2022-07-03 14:47:00 | Son Güncelleme : 2022-07-03 15:04:23

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Pandemide kullanılan izin kıdeme eklenecek

Koronavirüs pandemisinde ücretsiz izne çıkmak zorunda kalan milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar çıktı. Bölge Adliye Mahkemesi, ücretsiz izinde geçen sürelerin kıdem tazminatı hesabına eklenmesi gerektiğine hükmetti.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Pandemide kullanılan izin kıdeme eklenecek
fotoğrafı büyüt
Fotoğrafı Paylaş

Milyonlarca çalışan koronavirüs pandemisi nedeniyle ücretsiz izne çıkarılmaya mecbur kaldı. O süreçte mecburiyetten dolayı çalışılmayın sürenin kıdem tazminatı hesabına eklenip eklenmeyeceği yakından takip ediliyor. Ücretsiz izin konusunda 4857 sayılı İş Kanunu'nun 55'inci maddesinin 'j' bendinde yer alan "işverenler tarafından verilen diğer izinler" ifadesinin pandemi ücretsiz izni de kapsayacağı konuşuluyordu.

EMSAL NİTELİKTE KARAR ÇIKTI

Bazı uzmanlar, ücretsiz iznin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde kıdem süresine dahil olmadığını ifade ederken; karşıt görüştekiler de pandemide geçen ücretsiz izin sürelerinin yıllık izne hak kazanmak için gerekli kıdemin hesabında dikkate alınacağını dile getiriyordu. Konuyla alakalı Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

SÜRELER KIDEME EKLENECEK

Oy birliği ile alınan kararda şöyle denildi:

Yargıtay 9. ve 22. Hukuk dairelerinin yerleşik kararlarına göre işçinin ücretsiz izinde bulunduğu sürelerde iş akdi askıdadır. İşçinin 6 aylık kıdem hesabına deneme ve askıda kalan sürelerde dahil edilir. Başka bir anlatımla bu hesapta fiili çalışma süreleri mutlak olarak aranmaz. Bu kararlar da dikkate alındığında 7244 sayılı kanun ile 4857 sayılı kanuna eklenen geçici 10.madde çerçevesinde tek taraflı izin uygulaması sonucunda kullandırılan ücretsiz izin süreleri 6 aylık kıdem süresi hesabında dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle İş Mahkemesi'nce yargılamaya devam edilerek davanın esası hakkında hüküm kurulması gerekirken dava şartı yokluğundan davanın reddine dair karar verilmesi hatalıdır.