Tarih : 02.12.2021 - 11:37 Yorum : 0

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman? Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alım şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ile ilgili ilan metni yayınladı. Yayınlanan ilan metninde 400 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 100 Temizlik Görevlisi alacağını duyuran bakanlık için yoğun bir araştırma yapılmaya başladı. Konuyla yakından ilgilenen vatandaşlar, “Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2021 ne zaman?”, “Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alım şartları neler?” sorularına yanıt aramaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman? Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alım şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 400 Güvenlik Görevlisi, 100 de Temizlik Görevlisi olmak üzere toplam 500 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyurunun ardından personel alımlarının ne zaman olacağını ve gerekli şartları yakından takip eden vatandaşlar konuyla ilgili yoğun bir araştırma yapmaya başladı. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte detaylar…

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek olan sözleşmeli personel alımlarında güvenlik ve temizlik görevlisi kontenjanından toplamda 500 kişi alınacak. Personel alımları için başvurular elektronik ortamdan yapılacak olup, başvuru tarihleri 07-17 Aralık 2021 olarak belirlendi. Başvuru yapmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı resmi sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Başvuru yapan adaylar içerisinde belirlenen şartları sağlamayanlar tespit edildiğinde başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Adaylar başvurularını sadece bir il ve öğrenim durumlarına göre sadece bir pozisyon için gerçekleştirebilecekler. Tercih edilen için yapılacak olan sıralamaya katılacaklarından dolayı birden fazla il ya da pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm detaylı gelişmeler Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi web sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımları için belirlenmiş bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartları sağlamaları durumunda adaylar diledikleri gibi başvurularını gerçekleştirebilecekler. Sözleşmeli personel alımları için 657 sayılı kanunun 48’nci maddesinde bulunan genel şartları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Son başvuru tarihinden itibaren 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Görevini devamlı yapması için engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’ncü maddesinde belirtilmiş olan süre zarfı geçmiş dahi olsa; kasten işlenmiş bir suçtan dolayı bir yıl ya da daha fazla süre ile hapis cezasına çaptırılmamış olmak,

 • Affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı, zimmet, irtikap, hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanmak, sahtecilik, hileli iflas, edimin ifasına fesat karıştırmak, ihaleye fesat karıştırmak ve kaçakçılık gibi suçlardan mahkum olmamak,
 • Askerlik ile ilgisi bulunmamak ya da askerlik çağına gelmemiş olmak,
 • Askerlik çağına gelinmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelemiş, yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alım şartları için bazı özel durumlar da bulunmaktadır. Onları da aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarında ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim lise mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 55 ve üzerinde bir puan almış olmak,
 • Tercih edilmesi düşünülen pozisyon için gerekli olan nitelikleri taşıyor olmak,

 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ya da yaşlılık maaşı almıyor olmak,
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmezler.” hükmüne uygunluk sağlamak.
 
 
YORUM YAPIN

 
 
© 2004 - TGRT Haber