2022-05-19 15:12:51 | Son Güncelleme : 2022-05-19 15:26:06

3600 Ek Gösterge'de ayrıntılar netleşiyor: Gözler Bakan Bilgin'de

3600 ek gösterge çalışmasında sona gelindi. Bugüne kadar hazırlanan 14 ayrı taslaktan oluşturulan tek metin son şeklini alarak müzakere masasında değerlendirilecek.

3600 Ek Gösterge'de ayrıntılar netleşiyor: Gözler Bakan Bilgin'de
fotoğrafı büyüt
Fotoğrafı Paylaş

Ek gösterge düzenlemesi tamamlandı. Yıl başından bu yana devam eden çalışmalarda alternatiflerin yer aldığı taslak metin ortaya çıktı. Taslak metin son kez müzakere masasında görüşüldükten sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve son karar verilecek.

Ay sonunda tamamlanarak TBMM'ye sunulması beklenen düzenlemeye dair Memur-Sen'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunduğu talepler de netleşti.

GELİRLER İYİLEŞTİRİLECEK

Ek göstergede memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde rol oynayacak mevzuatı içeriyor. Emekli aylığına dahil ödeme unsurlarından ek gösterge rakamı ile memur katsayısının çarpımı sonucunda bulunan ek gösterge aylığı ve memurların ücretlerindeki artış da netleşti.

Ek gösterge, hali hazırda üst ve orta düzey yöneticilerin çoğunluğu ile merkezdeki kariyer meslek personelinin aylık tutarları içinde yer almasa bile emeklilik keseneklerinin hesaplanmasında rol oynuyor.

AY SONUNDA AÇIKLANACAK

Ek gösterge asıl etkisini emekli aylığı ve emeklilik ikramiyesinde gösteriyor. Buna göre ek gösterge değişikli ile memurların görev aylıklarında, emekli aylıklarında ve emekli ikramiyelerinde artış oluyor.

Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında metinde yer alan 51. Madde gereğince ek gösterge çalışmaları başlatılmıştı. Yapılan iki toplantıda sendikalarla birlikte tüm paydaşlar yer alarak taleplerini açıklamıştı.

Ek gösterge konusunda bütçeye maliyet hesaplaması çalışanlar açısından Hazine ve Maliye Bakanlığında Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü, emekliler açısından maliyet hesabı ise Sosyal Güvenlik Kurumu başkanlığı tarafından yürütüldü.

Hazine ve Maliye Uzmanları ek gösterge konusunda 14 farklı taslak hazırladı. Şimdi hazırlanan son taslak müzakere masasına gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin detayları Mayıs ayı sonunda açıklayacak.

GÖZLER BAKAN BİLGİN’DE

Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Genel Müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkartılacak.

Verilecek ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli geçiş de bir başka alternatif olarak gündemde duruyor. Hem ek gösterge rakamlarında hem de emekliliğe yansıtma oranlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ek gösterge konusundaki ortaya çıkardığı rakam oranları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunuldu.

Şimdi gözler Bakan Vedat Bilgin ile Memur-sen arasında yapılacak görüşmeye çevrildi. Memursen de ek gösterge sorununun bitmesi için olağan üstü çalışma yapıyor. Yapılan çalışmalarda; kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek gösterge konusunun kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendirilmeye çalışıldı.