Tarih : 31.12.2013 - 15:05 Yorum : 0

Borsa İstanbul'dan Nasdaq OMX anlaşmasına onay

Borsa İstanbul ile Nasdaq OMX işbirliğine ilişkin anlaşma Borsa İstanbul Olağanüstü Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi.

Borsa İstanbul'dan Nasdaq OMX anlaşmasına onay

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Turhan, Borsa İstanbul AŞ'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Nasdaq OMX Grubu ile imzalanacak sözleşme kapsamında üstlenilecek akdi yükümlülüklerin neler olduğu konusunda Genel Kurulu bilgilendirdi. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Borsa İstanbul AŞ'ye ait payların gerektiğinde stratejik ortaklıklar kurulması karşılığında ilgili taraflara, teknoloji, teknik bilgi ve yetkinlik artırılması karşılığında diğer borsalara ve piyasa veya sistem işleticilerine kurulun onayı ile devredilebileceğini ifade ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Böylelikle Borsa İstanbul'a yetki verilmektedir. Borsa İstanbul'un, İMKB'den devraldığı teknolojik alt yapı hepimizin malumudur. İstanbul'u gelecek 10 yıl içerisinde dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri yapma yolunda çalışırken, bu meselenin öncelikli konu olduğunu tespit ettik. Bu çalışmalarımıza Haziran 2012'de başladık. Bu çalışmaların neticesinde Temmuz 2013'te olabilecek bütün alternatifleri değerlendirdikten sonra teknik kapasite ve şartlar itibariyle en elverişli olan Nasdaq OMX Grubu ile yapılacağı kanaatini getirdik. Bu husus 1,5 yıllık bir çalışmanın eseridir." Turhan, Nasdaq OMX Grubu ile varılan anlaşma kapsamında Nasdaq OMX Grubu'nun Borsa İstanbul'a fikri mülkiyet hakları, kaynak kodları, yeniden satım haklarıyla birlikte pay piyasası, borçlanma araçları piyasası ile endeks, pay, borçlanma araçları emtia ve enerji türev enstrümanlarının bütünleşik bir şekilde işlem göreceği ve şu anda dünyanın kullanılan en ileri teknolojisi Genium INET Trading sistemini vereceğini söyledi.
Turhan, Borsa İstanbul'un Nasdaq OMX Grubu'na ne vereceğine ilişkin bilgi verdi: " Nasdaq OMX ileBorsa İstanbul anlaşmasında ikili bir yapı var. Şayet Nasdaq ile anlaşabilirsek Borsa İstanbul'un da Nasdaq'ta bir azınlık payına sahip olması söz konusu olabilecek. Pay takası olması halinde aldığımız teknoloji paketinin bedeli olarak SPK onayına müteakiben 5 iş günü içerisinde Borsa İstanbul'un yüzde 5 payı Nasdaq OMX'e verilecek. Aynı şekilde teknoloji paketinin bedeli olmak üzere Nasdaq OMX'in tercihine göre 33,1 milyon doları ya da halka arz yapılmışsa piyasa fiyatı üzerinden, halka arz yapılmamış ise yapılacak değerleme üzerinden hesaplanacak Borsa İstanbul payı Nasdaq OMX'e verilecek. Pay takasının yapılıp yapılamayacağı 30 Haziran 2014 tarihinde belli olacak. Yüzde 2'lik Nasdaq OMX payına karşılıklı pay değişimi yöntemiyle hesaplanacak Borsa İstanbul payı da Nasdaq OMX'e verilir ama bu husus teknoloji paketi fiyatıyla alakasızdır. Bu iki şirketin ticari mantık ile birbirlerine iştiraki mantığıyla gerçekleştirilecek pay takasıdır. Pay takası gerçekleştirilemezse alınan teknoloji paketinin bedeli olarak yüzde 5 Borsa İstanbul payı devam ediyor, ama daha evvel Nasdaq OMX'e seçenekli olarak sunduğumuz imkan kalkıyor ve Nasdaq OMX'e doğrudan yüzde 2 Borsa İstanbul payı veriliyor." Turhan, bu anlaşmanın gerçekleşmesiyle birlikte 5 milyon dolar ödeme yapacaklarını belirterek, daha sonra projenin fazlarına bağlı olarak pay takası olursa toplamda 21,5 milyon dolar, eğer pay takası olmazsa 16,5 milyon dolar nakit ödeme yapılacağını söyledi. Nasdaq'ın bir yatırım kuruluşu olmadığını hatırlatan Turhan, şirketin ABD'deki sermaye piyasası mevzuatına tabi olan halka açık bir ortaklık olduğunu söyledi.
Halka açık ortaklıklar ile ilgili ABD'de 2000 yılının sonlarında ciddi sıkıntılar yaşandığını anımsatan Turhan, bunun neticesinde mevzuatta bir takım değişiklikler olduğunu ve katı kurallar uygulandığını kaydetti. Turhan, bu kuralların belli ihtiyaçları da beraberinde getirdiğini, bu çerçevede yaptıkları müzakereler istikametinde Nasdaq ile bir mutabakata vardıkları bilgisini vererek, şunları kaydetti: "Bu verdiğimiz yüzde 5'lik pay için 1 Aralık 2018 vadeli ve 1 Aralık 2018 tarihinden önceki 120 gün içerisinde bildirmek şartıyla Borsa İstanbul'un 1,5 milyar ABD Doları değeri üzerinden değerlenecek payları için o tarihten itibaren 5 yıl içerisinde eşit taksitte ödenmek üzere bir satım opsiyonu veriyoruz. Nasdaq OMX'in 1,5 milyar dolar üzerinden satım opsiyonu bulunuyor. Borsa İstanbul'un ise 1 milyar 500 milyon 10 bin dolarlık bir alım opsiyonu bulunmaktadır. Dolayısıyla 2018 yılı geldiğinde 1 Aralık'tan önceki 120 gün içerisinde Nasdaq ve Borsa İstanbul bir karar verecek; bu paylar Nasdaq'da kalacak mı veya Borsa İstanbul alım opsiyonunu uygulayacak mı, yoksa aynen devam mı edilecek diye… Pay takasına bağlı olan yüzde 2'lik pay söz konusu idi, bunun için ise halka arz tarihi veya 30 Haziran 2016 tarihinden hangisi önce ise, o yüzde 2'lik borsa payı karşılığında da 30 milyon dolar değerinde bir satım opsiyonu Nasdaq OMX'e, 30 milyon 500 dolar değerindeki bir alım opsiyonu da Borsa İstanbul'a tanınmış oluyor. Bu özel anlaşma genel kurulumuzun onayını gerektiriyor. Çünkü bu anlaşma ile biz ileriki bir vadede borsanın kendi paylarını ivazlı olarak iktisab etmesi için genel kuruldan yetki almaya ihtiyacımız var. Anlaşma kapsamında Nasdaq'a yapılacak ödemeleri toparlayacak olursak; pay takası olması halinde yüzde 5 Borsa İstanbul payı teknoloji bedeli karşılığı Nasdaq'ın tercihine bağlı olarak 33,1 milyon doları ya da bu tutara karşılık gelen Borsa İstanbul payı ve 21,5 milyon dolar nakit ödeme ile bir satım opsiyonu; pay takası olmazsa yine teknoloji değeri olarak yüzde 5 Borsa + yüzde 2 Borsa İstanbul payı, 16,5 milyon doları nakit ödeme ve bir satım opsiyonu vermiş oluyoruz."  Turhan'ın konuşmasının ardından Borsa İstanbul ile Nasdaq OMX iş birliğine ilişkin anlaşma oylamaya sunuldu. Anlaşma oy birliğiyle kabul edildi.

 
 

YORUM YAPIN

 
 
© 2004 - TGRT Haber