Tarih : 24.11.2021 - 15:06 Yorum : 0

KPSS'den 70 puan ile zabıta memuru başvuru şartları ve tarihleri!

"Esenler Belediyesi zabıta memur alımı başvuru tarihleri ne zaman? Zabıta başvuru şartları nedir?" sorularının cevabı, Esenler Belediyesi'nin yayınladığı ilandan sonra araştırılmaya başladı. Genel ve özel başvuru şartlarının yayınlandığı Esenler Belediyesi zabıta alımı ilanına dair detaylar haberimizde...

KPSS'den 70 puan ile zabıta memuru başvuru şartları ve tarihleri!

KPSS şartı ile zabıta memuru alımı yapacağını duyuran Esenler Belediyesi, yayınladığı ilanda başvuru şartlarını ve tarihlerini açıkladı. Esenler Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere kadın ve erkek zabıta memuru alımı yapacağını yayınladığı ilan üzerinden duyurmasıyla birlikte, zabıta adayları ilanın detaylarını araştırmaya başladı. İşte, zabıta alım şartları ve başvuru tarihleri...

ZABITA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Esenler Belediyesi zabıta memuru alımları 10 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve 14 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek. Adaylar gerekli belgeler ile birlikte başvuru tarihlerinde, Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8 Esenler /İstanbul adresinde Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne başvuru yapabilecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek, kişinin kendisi dışında başvurusu alınmayacak.

ZABITA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • 3 adet fotoğraf
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
 • Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • Başvuru Formu (Belediyemizin internet internet sayfasından www.esenler.bel.tr adresi üzerinden temin edilecektir.)
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,eDevlet'ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

ZABITA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ZABITA BAŞVURUSU ÖZEL ŞARTLAR NELER?

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen (70 puan) asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına baĢvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce bavvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)
 • Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

 
 
YORUM YAPIN

 
 
© 2004 - TGRT Haber