2022-01-11 17:37:46

Yeni asgari ücret sonrasında maaş hesaplama nasıl yapılır? |Vergisiz maaş hesaplama tablosu

2022 asgari ücret alanlar ve asgari ücret üzerinde maaş alanlar için maaş hesaplama nasıl yapılır? Vergisiz maaş hesaplama nasıl yapılacak? Asgari ücretin belirlenmesinin ardından kafa karıştıran sorularda beraberinde geldi. 2022 asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırılırken daha yüksek maaş alanlar için de asgari ücret kadar kısım vergi istisnası sayıldı. Peki yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? Asgari ücret alanın hesabı nasıl yapılacak? Asgari ücretten fazla alanlar ne kadar vergi ödeyecek? Vergi istisnası kaç TL olacak? İşte yeni sistemde maaş hesapları…

Yeni asgari ücret sonrasında maaş hesaplama nasıl yapılır? |Vergisiz maaş hesaplama tablosu
fotoğrafı büyüt
Fotoğrafı Paylaş

Asgari ücretten vergilerin kaldırılmasının ardından birçok kafa karışıklığı meydana geldi. Özellikle asgari ücretin üzerinde maaş alanlar için maaş hesaplamasının nasıl yapılacağı ise en çok sorulan konulardan oldu. Asgari ücretten vergiler kaldırılınca AGİ’de kalkmış oldu. Özellikle asgari ücretin üzerinde maaş alanların vergi istisnası ve tüm çalışanlara daha önce ödenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) konusu en çok merak edilen ve bir türlü netleşmeyenler arasında yerini aldı. Peki yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? Asgari ücret alanın hesabı nasıl yapılacak? Asgari ücretten fazla alanlar ne kadar vergi ödeyecek? Vergi istisnası kaç TL olacak? İşte tüm soruların cevabı haberimizde…

VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET KİMLERDE UYGULANIYORDU?

Vergisiz asgari ücret aslında daha önce uygulanıyordu. Apartman görevlilerinin maaşları vergisiz olarak hesaplanıyor sadece primler indirilip kalan tutar net ücret olarak ödeniyordu. Dolayısıyla apartman görevlilerinin asgari ücreti daha fazla olurken AGİ de almıyorlardı.

YENİ ASGARİ ÜCRET SONRASINDA VERGİLER NASIL HESAPLANACAK?

Yeni asgari ücret hesaplamasının ardından maaşların nasıl hesaplandığı merak edilirken asgari ücretin üzerinde maaş alanlardan ne kadar vergi kesildiği en çok sorulan konular arasında. Yapılan son düzenlemeye göre yeni durumda tüm çalışanların ve memurların maaşlarındaki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna edildi. Bu durumda tüm çalışanlar için vergi iadesi ortadan kalkarken asgari ücret üzerindeki maaş için vergi hesaplanması gerekiyor.

Şirketler bordroları hazırlarken artık gelir ve damga vergisi istisnalarını göz önüne alacaklar. Yine daha önce uygulanmakta olan AGİ ödemeleri de ortadan kalkacak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞ'DE ÖRNEKLENDİREREK AÇIKLADI

Asgari ücret üzerinde maaş alanlar için AGİ olup olmayacağı ve maaşların nasıl hesaplanması gerektiği konusunda kafa karışıklığı oluşurken konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı bir tebliğ taslağı yayınladı. 319 numaralı tebliğ taslağı revize de edildi. Ancak bu taslakta henüz net ücretle anlaşıp çalışanların maaşları ile ilgili hesaplar bulunmuyor. O yüzden bu taslakta yeni eklemeler olacağını da düşünüyoruz. Zaten tebliğin duyurulduğu internet sayfasında şu ibarelerin olduğu bir ön yazı da yer aldı: Tebliğde şu ifadeler yer aldı: "22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin istisna edilmesine ilişkin açıklamalar ile aynı Kanunla yürürlükten kaldırılan Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesi kapsamında bulunan diğer ücretlilerin durumuna yönelik hazırlanan Tebliğ Taslağı gelen görüş ve öneriler kapsamında güncellenmiştir. Söz konusu Tebliğ Taslağının geliştirilmesine yönelik ilave görüş ve önerilerinizi mimren@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz."

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, tebliğdeki örneklerden yola çıkarak bazı maaşların hesapları da şöyle yapılacak:

ASGARİ ÜCRET 2022 OCAK AYI HESABI

Brüt ücret 5004 TL

SGK toplam primi 700,60 TL

Gelir vergisi 0 TL

Damga vergisi 0 TL

Net ücret: 4253,40 TL

Böylece bu işçinin maaşından sadece primler kesilecek ve net ücret kendisine ödenecek.

EK ÖDEME VARSA DURUM DEĞİŞİR

Örneğin bir işçinin asgari ücret dışında 996 lira da sosyal yardım olarak ödeneği bulunsun. Bu durumda bu işçinin brüt ücreti 6000 TL'ye çıkacak ve Ocak maaşı şu şekilde hesaplanacak:

Brüt ücret 6000 TL

Sigorta primi 900 TL

Matrah 5.100 TL

Gelir vergisi 765 TL

Asgari ücret matrahı 4.253,40 TL

Asgari ücretin vergisi 638,01 TL

İstisna matrahı 4.253,40 TL

Kesilecek gelir vergisi 126,99 TL

Damga vergisi 7.56 TL

Net ücret 4.965,45 TL

YÜKSEK MAAŞ ALAN İÇİN VERGİSİZ MAAŞ HESABI

Örneğin bir işçinin brüt maaşı 8.000 TL olsun. Bu işçi asgari ücret üzerinde maaş almaktadır. Ancak ücretinde asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacaktır.

Bu işçinin Ocak maaşı şöyle hesaplanacaktır:

Brüt ücret 8.000 TL

Sigorta primi 1.200 TL

Matrah 6.800 TL

Gelir vergisi 1.020 TL

Asgari ücret matrahı 4.253,40 TL

Asgari ücretin vergisi 638,01 TL

İstisna matrah 4.253,40 TL

Kesilecek gelir vergisi 381,99 TL

Damga vergisi 22,74 TL

Net ücret: 6.395,27 TL

EMEKLİ ÇALIŞANDA MAAŞ DURUMU

Bir işçi emekli olduktan sonra, asgari ücretle çalışmaya başlamıştır.

İşçinin ücretinden %7,5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. Bu işçinin Ocak ayı maaş hesabı şöyle olacaktır:

Brüt ücret 5004 TL

Sosyal güvenlik Destek Primi 375,30 TL

Matrah 4.628,70TL

Gelir vergisi 694,31 TL

Asgari ücret matrahı 4.253,40 TL

Asgari ücretin vergisi 638,01 TL

İstisna matrahı 4.253,40 TL

Kesilecek gelir vergisi 56,30 TL

Damga vergisi 0 TL

Net ücret 4.572,41 TL

Etiketler