Tarih : 12.07.2021 - 16:35 Yorum : 0

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularında son gün! Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman açıklanır?

Adalet Bakanlığı, 21 Haziran’da Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 25 sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlamıştı. Başvurularda son güne girilmesiyle adaylar, personel alımı ilanına ilişkin detayları araştırıyor.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularında son gün! Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman açıklanır?

Adaylar, Adalet Bakanlığı’nın 25 personel alımı ilanı için başvuru işlemlerini 28 Haziran 2021 tarihinde yapmaya başladı. Söz konusu başvurular, 12 Temmuz 2021’de yani bugün sona erecek.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları, Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Söz konusu personel alımı ilanında belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar belirtilen gruplarda yer alan pozisyonlardan en fazla 2 (iki) tanesine başvuru yapabilecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adalet Bakanlığı’nın personel alımı ilanına başvuru yapabilmek için adayların bazı şartları bulundurması gerekir.

Genel şartlar şu şekilde;

1. Adayın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.

2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olunması gerekir.

3. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olunması gerekir. (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece D1 ve D2 Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir)

4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.)

5. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemesi gerekir.

6. Adayın hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler gerekmektedir. (Transkript belgesi de kabul edilecektir.)

2. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler gerekir. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.)

3. Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla internet sitesinden barkodlu belge gerekmektedir.

4. Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş gerekmektedir.

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekiyor. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu tutulacak. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeyecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu (2020-KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen YDS dengi sınavlardan puanının %30 (yüzde otuz)’u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre belirtilen pozisyonlardan en fazla 2 (iki) tanesine başvuru yapabilecek.

Her bir başvuru grubu için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından Adalet Bakanlığı’nın gerçekleştireceği sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacak. KPSS puanı olmayan ya da 70 (yetmiş) puandan az olan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak. Yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacak.

Bu değerlendirmeye göre sözlü sınava çağırılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığın internet sitesinden duyurulacak. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecek.

ADALET BAKANLIĞI SÖZLÜ SINAV KONULARI VE TARİHİ

Sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığın internet sitesinden duyurulacaktır. Sözlü sınav konuları ise şu şekilde;

- Java ile yazılım geliştirme (swing/web/web services),

- Spring Framework,

- JavaScript kütüphaneleri,

- Mobil yazılım teknolojileri,

- Yapay zeka, makine öğrenmesi,

- UNIX/LINUX işletim sistemleri,

- Sunucu Sistemleri,

- Disk Sistemleri ve SAN,

- Bilişim Ağları (network),

- Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, Web Gateway, E-mail Gateway, vb.),

- Microsoft sunucu işletim sistemleri,

- Proje yönetimi ve süreç takibi,

- Rekabet ve satın alma süreçleri,

- 27001 Bilgi Güvenliği,

- Altyapı ve donanım güvenliği,

- Sunucu sanallaştırma ve disk sanallaştırma teknolojileri,

- CISSP ve CEH,

- GIAC Sertifikalarından ilgili sertifika konuları,

- Ayrıca yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar, zorunlu veya tercihen aranan şartlarla ilgili mülakat esnasında gerektiğinde ilave sorular sorulacak ve uygulamalı testler yapılacaktır.

ADALET BAKANLIĞI SÖZLÜ SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday, asil olarak tespit edilecek. Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar ile bu adaylardan istenilecek belgeler Bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli personel alımı ilanı için tıklayın.

 
 
YORUM YAPIN

 
 
© 2004 - TGRT Haber