2022-01-01 10:00:15

Alkolik kocaya tazminat şoku! Yargıtay boşanma sebebi saydı

Evine sürekli sarhoş olarak gelen ve kumar bağımlısı olduğunu iddia eden kocasına boşanma davası açan eş için Yargıtay, emsal bir karara imza attı. Alkolik kocayı kusurlu bulan Yüksek Mahkeme, kadın eş lehine manevi tazminat kararı verdi.

Alkolik kocaya tazminat şoku! Yargıtay boşanma sebebi saydı
fotoğrafı büyüt
Fotoğrafı Paylaş

Kumar bağımlısı olduğunu öne sürülen ve eve sürekli sarhoş gelen koca için Yargıtay, emsal nitelikte bir karara imza attı. Sürekli olarak sarhoş olmak, kumar oynamak ve taşkınlık çıkarmak nedenleriyle diğer eş lehine manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

'KADININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİNDE'

"Bölge adliye mahkemesince kabul edilen ve gerçekleşen davalı erkeğin, alkol alarak sürekli sarhoş olduğu, taşkınlık çıkardığı, kumar oynadığı, evde devamlı kavga ve tartışmaların olduğu şeklindeki boşanmaya sebep olan tüm kusurlu davranışları aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı niteliğindedir."

"Öyleyse, davacı kadın yararına Türk Medeni Kanunu'nun 174/2. maddesi koşulları oluşmuş olup, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, fiilin ağırlığı ve hakkaniyet kuralları gözetilerek davacı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde bu isteğin reddi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

Etiketler