Tarih : 07.06.2021 - 06:31 Yorum : 0

Esnaf, şirket ortakları ve iş yeri sahiplerine müjde: Borçlar silinecek

Torba Yasa olarak bilinen "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi" TBMM'de yasalaştı.

Esnaf, şirket ortakları ve iş yeri sahiplerine müjde: Borçlar silinecek

Torba Kanun'da sadece kamu borç yapılandırmasına ilişkin hükümler yer almıyor. Bu kanun ile birlikte aynı zamanda borçları nedeniyle zor durumda olan bakkal, berber, lokantacı, kuaför tamirci gibi başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar, şirket ortakları ile diğer iş yeri sahiplerinin halk arasında Bağ-Kur borcunu silme olarak bilinen Bağ-Kur borçlarının durdurulması öngörülmektedir.

Bu uygyulama ise 2020 yılından beri küresel pandemi olarak ilan edilen koronavirüs ile adeta kabusu yaşayan başta berber ve kuaförler ile yeme-içme ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren iş yerleri için bir nebze de olsa rahatlatacaktır. Keza iş yerleri kapalı olduğu dönemde dahi iş yeri sahipleri kendileri için 2021 yılında her ay ödenen 1.234.25 Bağ-Kur primi ödemek zorunda bulunmaktadır.

Bağ-Kur borçları faiziyle tamamen durdurulduğundan bu borçlar nedeniyle SGK icra ve hazi yapılmamaktadır. Durdurulan borçların sonradan ödenmesi halinde emekliliğe sayılacaktır. Borcu durduranlar ayrıca bir yıl içinde 30 gün genel sağlık sigortası primlerinin bulunması halinde genel sağlık sigortasından kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerde faydalanabilmektedir.

DURDURMA YOLUYLA BORÇTAN KURTULMA

Halk arasında borç silme olarka bilinen SGK'nın borç nedeniyle sigortalılığı durdurma uygulması 30.04.2021 tarihi itibarıyla 4/1-B sigortalılığına ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını Torba Kanun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 4. ayın sonuna kadar. ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları yahut 6183 sayılı kanun kapsamında tecil ve taksitlendirmemeleri halinde prim ödemesi bulunan sigortalılarınrın daha önce ödedikleri primlein tam olarka karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıalrın ise tescil tariih itibarıyla sigortalılıkları durdurulacaktır.

Öngörülen tarih itibarıyla prim borcu bulunanlardan hiç prim ödemesi bulunmayanların sigortalılığı SGK tarafından oluşturulacak program aracılığıyla tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla; prim ödemesi olanlardan ise tecil taksitlendirmesi ve yapılandırması bitmiş olan sigortalıların sigortalılığı oluşturulacak program arcılığıyla sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerinde prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibarıyla (83) terk koduyla durdurulacak.

KİMLERİN BORCU SİLİNECEK

Borç silme oalrak bilinen SGK'nın bor ndeniyle sigortalılığı durdurma uygulaması, 30.04.2021 tarihi itibarıyla prim borcu bulunması kaydıyla;

-Mülga Bağ-Kur (1479) ve Tarım Bağ-Kur (2926 sayılı) Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar,

-Tevkifata istinaden geriye dönük mülga Tarım Bağ-Kur (2926 sayılı) kanun kapsamında tescili yapılanlar,

-4/1-B kapsamında sigortalı sayılanlar (Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç),

-Değişik yapılandırma kanunlarına göre prim borçlarını yapılandırdıkları halde (yapılandırma borcunun tamamını ödeyenler hariç) yapılandırması bozulanlar veya yapılandırmasının iptali için yazılı talepte bulunanlar,

-SGK'ya olan borçları SGK Kanunua göre ertelenmiş sigortalılardan yazılı talepte bulunanlar ile primi borçlarını AMme Alacakları ve Tahsil Usulü Kanunu kapsamında tecil ve taksitlendirenlerden, tecil ve taksitlendirmesi bozulanlar veya tecil ve taksitlendirmesinin iptlai için talepte bulunanlar faydalanabilecektir.

BEKLEMEDEN BORCU SİLME

Torba Kanun'da öngörülen süreleri beklemeden sigortalılığını durdurmak isteyen sigortalılar ve hak sahiplerinin, başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri halinde prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam oalrka karşıladığı ayın sonu itibarıyla hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla sigortalılıkları durdurulacak. Ayrıca sigortalılarca e-Devlet sistemi üzerinden de durdurma talepleri yapılabilecek.

Talebine istinaden sigortalılıkları durdurulanların (4/1-B) kapsamında çalışmaya devam ettiğinin tespit edilemsi halinde 1 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla (06) yeni koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Kaynak : Türkiye Gazetesi
 
 
YORUM YAPIN

 
 
© 2004 - TGRT Haber