Tarih : 02.07.2021 - 10:26 Yorum : 0

MSB 2 bin 533 açıktan işçi alımı: MSB işçi alımı başvuruları nasıl yapılır?

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesine 2 bin 533 açıktan işçi alımı yapılacağı duyuruldu. MSB işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak. Peki, MSB 2 bin 533 açıktan işçi alımı ne zaman? MSB işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılacak?

MSB 2 bin 533 açıktan işçi alımı: MSB işçi alımı başvuruları nasıl yapılır?

Millî Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi süreli işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı bünyesine açıktan işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu gelişmenin üzerine vatandaşlar, MSB işçi alımına ilişkin detayları araştırmaya başladı.

MSB İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Milli Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere yapılacak alımlar için bazı şartlar sunulmuştur. Söz konusu şartlar şu şekilde;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması gerekir.

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olunması gerekir.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olunmamış olması gerekir.

4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmaması gerekir.

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olması gerekir.

6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olması gerekir.

7. Askerlikle ilişiği kalmamış olması gerekir. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması gerekir.

9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlaması gerekir. (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabilecek. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekir).

10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekir.

11. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı olmayacaktır.

12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

13. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilecek. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

14. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu şartı aranacak.

MSB işçi alım ilan detaylarına ulaşabilmek için BURAYA tıklayın.

MSB İŞÇİ ALIMI NASIL YAPILACAK?

Açık iş pozisyonları için sözlü ve uygulamalı sınav gerçekleştirilecek. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday alınacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak. Dolayısıyla açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belli olacak. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belli olacak.

MSB işçi alımına başvurabilmek için BURAYA tıklayın.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 10:30’da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura sonucunda belirlenen sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulacak. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak. İstekli adayların kura çekimini izleyebilmeleri hususu, ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında ayrıca değerlendirilecek.

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri değerlendirmeye alınacak. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri MSB resmi internet sitesinden yayımlanacak. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir.

Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü ve uygulamalı sınav sürecine başlanacaktır. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacak.

Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden ilan edilecek. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacak.

MSB İŞÇİ ALIMI SINAVLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Sözlü ve uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak gerçekleştirilecek.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız olacak. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden belirlenecek. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday tespit edilecektir. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulacak. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat iletilmeyecektir.

İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların/işe başlama hakkından feragat edenlerin, deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecek.

Açık iş gücü kontenjan dağılımını görmek için BURAYA tıklayın.

 
 
YORUM YAPIN

 
 
© 2004 - TGRT Haber