Tarih : 21.01.2021 - 13:10 Yorum : 0

Koroner BT Anjiyografi Nasıl Çekilir? / Koroner Damarların Katatersiz Görüntülenmesi

Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler tıp dünyasında da kendisini göstermektedir. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak tıbbi teşhis cihazlarının hızla gelişmesi hastalıkların çok erken evrede tanınabilmesine, dolayısıyla tedavisine imkân sağlamaktadır. Bu haberimizde: “Multidedektör BT (çok kesitli BT) görüntüleme sistemlerinde BT anjiyografi nasıl çekilir?, Damarların katatersiz görüntülenmesi nasıl yapılır” başlıklarını açıklamaya çalışacağız.

Koroner BT Anjiyografi Nasıl Çekilir? / Koroner Damarların Katatersiz Görüntülenmesi

Koroner arter hastalıkları batı toplumlarında en önde gelen ölüm sebeplerindendir. Bu yüzden koroner arter hastalıklarının erken teşhis ve tedavisi büyük önem taşır. Koroner damarların görüntülenmesi bilindiği gibi, "Anjiyografi" dediğimiz kateter tekniği ile yapılmakta ve bu şekilde teşhise gidilmektedir. Bu teşhis yöntemine alternatif olarak geliştirilen ve hastaya dışarıdan müdahale yapılmaksızın uygulanan "çok kesitli BT teknolojisi" ise, oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Multidedektör BT ile koroner anjiyografi, hiçbir laboratuvar hazırlığı gerektirmeden, hiç bir girişim yapılmadan yalnızca bir nefes tutumu süresi olan 20 saniyede gerçekleştirilmektedir.

Koroner BT Anjiyografi Nasıl Çekilir? / Koroner Damarların Katatersiz Görüntülenmesi

Özellikle risk grubundaki kişilerin kapsamlı Check-Up incelemelerinde, bu teknikle koroner damarların görüntülenmesi, damarların tıkalı olup olmadığı veya ne oranda daralma olduğunun anlaşılabilmesi mümkündür. Klâsik anjiyografiye göre, daha ucuz, daha kolay ve daha hızlı bir tarama yöntemi olup, bu sayede tetkik sonrasında hastanede yatma zorunluluğu da ortadan kalkmıştır.

Kimler çok kesitli BT taramasından geçebilir?

35 yaşını geçenler, ailesinde koroner kalp hastalığı olanlar, yüksek kolesterolü bulunanlar, yüksek tansiyon hastaları, sigara içenler, şeker hastaları, kilo fazlası ve obez olanlar, stres altındaki kişiler.

Neden çok kesitli BT?

Koroner BT Anjiyografi Nasıl Çekilir? / Koroner Damarların Katatersiz Görüntülenmesi

Bu yöntem, tüm vücut taramalarında ve damarların görüntülenmesinde 3 boyutlu, girişimsiz ve eziyetsiz bir yöntemdir. Kansız ve katetersiz bir tetkiktir. Çok kesitli BT, mevcut cihazlardan 10 ila 20 kat daha hızlı olup, damar duvarlarındaki kireç miktarını diğer bir deyişle damar sertliğini rakamsal olarak ölçen son derece hassas ve güvenli bir teknolojiye sahiptir. Elde edilen görüntülerde, kalp krizlerinin sebebi olan damar duvarlarındaki birikimlere ait en küçük kireç zerreciği bile saptanabilmektedir.

Hangi organlardaki hasarların tespitinde kullanılır?

Koroner BT Anjiyografi Nasıl Çekilir? / Koroner Damarların Katatersiz Görüntülenmesi

Koroner arter kalsiyum tarama testi, akciğer çok kesitli BT, kalp çok kesitli BT, koroner çok kesitli BT, anjiyografi (katetersiz), boyun anjiyografi, böbrek anjiyografi, akciğer anjiyografi, aorto-ilyak anjiyografi, bacak damarları anjiyografisi, sanal kolonoskopi, sanal bronkoskopi.

 
 

YORUM YAPIN

 
 
© 2004 - TGRT Haber