2022-06-03 17:08:07 | Son Güncelleme : 2022-06-03 17:17:00

Süleyman Çelebi kimdir? Süleyman Çelebi hangi dönemde yaşadı, eserleri nelerdir?

Süleyman Çelebi, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2022 yılının Süleyman Çelebi yılı olarak kabul edilmesinin ardından en çok araştırılan isimler arasında yerini aldı. ‘Mevlid’ olarak bilinen ‘Vesiletü’n-Necat’ı kaleme alan Süleyman Çelebi’nin hayatı, biyografisi ve eserleri merak ediliyor. Peki Süleyman Çelebi kimdir, hangi dönemde yaşadı? Süleyman Çelebi eserleri nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan karara göre 2022 yılı Süleyman Çelebi Yılı olarak kutlanacak.
fotoğrafı büyüt
Fotoğrafı Paylaş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan karara göre 2022 yılı Süleyman Çelebi Yılı olarak kutlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 2022 yılı Süleyman Çelebi Yılı olarak kutlanacak. Yayımlanan kararın ardından Süleyman Çelebi ve eserleri üzerine yoğun bir araştırma yapılmaya başladı. ‘Mevlid’ olarak bilinen ‘Vesiletü’n-Necat’ın da yazarı olan Süleyman Çelebi’nin biyografisini sizler için hazırladık. İşte Süleyman Çelebi hayatı, biyografisi ve eserleri…

SÜLEYMAN ÇELEBİ KİMDİR?

1351-1422 yılları arasında yaşamış olan Süleyman Çelebi, Orhan Gazi döneminde doğmuştur. Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Süleyman Çelebi, kimi kaynaklara göre Osmanlı Sultanı I. Murat’ın vezirlerinden Ahmed Paşa’nın oğlu, Şeyh Mahmûd Efendi’nin torunu olarak anılmaktadır. Dedesi Mahmûd Bey, Şeyh Edebali’nin torunudur ve 1338 yılında Süleyman Paşa önderliğinde Rumeli’ye sal ile geçen isimlerin arasında yer almaktadır. Süleyman Çelebi’nin 1346-1351 yılları arasında bir tarihte doğduğu öngörülmektedir.

Gençlik yıllarında Bursa’da iyi bir eğitim aldığı belirtilen Süleyman Çelebi, Çelebi unvanının o dönemde ilim adamlarına ve Mevlevi tarikatı büyüklerine verilmesi nedeniyle almıştır. Fakat Süleyman Çelebi’nin Mevlevi olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır. Bilgili tavırlarıyla Yıldırım Bayezid’in dikkatini çekmiştir. Yapımı 1399 yılında tamamlanan Ulu Cami’ye imam olarak atanan Süleyman Çelebi, ünlü eseri ‘Vesiletü’n-Necat’ı (Mevlid) bu görevi sırasında yaşamış olduğu bir olaydan etkilenerek kaleme almıştır.

SÜLEYMAN ÇELEBİ MEVLİD’İ NEDEN YAZDI?

Rivayete göre, Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesellem) diğer peygamberlerden pek farklı olmadığını söyleyen İranlı bir vaize içerleyerek onun diğer peygamberlerden üstün olduğunu dile getirmek için Mevlid’i kaleme almıştır.

Süleyman Çelebi, Osmanlı Devleti’nin zayıf bir dönemi olan ve Anadolu topraklarında her türlü kargaşanın hüküm sürdüğü Fetret Devri’nde batıni görüşler ile ehl-i sünnet arasındaki çekişmede ehl-i sünnetin tarafında yer almıştır. Bu nedenle mevlidin yazılmasının diğer bir amacı da ehl-i sünnet taraftarlarına destek vermek olduğu ifade edilmektedir. Eserini 1409 yılında tamamlamış olan Süleyman Çelebi, bu eseri yazarken Aşık Paşa’nın ‘Garibname’si, Erzurumlu Darir’in ‘Siyerü’n Nebi’si, Eb’ul Hasan Bekri’nin ‘Siyer’i ve Muhyiddin İbnü’l-Arabi’nin ‘Füsûs’undan esinlenmiştir. Bilinen tek eseri ‘Mevlid’dir.

SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ NEREDE?

Mutasavvıf, ‘Vesiletü’n-Necat’ın yazarı Süleyman Çelebi’nin 1422 yılında öldüğü düşünülmektedir. Türbesi ise Bursa’da Çekirge Yolu üzerindedir. Vesiletü’n-Necat, Türkçe kaleme alınan mevlidlerin ilkidir.

2022 YILI ‘SÜLEYMAN ÇELEBİ YILI’ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan karara göre 2022 yılı Süleyman Çelebi Yılı olarak kutlanacak. Yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında düzenlenecek etkinliklere anılacak olan Süleyman Çelebi’nin ölümü, bu yıl 600. yılı olması nedeniyle UNESCO tarafından da anma yıldönümleri arasında anılmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Süleyman Çelebi Yılı’na ilişkin yapmış olduğu konuşmada, yurt içi ve yurt dışında çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini belirterek, “Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır” ifadelerini kullandı.