2022-06-09 12:00:00 | Son Güncelleme : 2022-06-09 12:13:36

Patronlara kötü, işçilere güzel haber: Yargıtay’dan ‘emsal izin’ kararı!

Çalıştığı iş yerinden mazeret izni talep eden bir işçinin bu isteği, iş yerinin yetkili müdürü tarafından kabul edilmedi. İşçi, izin kullanmakta ısrar edince iş yerinin yetkili müdürünün 'bir daha işyerine gelme' demesi fesih sebebi sayıldı. Emsal nitelikte bir izin kararına imza atan Yargıtay, bu tür durumlarda kovulan işçinin ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanacağına hükmetti.

Patronlara kötü, işçilere güzel haber: Yargıtay’dan ‘emsal izin’ kararı!
fotoğrafı büyüt
Fotoğrafı Paylaş

Kız kardeşinin doğumuna gitmek için 5 yıldır çalıştığı iş yerinden birkaç saat izin isteyen işçiye patronu izin vermedi. İzin verilmemesi üzerine gitmekte ısrar eden işçiye, iş yerinin yetkili müdürü tarafından 'Bir daha işyerine gelme' denildi.

İŞVEREN TAZMİNATINI VERMEDİ

İşte kovulan işçi tazminatını istedi ancak işveren tazminat isteğini geri çevirdi. Tazminat talebi karşılanmayan işçi, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız, nedensiz ve bildirimsiz olarak sonlandırıldığını iddia ederek iş yerini dava etti. Davacı işçi, ihbar ve kıdem tazminatları, asgari geçim indirimi, fazla çalışma, yıllık izin ve ulusal bayram genel tatil ücretleri alacaklarının tahsilini talep etti.

Davacının herhangi bir hak ve alacağının bulunmadığını savunan davalı şirket sahibi ise davacı hakkında devamsızlık tutanağı tutulduğunu belirterek davanın reddini istedi. İş Mahkemesi davanın kısmen kabul edilmesine karar verince davalı şirketin avukatı kararı temyize götürdü.

Davada devreye giren Yargıtay 9. Hukuk dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Yargıtay, işçiye 'bir daha gelme' demenin fesih sayılacağına hükmetti. Kararda şu ifadelere yer verildi:

'SEN BİLİRSİN O ZAMAN BİR DAHA GELME'

"Davacının işyerinde çalıştığı sırada, kardeşinin sezeryanla doğuma alındığı bilgisi üzerine işverenden işten erken çıkmak için izin talep ettiği anlaşılmıştır. İşyerinde bulunan yetkili kişinin iki saat sonra çıkabileceğini belirttiği, davacının hemen çıkma talebini tekrarlaması üzerine 'sen bilirsin o zaman bir daha gelme' denilerek işyerinden çıkarıldığı anlaşılmaktadır.

İŞVEREN İŞE BAŞLAMA ÇAĞRISINDA BULUNMADI

4857 sayılı İş Kanunu‘nun 2/4. maddesine göre, işveren vekilinin işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işverenin sorumlu olduğu kurala bağlanmış olup, davalı işverenin olay sonrasında işyeri yetkilisinin eyleminin kabul görmediğini gösterir şekilde işçinin işe derhal başlaması için çağrıda bulunmadığı ortadadır.

‘BİR DAHA GELME’ DEMEK FESİH SEBEBİ

İşverenin, işyerini sevk ve idare eden yetkili kişi konumundaki çalışanın eylemini benimsemiş olduğu kabul edilmelidir. Nitekim davacı işçi ihtarname keşide ederek ihbar ve kıdem tazminatı talep etmiş, davalı işveren daha sonra düzenlediği ihtarnameyle iş sözleşmesinin feshedilmediğini belirtmiştir. Somut uyuşmazlıkta, davacı işçinin mazerete dayanan bir kaç saatlik izin talebinin karşılanmaması üzerine yine de erken çıkmak istediğini açıklayınca bir daha işyerine gelmemesi gerektiği söylenerek iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmakla, davacının ihbar ve kıdem tazminatına hak kazandığı kabul edilmelidir.