2021-11-19 17:30:47

Toplu sözleşme ikramiyesi nedir? Toplu sözleşme ikramiyesi kaç ayda bir verilir?

Toplu sözleşme ikramiyesi, memura ve memur emeklisine 2022 yılının ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için yüzde 7 ve 2023’ün ilk altı ayı için yüzde 8, ikinci altı ayı için de yüzde 6 oranında ve enflasyon farklarından meydana gelen zamlarla birlikte yeniden gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yapmış olduğu açıklamaların ardından vatandaşlar, “Toplu sözleşme ikramiyesi nedir?”, “Toplu sözleşme ikramiyesi kaç yılda bir verilir?” sorularına yanıt aramaya başladı.

Toplu sözleşme ikramiyesi nedir? Toplu sözleşme ikramiyesi kaç ayda bir verilir?
fotoğrafı büyüt
Fotoğrafı Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerine 2022-2023 yılları için verilen haklarla ilgili yapmış olduğu açıklamasında, toplu sözleşme ikramiyelerinden de söz etti. 2022 zam görüşmelerinde toplu sözleşme ikramiyelerinin de arttığını ifade eden Bakan Bilgin’in açıklamalarından sonra internet üzerinden araştırmalar başladı. Peki toplu sözleşme ikramiyesi nedir? Toplu sözleşme ikramiyesi kaç yılda bir verilir? İşte detaylar…

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NEDİR?

Toplu sözleşme ikramiyesi, 375 Sayılı KHK’nın ek 4. Maddesinde şu şekilde ifade edilmektedir:

“25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırk beş Türk Lirası toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.”

Mevcut alınan ilave tediye ikramiyelerinin dışında, Mart ve Eylül aylarında 30’ar günlük ödenen ödeneğe toplu sözleşme ikramiyesi denilmektedir. Yapılan düzenlemeyle herhangi bir sendikaya üye olan memurlara ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında en son imzalanmış olan toplu sözleşmede belirtilen miktarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenmektedir. Bu ödeme, sendika üyesi ile sendika üyesi olmayan memurlar arasındaki tek fark olarak bilinmektedir.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme ikramiyeleri ile ilgili yapmış olduğu açıklamada sendika faaliyetlerinde bulunmayan kuruluşların varlığından söz ederek, sözleşmede örgütlenme düzeyi yüzde 1 olan sendikaların istifade edebileceğini aktardı. Bakan Bilgin, açıklamanın devamında 135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesinin 400 TL’ye yükseltildiğini bildirdi.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ KAÇ AYDA BİR VERİLİR?

Sendika üyesi olup, aylık ya da ücretlerinden sendika aidatı kesilmekte olan kamu görevlileri için yapılmakta olan toplu sözleşme ikramiyesi, yılda dört kez, üç ayda bir verilmektedir. Ödeme yapılan aylar; ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarıdır. Toplu sözleşme ikramiyesinin verilmesindeki amaç, sendika üyesi olan kamu görevlilerinden kesilmekte olan toplu sözleşme ikramiyelerinin işveren tarafından kesilmesidir.

Etiketler