonu işaret etti. Bakan Muş enflasyonla mücadele ile ilgili, "Merkez Bankası çalışma yapıyor. Hukuk devletinde olması gereken ne ise onu yapıyoruz" dedi. #r-2795237,2795130,2795129,#

Haberler
17 Eylül 2021 - 12:02