• Piyasalar
 • down
  BIST 100
  117741
 • down
  USD
  6.8523
 • up
  EURO
  7.8235
 • up
  GBP
  8.6278
 • up
  Altın
  399.334
 • TGRT Haber Arama
 • TGRT Haber Facebook
 • TGRT Haber Twitter
 • TGRT Haber Youtube
 • TGRT Haber RSS
REKLAMI KAPAT
Tarih : 29.05.2020 - 16:57 Yorum : 0

Çeşitli Durumlarda Edilecek En Güzel Dualar

Dua, istemek demektir. Dua, Allahü Teâlâ’ya yalvararak O’ndan muradını istemek demektir. Hem Allahü Teâlâ, dua eden mümini çok sever. Dua etmeyene ise gadap eder ve dua tüm müminlerin yegane silahı olarak bilinir. İslam dininin temel direklerinden biri olan ve Hadis-i şerifte, “Dua müminin silahı, dinin de direğidir.” denilmiştir. Bu makalemizde sizler için: “Günahların affı için nasıl dua edilir, Hamd ve şükür duası, Hastanın iyileşmesi için yapılacak dualar, Kalpte imanın olması ve sabit kalması için yapılacak dua, Fitneden ve tüm kötülüklerden korunmak için yapılacak dua, Zararlardan ve vesveseden korunmak için yapılacak dua, Çarşıya sokağa çıkarken okunacak dua nelerdir?” gibi sorularınıza cevaplar bulacaksınız.

Çeşitli Durumlarda Edilecek En Güzel Dualar

Günahların Affı İçin Yapılacak Dua 

Günahlardan korunmak için dua

Her günahın affı için, kalp ile tövbe etmek ve dil ile istiğfar etmek ve beden ile kaza etmek lâzımdır. Yüz kere tespih etmek, yâni “Sübhânallah-il-azîm ve bi-hamdihi” demek ve sadaka vermek ve bir gün oruç tutmak, çok iyi olur.

“Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil-azîm.”

Bunu, her gün ve her gece yüz kere okumalıdır.

 Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Sabah-akşam 7defa “Allahümme ecirni minennar” diyen cehennemden kurtulur”

“Sabah-akşam 7 defa, "Hasbiyallahü la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azim" okuyanın dünya ve ahiret işine Allah kâfi gelir.”

“Sabah akşam yüz defa "Sübhanallahi ve bihamdihi, diyenin, günahları deniz köpüğü kadar da olsa affedilir.”

Hamd ve Şükür Duası

Hamd ve Şükür Duası  

Her sabah bir kere “Allahümme mâ esbaha bî min nîmetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerîke leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükr” demeli ve her akşam (Mâ esbaha) yerine (Mâ emsâ) diyerek, hepsini aynen okumalıdır.

Peygamberimiz buyurdu ki,” Bu Duayı gündüz okuyan, o günün şükrünü yapmış olur. Gece okuyunca, o gecenin şükrünü ifa etmiş olur”. Abdestli okumak iyi olur ise de şart değildir. Hergün ve her gece okumalıdır.

Hamd ve şükür için de şu dua okunmalıdır:

“El-hamdü-lillâhi dâimen ve alâ külli hâl ve E'ûzü billâhi min hâl-i ehlinnâr”.

Şu dua da okunmalıdır:

“Elhamdülillahi alâ ni’metil islâm. Ve alâ tevfîkil îmân. Ve alâ hidâyetil rahmân.”

Sağlık ve Afiyet İçin Yapılacak Dua

Sağlık ve Afiyet İçin Yapılacak Dua

Resûlullah şu duayı çok okurdu: “Allahümme innî es'elüke-ssıhhate vel-âfiyete vel-emânete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi birahmetike yâ Erhamerrâhimîn”. Bunun manası, (Ya Rabbi! Senden, sıhhat ve âfiyet ve emanete hıyanet etmemek ve güzel ahlâk ve kaderden razı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi! Merhametin hakkı için, bunları bana ver!) demektir. Biz de ulu ve şanlı Peygamberimiz gibi dua etmeliyiz.

Hastanın İyileşmesi İçin Yapılacak Dua

Hastanın İyileşmesi İçin Yapılacak Dua

Eshâb-ı kiramın büyüklerinden Osman bin Huneyf bildiriyor: İyi olması için dua isteyen bir âmâya, abdest alıp, iki rekât namaz kılmasını, sonra “Allahümme innî es'elüke ve eteveccehü ileyke bi-Nebiyyike Muhammed’in Nebiyyirrahme, yâ Muhammed innî eteveccehü bike ilâ Rabbi fî hâcetî-hâzihî, li taktıye-li, Allahümme şeffi'hü fiyye” duasını okumasını emretmiştir.

Eshâb-ı kirâm, bu duayı hep okurdu. Bu duada, dileğin kabûl edilmesi için, Muhammed aleyhisselâmı vesile edilmektedir.

Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’ aliyyil’azîm. Duası da bütün hastalıklar için okunur. Dertlerden kurtulmak için ve murâda kavuşmak için beş yüz kere okunur. Evvelinde ve ahirinde yüzer defa salevât-ı şerîfe okuyup dua etmelidir.

Hadîs-i şerifte buyuruldu ki, “Bir hasta, ‘lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn’ i kırk def'a okursa, şehit olarak vefat eder. Şifa bulursa, bütün günahları afv olur.”

Âişe validemiz buyurdu ki, Resûlullahın bir yerinde ağrı olsa iki Kûl e’ûzü sûresini okuyup, mübarek avucuna üfler, elini ağrı olan yere sürerdi.

Bir gün iki gözü a’mâ bir kimse gelip, “Yâ Resûlallah “sallallahü Teâlâ aleyhi ve sellem” Allahü Teâlâ’ya dua et, gözlerim açılsın,” dedi. Peygamberimiz, “Kusursuz bir abdest al! Sonra Ya Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhi selamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhi selam! Seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi! Bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!” duasını okumasını söyledi. Adam, abdest alıp dua etti. Hemen gözleri açıldı. Bu duayı Müslümanlar, her zaman okumuşlar ve maksatlarına kavuşmuşlardır.

Kalpte İmanın Olması ve Sabit Kalması İçin Dua

Kalpte İmanın Olması ve Sabit Kalması İçin Dua

Resûlullah her zaman, “Allahümme, yâ mukallibelkulûb, sebbit kalbî, alâ dînik” Duasını okurdu ki, Ey büyük Allah’ım! Kalpleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sabit kıl, yâni dininden döndürme, ayırma! demektir.

“Allahümme yâ muhavvilel havli vel-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahsenil hâl!”

(Ey, herkesin hâllerini değiştiren Allah’ım! Bize iyi hâller ihsan eyle!) duasını okumalıdır.

Zararlardan ve Vesveseden Korunmak İçin Dua 

Zararlardan ve Vesveseden Korunmak İçin Dua

“Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî!

E’ûzü bi-kelimâtillâhittâmmati min şerri külli şeytânın ve hâmmatin ve min şerri külli aynin lâmmetin.”

Bu dua her sabah ve akşam üç defa okunup kendi üzerine veya yanındakilerin üzerine üflenirse, göz değmesinden ve şeytanların ve hayvanların zararından korur. Bir kimseye okurken, E’ûzü yerine (Ü’îzüke) denir. İki kişiye okurken (Ü’îzü-kümâ) denir. İkiden fazla kimseye okurken, (Ü’îzü-küm) demelidir.

Her türlü kötülükten kurtulmak için için şu Dua da okunmalıdır:

“E’ûzü bikelimâtillâhit-tâmmâti min şerri külli şeytânin ve hâmmatin. Ve min şerri külli effâkin kâzibetin. Ve min şerri külli gammâzin hâinetin. Ve min şerri külli aynin lâmmetin. Ve min şerri külli bid’atin dâlletin.”

Zarar ve kötülüklerden kurtulmak için “Eûzü bikelimâtillâhi-ttâmmâti min şerri mâ haleka.” Duasını okuyan, bir yere gelince, o yerden kalkıncaya kadar zarar ve kötülüklerden kurtulur.

Bir hadîs-i şerifte, “Bir şeyden zarar gören, abdest alıp iki rekât namaz kılsın! Sonra; Yâ Rabbi! Senden istiyorum. Senin âlemlere rahmet olan Peygamberin Muhammed aleyhisselâmı vesile kılarak sana yalvarıyorum. Yâ Muhammed! Dileğimi kabul etmesi için Rabbime seni vesile ediyorum. Yâ Rabbi! Onu bana şefaatçi et desin” buyuruldu.

Fitneden ve Kötülüklerden Korunmak İçin Dua 

Fitneden ve Kötülüklerden Korunmak İçin Dua

Fitneden korunmak için, “Allahümme innî eûzü-bike min azâbil-kabri ve min azâbinnâr ve min fitnetil mahyâ velmemâti ve min fitnetil Mesîhiddeccâl.” duası okunmalıdır.

Resûlullahın, “Allahümme innî es'elü-ke fiilel hayrât ve terkelmünkerât ve hubbel-mesâkin ve izâ eredte fitneten fî kavmî fe-teveffenî gayre meftûn” duasını okuduğunu imam-ı Muhammed bildiriyor.

Bu Dua, (Ya Rabbi! Bana hayırlı işler yapmak, çirkin şeyleri terk etmek ve fakirleri sevmek nasip eyle! Kavmim arasında fitne çıkarmak istediğin zaman, fitneye karışmadan canımı al!) demektir.

Çarşıya Sokağa Çıkarken Okunacak Dua

Çarşıya Sokağa Çıkarken Okunacak Dua

Çarşıya giderken ve başka zamanlarda devamlı okunacak dua şu:

“Lâ ilâhe illallahü vahde hü lâ şerîke leh, le hül mülkü ve le hül hamdü, yuhyî ve yümît, ve hüve hayyün lâ yemût, bi yedi-hil-hayr, ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”

 
 

YORUM YAPIN

 
 
© 2004 - TGRT Haber